divendres, 21 de desembre del 2007

EL PLE DELS PRESSUPOSTOS (18.12.2007)

L’Ajuntament de Vilafranca, en el Ple del passat dimarts, va aprovar el pressupost municipal per al 2008. Seran 58 milions d’euros, amb més de 17 milions destinats a inversió. La sessió es va iniciar amb un encès debat, entre els Srs. Esteve i Regull sobre els procediments i les formes de tramitació.

De ben segur que les coses es podien haver fet, des de bon inici, de forma més pausada i amb una millor planificació temporal. D’altra banda, però és lògic, i gairebé inevitable, que les propostes definitives es concretin en els darrers dies quan, per aritmètica, cal que tres o quatre grups municipals, com a mínim, coincideixin per materialitzar els acords més importants.

Aquesta pluralitat no és negativa, sinó enriquidora: es tenen en compte més punts de vista, i cal raonar millor la necessitat de cada proposta. Tanmateix, si que podem trobar formes que minimitzin la necessitat d’apurar fins a l’últim moment.

Per exemple, tal i com nosaltres ja varem plantejar a l’equip de govern el passat mes d’octubre, el pressupost municipal és un punt prou important perquè pugui ser tractat en una sessió específica i extraordinària, és a dir no subjecte a un calendari preestablert. Aquesta mesura potser permetria estalviar-nos debats tècnico-jurídics sobre procediment que, si bé poden resultar apasionants per alguns de nosaltres (si no m’he descomptat, fins a set regidors i regidores provenim de l’àmbit professional jurídic) resulten difícils de comprendre per bona part de la ciutadania.

Personalment, com a portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, no vaig prendre la paraula fins ben entrada la sessió, just per demanar als companys una mica de serenor (hi va haver moments de nerviosisme en que els Srs. Esteve i Regull parlaven a la vegada, interrompent-se mútuament) i intentéssim, entre tots, fer un debat polític sobre el contingut del pressupost, sobre les propostes i mancances que pugui tenir.

Per la nostra part, des del grup municipal d’ICV-EUiA feia diverses setmanes que havíem fet públics els 10 punts que consideràvem important incorporar a la proposta de pressupost presentada per l’equip de govern. Propostes com el compromís de construir una nova residència d’avis als terrenys de l’antiga estació enològica; el reforç dels serveis socials (tant en personal com en dotació per ajuts a les persones); un paquet de mesures mediambientals (pla de gestió de residus, mini-deixalleria, auditoria i pla d’acció ambiental, adaptació de l’enllumenat públic, pla especial de la muntanya de Sant Pau...); una major atenció a la via pública (rehabilitació del carrer Sant Pere) i a la mobilitat (aparcament a la Girada, bicing...); i un esforç de racionalització de l’administració municipal (avaluació de qualitat certificada).

Mentre avançàvem en la concreció d’aquests deu punts amb l’equip de govern, també manteníem el contacte amb el regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya, per poder valorar la necessitat d’incorporar altres propostes que es posaven sobre la taula (intervenció al barri de Cal Salines –assumpte força debatut en els darrers mesos–, aposta per ampliar les experiències de col·lectivització i reutilització dels llibres de text educatius, inversió en la millora i adequació de la via pública al centre de la Vila...).

El resultat final vam considerar que, en línies generals, anava en la línia que ens havíem fixat de donar un gir social i ecològic al pressupost municipal, tenint en compte la nostra capacitat d’influència amb un regidor sobre vint-i-un totals, pel que vam decidir votar a favor del pressupost, que va resultar aprovat amb els 11 vots de PSC, ERC, ICV-EUiA i el PP; i amb els vots contraris de CiU i de la CUP (aquests últims en desacord perquè l’equip de govern encara no ha posat en funcionament la metodologia per fer uns pressupostos participatius i perquè el govern no accepta la proposta de rebaixar els sous dels regidors).

Pel que fa a l’apartat de mocions, tots els grups vam aprovar per unanimitat una condemna a l’atemptat contra la seu d’ERPV i altres actes de violència política (moció presentada per la pròpia ERC); una de condemna de l’assassinat d’un jove madrileny per un grup neonazi (presentada per la CUP); una condemna a la intervenció militar al turca al Kurdistan (presentada per la CUP), uns criteris mediambientals generals sobre la compra de vehicles municipals (presentada per ERC i encapçalada també per ICV-EUiA); i un reforç del servei d’autobusos municipal i dels serveis socials (mocions presentades pel PP relatives a mesures, majoritàriament, ja contemplades al pressupost). Pel que fa la moció sobre un major desplegament de la policia comunitària presentada pel PP, aquesta es va aprovar per tots els grups amb l’abstenció de la CUP.

Finalment, es de destacar l’assumpte que van posar sobre la taula els companys de la CUP en l’apartat de precs i preguntes, relatiu a un possible ús fraudulent per part de l’empresa SABA de l’escut de la Vila, així com el fet que modifiquessin unilateralment i sense avís previ la possibilitat de cancel·lar a través de les maquines expenedores les denúncies per estacionament a la zona blava. Sembla que l’empresa està disposada a disculpar-se per la seva actuació, i que es mantindran reunions amb el Govern per aclarir com ha anat la cosa. Caldrà però que l’equip de govern estigui amatent per tal que fets com aquests no es tornin a repetir.

Bé, fet aquest resum de la sessió, desitjar-vos a tots i totes unes bones festes i una feliç entrada d’any. Atenció als excessos gastronòmics i alcoholics, ull a les carreteres i compte amb les compres compulsives: recordeu, a l’hora de fer regals, consum responsable, i si aquests regals poden ser útils i respondre a les necessitats del destinatari o destinatària millor que millor. I sobretot, aposteu pel comerç de proximitat, on us atendran amb més coneixement i garanties.

Salut i bones festes!

dimarts, 11 de desembre del 2007

FIRA DEL GALL!

Aquest cap de setmana a Vilafranca del Penedès. No us la perdeu!
Podeu consultar el programa d'actes en aquest enllaç. Salut!

dilluns, 3 de desembre del 2007

LA CRÒNICA PENDENT DEL PLE MUNICIPAL (27.11.2007)

Un ple municipal estrany el del passat dimarts. I per diversos motius. Va començar amb un exemple de com creiem que NO s’han de fer les coses: Es debatia una modificació del pressupost vigent (2007) per import de 800.000 €. Des d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa no hi vam donar suport perquè estem en desacord amb la forma com l’equip de govern porta aquests punts al ple: sense fer un intercanvi previ de propostes amb els altres grups. La proposta va tirar endavant amb els vots del PSC i el PP i l’abstenció de la resta de grups (CiU, CUP, ERC i ICV-EUiA).

Tot i aquest mal començament, tinc l’esperança (espero no equivocar-me) que aquesta forma de fer de l’equip de govern estigui començant a canviar, sigui per convenciment, sigui per aritmètica parlamentària. Com a mostra el fet que, com ja us avançava, el pressupost general per al 2008 es retirés de l’ordre del dia, deixant-lo per al ple de desembre, per tal de mirar d’arribar a acords amb els grups de l’oposició que estem disposats a fer propostes en positiu (a la fotografia la roda de premsa que ICV-EUiA vam realitzar dilluns fixant el nostre posicionament i donant a conèixer les 10 propostes que haviem posat sobre la taula. Propostes que, lamentablement, diversos mitjans de comunicació local no han donat a conèixer i que trobareu aquí i aquí).

A l’altre extrem, també es portava al Ple un punt de l’ordre del dia que, en opinió d’ICV-EUiA, l’equip de govern SI que ha sabut treballar correctament: El Pla d’Usos per la regulació d’oficines i serveis en planta baixa. Aquí si que hem trobat un diàleg fluid i una informació prèvia i acurada per part del govern. I igual que quan creiem que es fan les coses malament ho critiquem, en aquest punt reconeixem públicament que les coses s’han fet bé.

Aquest pla té per objectiu afavorir el petit comerç de proximitat, impedint que, en aquells carrers més comercials, s’hi instal·lin oficines bancàries, immobiliàries o similars en excés. D’aquesta manera es manté el caràcter comercial del carrer i hi es creen sinèrgies entre les diferents botigues i comerços.

El Pla s’ha treballat prèviament al Patronat Municipal de Comerç i Turisme (on participen diverses entitats i els grups polítics) i també ha comptat amb la participació de les associacions de comerciants de la Vila. S’han analitzat detalladament els suggeriments que hem realitzat, explicant els motius tècnics pels que alguns no es recollien; i quan s’ha introduït alguna modificació producte dels suggeriments d’algun altre grup o entitat, sens ha informat correctament, i amb temps per estudiar la informació. En definitiva un procés ben portat, i un bon resultat final. Per això hi vam votar a favor amb tot el convenciment.

A continuació es va aprovar el Pla de Millora Urbana núm. 20, corresponent al nucli de Pere Pau (nosaltres ens vam abstenir), i també obrir novament l’expedient per adjudicar el restaurant que hi haurà al Mercat de la Carn una vegada remodelat. Els socis que havien guanyat el primer concurs han renunciat finalment a fer-se càrrec del restaurant, per aquest motiu es tornava a licitar el contracte. Des d’ICV-EUiA vam votar a favor de convocar doncs un nou concurs. Si algú hi està interessat que estigui atent, que en els propers dies ha de sortir l’anunci.

L’altre punt destacat de la sessió va ser la votació per establir unes directius bàsiques perquè els arquitectes redactin una nova proposta en relació al Carrer Comerç que pugui comptar amb majoria al consistori, ja que la primera (aprovada poc abans de les eleccions) no convenç a la majoria de grups.

Aquest tema està sent molt polèmic per diverses raons. És important tenir en compte que, amb el cobriment de la via, Vilafranca guanyarà una nova rambla, i que el Carrer Comerç passarà a ser una de les zones més ben situades de la Vila. A la web podeu trobar la roda de premsa on ICV-EUiA explicàvem detalladament el nostre posicionament. Molt resumidament les nostres demandes van en el sentit de garantir, en primer lloc, un mínim del 40% d’habitatge social en el Pla, en la línia que preveu la nova Llei del dret a l’habitatge que el govern està impulsant al Parlament de Catalunya (cal recordar que el govern d’esquerres ja va incrementar d’un 20 a un 30% aquest percentage a finals de 2004, però ara es treballa per assolir un 40%), en segon lloc, que s’estudiï més a fons com es resoldrà la mobilitat a la zona i, finalment, que es preservi tot el conjunt de façanes i volums de les naus industrials que actualment hi ha en aquest carrer.

Algunes d’aquestes naus són d’arquitectura modernista i estan catalogades, mentre que d’altres són de factura més senzilla. Ara bé, creiem que cal fer un esforç per preservar tot el conjunt perquè, precisament és el conjunt el que dota de més valor històric a les naus del carrer Comerç.

El punt relatiu a la mobilitat ja havia estat incorporat, de sortida a la nova proposta, mentre que el punt relatiu a l’habitatge social va ser recollit, mitjançant una esmena a la que vam donar suport, en la proposta que finalment es va votar, però, per contra, no es va incloure que, com a mínim, s’estudiï la possibilitat de protegir totes les naus (com si que feia el primer projecte que es va portar al Ple fa uns mesos).

Nosaltres, ICV-EUiA, només demanàvem que es continués considerant com una de les alternatives de treball el fet de no enderrocar cap nau. No era doncs una petició desmesurada: només demanàvem que s’estudiés el tema més a fons, igual que s’estudiaran més a fons altres variables. Tanmateix la nostra proposta no va ser recollida perquè el PSC va preferir mantenir el suport del PP, partit que ha manifestat que per ells no es cap problema enderrocar diverses de les naus actuals. Per aquest motiu tant ICV-EUiA com la CUP ens vam abstenir en la votació. CiU i ERC hi van votar en contra per un divers conglomerat de motius, i el PSC i el PP a favor.

Pel que fa a l’apartat de mocions, se’n van presentar 3 en relació al dia internacional contra la violència de gènere (una del PSC, una de la CUP i una d’ICV-EUiA). Per la nostra part, abans del Ple havíem plantejat la possibilitat de unificar-les en una moció conjunta assumida pels tres grups que ja havíem registrat mocions i oberta a que l’encapçalessin altres grups. Tanmateix, aquest acord no va ser possible. Val a dir però que les tres es van aprovar per unanimitat, és a dir, amb el vot de tots els grups.

Si que va ser possible assolir un consens ampli en la moció en defensa de les emissions de Televisió de Catalunya al País Valencià. La problemàtica és greu, i els ex-presidents de la Generalitat, Jordi Pujol i Pasqual Maragall, entre moltes altres personalitats, encapçalen una campanya al respecte que el ple va recollir. La moció la vam encapçalar els grups d’ICV-EUiA, CiU, CUP, ERC i PSC i, finalment, fins i tot el PP (de Vilafranca) hi va votar a favor.

CiU també va presentar una moció, al nostre parer de caire electoralista, referent a la possibilitat que les matrícules dels vehicles portin la E d’Espanya i el CAT de Catalunya sobre la bandera blava de la Unió Europea. Es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC, l’abstenció de CUP, ICV-EUiA i PSC, i el vot en contra del PP.

Finalment també es va votar una moció de CiU emplaçant el govern de l’estat a publicar les balances fiscals. La moció es va aprovar amb els vots de CiU, ICV-EUiA, ERC i CUP, l’abstenció del PSC i el vot en contra del PP.

diumenge, 2 de desembre del 2007

PROU! (èxit de la manifestació)

Nota prèvia: Demà en aquest bloc, la crònica pendent del Ple Municipal de la setmana passada.

Éxit clar de la manifestació d’ahir convocada per la Plataforma pel Dret a Decidir sota el lema “Som una nació i diem prou! Tenim el dret a decidir sobre les nostres infraestructures”, amb el suport de diversos partits polítics, entre ells CDC, ERC, ICV, UDC, EUiA i algunes assembles locals de les CUP; i de nombroses entitats socials i culturals.

De la manifestació se’n poden extreure dos missatges, un primer, en el sentit que volem decidir directament des de Catalunya en els temes que més ens afecten, i en el grau que nosaltres mateixos decidim, i un segon, de canviar les prioritats de les inversions, prioritzant el transport públic de qualitat en benefici de la majoria de la població catalana.

La crisi ferroviària ha afectat, especialment, a treballadors i treballadores, i a l’estudiantat. S'han vist afectats els rodalies, els regionals i els ferrocarrils de la Generalitat.

Han estat a l’alçada les principals forces estudiantils del país (AEP i SEPC) presents de forma visible a la mobilitatzació.

En canvi, no han estat a l’alçada, en aquesta ocasió, el sindicats obrers més implantats (CCOO i UGT) que, ni han sabut impulsar mobilitzacions davant d’un problema tant greu, ni tampoc han estat capaços de sumar-se a les convocatòries d’altres entitats de la societat civil.

Està bé fer un manifest, però no n’hi ha prou davant d’un desastre com el que ha ocorregut.

La convocatòria d’ahir era molt amplia, i per tant, donada al perill de diverses interpretacions, d’acord. Però això no ha de ser excusa per romandre impassibles davant d’un greu problema de país que, entre d’altres motius i precisament, és un problema de país perquè complica enormement la vida diària a molts treballadors i moltes treballadores del país que han de matinar més al matí, i arriben més tard a casa al vespre. Algú entendria que els sindicats no es rebel·lessin si el govern imposés als treballadors una hora extra obligatòria de feina sense cobrar? Doncs senyores i senyors, això és més o menys el que està passant. I no des de fa 40 dies com diuen alguns, sinó des de fa prop d’un any. No és aquest un motiu suficient per dir PROU de forma contundent?

Que la dreta política, econòmica, mediàtica i automobilística se surti per la tangent davant del problema de les infraestructures i intenti desviar la perdiu és lògic. Davant d’això hi ha discursos alternatius que posen en evidència aquest fet, discursos que, a l’hora de fer pancartes per manifestacions, es poden resumir amb slogans molt clars com el “Catalunya és més que un aeroport” o el “Primer rodalies!”.

Per contra, la inacció davant dels problemes mai pot ser una bona resposta. Perquè a mi tampoc m’agrada manifestar-me al costat dels senyors Jordi Pujol i Artur Mas ja que recordo que, com a mínim quan governaven, desconeixien pràcticament el significat del concepte “transport públic”.

Ara bé, en tot cas, la contradicció per anar a la manifestació la tenen ells, no pas nosaltres. I a més a més, rectificar és de savis. Si CiU des de fa uns mesos ha començant a interessar-se pels trens de rodalies, doncs millor tu. Mas vale tarde que nunca... i sobretot, que els duri força l'interès, encara que només sigui per electoralisme!

dilluns, 26 de novembre del 2007

DE PRESSUPOSTOS...

Un dels motius de la meva pràctica "desaparició" blocaire, més enllà de la darrera incursió puntual, és precisament aquest: la negociació pressupostària pel 2008 a l'Ajuntament de Vilafranca.

Aquí trobareu el resum de la roda de premsa que la gent de l'esquerra verda vilafranquina hem fet aquest vespre. El procés, fins ara, no s'ha desenvolupat com ens hagués agradat. Des de l'equip de govern s'ha treballat seguint unes inèrcies del passat, apurant fins a darrera hora i, de retruc, impossibilitant fins i tot la participació ciutadana en el seu estadi més bàsic (i no suficient, però si necessari): El propis militants dels partits polítics. Sobre la taula tenim un document molt bó si el considerem una base per arribar a un possible acord. Ara bé, aquest mateix bon document, que expressa intencions, que no està concretat, es converteix en un mal document si ja no es treballa més, si el pressupost s'aprova i les propostes concretes i les intencions no se sap ben bé com s'acaben de recollir, i a més a més això es fa sense debat ampli en el si de les organitzacions polítiques.

I és per aquest motiu que divendres vàrem plantejar a l'equip de govern que s'aplacés el debat dels pressupostos unes setmanes, i que treballem per mirar de concretar les idees en partides pressupostàries quantificades i determinades clarament.

Per la nostra part, i d'una banda, hi ha uns dubtes sobre el global de pressupost que cal acabar de resoldre, en especial pel que fa a inserció laboral (escola taller, servei d'ocupació...) i al funcionament dels serveis socials, i d'altra banda, hi ha uns punts mínims que creiem que cal incorporar als pressupostos i que, com veureu a continuació, estan plantejats en termes raonables (o així ho entenem nosaltres).

Esperem que la decisió que finalment ha pres l'equip de govern, retirant de l'ordre del dia del Ple de demà el punt relatiu als pressupostos, no sigui flor d'estiu, sinó un primer pas cap a una altra manera de treballar que permeti donar als temes més importants els temps necessaris perquè puguin ser participats per les persones que s'interessen per la cosa pública, estiguin o no organitzats políticament.

ELS 10 PUNTS D’ICV-EUiA
  1. Construir una nova residència d’avis als terrenys de l’estació enològica durant la legislatura, contemplant ja en el pressupost 2008 una partida suficient per a la redacció del projecte; així com el compromís de vincular el desenvolupament d’algun polígon d’actuació, per exemple el PA5, a la construcció de pisos de lloguer tutelats per a persones grans amb espais comuns i serveis compartits.
  2. Increment del personal de serveis socials en, com a mínim, un/a assistent social i un/a treballador social. Cal garantir la qualitat del servei: que cap vilafranquí o vilafranquina es quedi sense els ajuts a que té dret amb la Llei de dependència perquè l’Ajuntament no ha tingut capacitat de gestió.
  3. Implantar una primera mini-deixalleria cèntrica amb caràcter experimental; i confirmació de la partida per a l’aplicació del pla de xoc de gestió de residus.
  4. Realització d’una auditoria ambiental estratègica i d’un pla d’acció ambiental; així com el compliment dels acords de ple en relació a la norma ISO 9001.
  5. Adequar els fanals que encara incompleixen la normativa sobre la protecció lumínica. Cal incrementar la partida prevista.
  6. Edició a càrrec de l’Ajuntament i en quantitat suficient, de bosses de paper reciclables en els comerços de la Vila, en substitució de les bosses de plàstic més contaminants.
  7. Redacció i aprovació d’un Pla Especial de Rehabilitació del Carrer Sant Pere que apunti solucions integrals, dinamitzant l’activitat comercial, rehabilitant habitatges, ampliant l’illa de vianants i facilitant la convivència ciutadana.
  8. Garantir un pressupost adequat per fer un bon procés participatiu en relació al Pla Especial de Protecció de la Muntanya de Sant Pau i Sant Jaume. Volem que la ciutadania participi activament en la definició dels usos de l’espai protegit més emblemàtic de la Vila. Aquest hauria de ser un projecte col·lectiu de futur, engrescador, intergeneracional, multisectorial i cohesionador.
  9. Creació d’un aparcament dissuassori a la Girada; i previsió per a la implantació del bicing (servei de bicicletes públiques).
  10. Implantació del programa consensus d’informació i participació ciutadana a través d’internet.

dijous, 22 de novembre del 2007

25-N

divendres, 9 de novembre del 2007

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (6.11.2007)

Dimarts vam tenir Ple municipal a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Va ser una sessió força llarga, que va començar a les vuit del vespre i va finalitzar a quarts de dues de la matinda. Evidentment no puc recollir en aquest espai un desenvolupament detallat de tots els debats, però si explicar quin va ser el posicionament d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) en cada punt, especialment en els dos que, al meu parer, eren més rellevants: les ordenances fiscals per al 2008 i l’acord per modificar l’agenda de desenvolupament dels plans urbanístics. Anem a pams:

En primer lloc es van debatre les Ordenances Fiscals per al 2008. En línies generals, aquestes s’incrementen un 2,2%, que és el que ha pujat l’Índex de Preus al Consum. El debat es va focalitzar molt especialment en la taxa d’escombraries, que finalment vam acordar incrementar en un 5%. En aquest sentit, des d’ICV-EUiA vam exposar que la ciutadania ha de saber que a Vilafranca tenim un problema important amb les escombraries.

La taxa de la brossa cada any puja més i seguirà sent així si no es fa un esforç per millorar el reciclatge, especialment la orgànica. Hem de reduir la quantitat de rebuig, en primer lloc per preservar el medi ambient i combatre el canvi climàtic, i en segon lloc perquè si reduïm residus, a mig termini, estalviarem costos del servei.

Val a dir que, segons l’informe de l’interventor municipal, amb aquesta taxa només es cobrirà el cost del 80% del servei. I nosaltres volem que això se sàpiga. Perquè és molt fàcil dir que no es volen apujar els impostos, però si hi ha uns costos s’han de pagar. Perquè o es retallen els serveis, o s’apugen discretament un mica tots els altres impostos per obtenir els mateixos ingressos i que quedi més dissimulat. I aquestes, des del nostre punt de vista, són dues opcions negatives. Si els impostos s’apugen la gent ha de saber perquè. I aquí el perquè és molt clar: En primer lloc, i més important, l’Ajuntament ha de millorar la gestió dels residus i posar totes les facilitats per a la reducció i el reciclatge i, en segon lloc, perquè també s’ha de dir, tots i totes hem de fer un esforç per incrementar el nostre nivell de reciclatge.

Per aquest motiu nosaltres vam condicionat el suport a les taxes al fet que s’elabori un pla de xoc de gestió de residus, pla detallat en la moció que presentàvem en el punt 10 de l’ordre del dia, i que desprès comentaré. L’equip de govern es va comprometre a votar a favor de la moció i a implentar aquest pla, i per aquest motiu des d’ICV-EUiA vam votar a favor de les ordenances.

Les coses com siguin, també s’ha de destacar que l’equip de govern, per una vegada, va establir un diàleg amb tots els grups recollint diverses propostes dels grups de l’oposició. Les ordenances van resultar aprovades per onze vots a favor (PSC, CUP i ICV-EUiA) i 10 en contra (CiU, PP i ERC).

En relació a l’ordenança d’aigua i clavegueram, que es vota per separat, hi va haver més consens ja que la majoria de grups havíem demanat incrementar les facilitats per tal d’afavorir el pas del sistema d’aforament al de comptador, i es van recollir compromisos ferms en aquest sentit.

Un altre punt molt controvertit de l’ordre del dia va ser l’acord de suspensió de tramitació de plans parcials per tal de poder modificar l’agenda urbanística del POUM. Tot i que l’acord es va adoptar per unanimitat, el debat no va estar exempt de polèmica.

ICV-EUiA, durant la campanya electoral, vam explicar moltes vegades que volíem un urbanisme de ‘menjar menys i pair bé’: l’agenda urbanística és un pas important en aquesta direcció perquè vol dir que ja no es podran fer tots els creixements de cop i sense ordre, sinó que, si arribem a un acord, s’establirà un ordre racional per desenvolupar el planejament en el temps, i que els plans només es podran tirar endavant si estan plenament justificats amb una memòria social que acrediti la necessitat dels mateixos.

Altres formacions ens van recriminar no haver tingut prou força durant la passada legislatura per haver materialitzat abans acords similars a aquest (tampoc aquestes formacions van tenir suficient força per a imposar-ho en aquell moment).

La diferència és que, en aquesta ocasió, es suspèn la tramitació de nous plans fins que es faci l’agenda, el que és garantia que l’acord s’executarà. En tot cas, aquesta era la nostra proposta electoral i actuem amb coherència amb la mateixa, i celebrem que, en aquesta ocasió, el PSC hagi replantejat seriosament la seva posició.

El PP i CiU, tot i votar-hi a favor, van intentar (tant en les comissions informatives prèvies com en la mateixa sessió del Ple) sembrar dubtes sobre la legalitat de l’acord, dubtes que, des del punt de vista d’ICV-EUiA, són inexistents.

A continuació es van sotmetre a ratificació els convenis subscrits per l’Ajuntament amb els Mossos d’Esquadra, arran del seu desplegament a la Vila i a la comarca.

Des d’ICV-EUiA vam celebrar el desplegament efectiu, que és un pas més en l’autogovern de Catalunya, i vam encoratjar als agents a treballar en contacte directe amb la ciutadania i amb els Ajuntaments del territori.

En aquest sentit, valorem positivament que tant el Conseller Joan Saura, com l’Alcalde hagin recollit clarament en un conveni quines són les obligacions i competències de cada cos policial, i que s’hagin concretat els mecanismes de coordinació necessaris. Que el govern de la Generalitat, quan implanta un nou servei, consulti i informi adequadament als Ajuntaments, i els tingui en compte, com pensem que s’ha fet en el cas que ens ocupa, és un contrast amb èpoques per sort ja passades...

Així doncs, vam donar la benvinguda als agents, expressant que confiem en ells perquè puguin prestar aquest servei de policia de proximitat que el Conseller es marca com a objectiu, i que el puguin prestar coneixent la realitat del Penedès i del país en general, amb una sensibilitat que, en ocasions, hem trobat a faltar en altres cossos policials.

Només un grup no va donar suport a aquest acord, al·legant submissió al poder judicial i remuntant-se segles enrere fent referència a l’origen històric del cos. En aquest sentit, personalment comparteixo les crítiques a l’Audiencia Nacional i als seus dèficits des del punt de vista del garantisme penal, però en tot cas és això el que cal criticar, no pas que la policia acati les ordres judicials (només faltaria!).

A continuació es va donar compte del nomenament dels administradors de la Festa Major 2008. Des d’ICV-EUiA els desitgem molta sort i ens posem a la seva disposició pel que faci falta.

A continuació es va aprovar una moció de CiU, que ICV-EUiA també vam encapçalar, per tal que es fagi un pla de millora dels parcs infantils de la Vila, fent especial incidència a qüestions de seguretat i de disseny mitjançant participació ciutadana. La moció es va aprovar incorporant una esmena de la CUP (a la que també vam donar suport) per a fer-la extensiva a d’altres espais lliures de la ciutat.

La següent moció, presentada per la CUP, va causar el moment distès de la nit: És proposava adquirir una vaixella reutilitzable de 500 unitats per tal que les festes de les diverses entitats del municipi puguin ser més sostenibles i generar menys residus.

Durant el debat es va posar de manifest per part dels grups d’ICV-EUiA i del PSC que la Mancomunitat i l’Ajuntament ja disposen d’aquest servei.

Tanmateix, va quedar clar que es un servei pràcticament desconegut (confesso que jo tampoc el coneixia fins que, en les reunions del nostre grup, una companya va advertir que “li sonava” que la Mancomunitat ja en tenia una. Ella mateixa ho va investigar, ratificant la seva primera impressió).

Entre tots els grups doncs, vam acordar esmenar la moció per tal que, en comptes d’adquir la vaixella reutilitzable, procedíssim a fer molta més difusió de les que ja tenim (i que la regidora va confirmar que estan pràcticament en desús) ja que, si la gent desconeixem que existeix, difícilment la podem utilitzar!

Acte seguit es va aprovar per unanimitat una moció conjunta de CiU i ERC per tal de proposar a Televisió de Vilafranca que els plens municipals es retransmetin per televisió, així com diverses millores en el programa Contrapunt, on l’oposició tenim un espai d’opinió.

A continuació es va aprovar una moció de la CUP per crear el Consell Municipal de Català, amb presència de diverses entitats de promoció de la llengua. Per la nostra part des d’ICV-EUiA, vam proposar que també hi puguin participar altres entitats que ho desitgin, per exemple entitats de persones nouvingudes. Així es va acordar.

Finalment, va tocar el torn de la moció d’ICV-EUiA per a l’aprovació d’un pla de xoc per la gestió de residus.

La moció era prou clara i el problema l’havíem analitzat ja abastament en el debat de les ordenances: per reduir costos i preservar el medi ambient cal reduir el volum de residus i incrementar el reciclatge.

Així presentàvem deu mesures tècniques concretes, algunes que ja s’apliquen en municipis catalans i penedesencs (perquè no és casual que produïm 15 vegades més tones de brossa que Sant Sadurní, perquè no tenim 15 vegades més població que Sant Sadurní), d’altres que s’apliquen en països del nord d’Europa.

La moció proposava estudiar tècnicament, com a mínim, aquestes deu mesures. I estudiar-les en un espai amb representants dels grups polítics, amb responsables tècnics i econòmics, i amb participació ciutadana per a les entitats o persones interessades, a partir del Consell Municipal de Medi Ambient.

Crear una comissió no és gratuït: Per aquest tipus de debat cal que hi siguin els tècnics. Sabem que amb algunes d’aquestes 10 propostes hi ha dificultats tècniques, que no es pot fer tot en un tancar i obrir d’ulls. Per això cal una comissió. Des del ple es pot proposar, com feia la moció, potenciar, per exemple, l’ús de compostadors de brossa orgànica o avançar cap a un sistema de “pagament per generació de residus”. Ara bé, per concretar com es desplega tot això cal un debat tècnic. Per exemple, ara composta un percentatge ínfim dels veïns de Vilafranca, gent que, per sort, està molt conscienciada. Però que, si s’estén aquesta pràctica, i hauríem de fer que s’estengui, caldrà prendre mesures de control sanitari, per exemple.

O un segon exemple: Implantar alguns dels sistemes de “pagament per generació de residus” que es proposen, requereix un anàlisi previ. És inviable implantar un sistema de bosses homologades, o de contenidors amb tarja magnètica d’un dia per l’altre. Cal estudiar-ho a fons, es cert. Però cal fer-ho, i cal començar sense més dilació.

És cert que ja havia començat a fer una recollida de dades per estudiar el tema, segons ens havien comentat en reunions prèvies. Però calia obrir la taula de treball a tots els grups polítics i a la ciutadania i les entitats interessades.

Perquè el que no volem es que ens posin un estudi tancat sobre la taula on s’acabi dient que, pràcticament, no es pot fer res de nou. No. Volem debatre a nivell tècnic cada una de les mesures, analitzar les dificultats, cercar alternatives, etc. I això evidentment, no es pot fer en un Ple, s’ha de fer en comissió, designant cada grup una persona experta de la seva confiança, i amb participació ciutadana.

El que proposa la moció és més ecològic i més econòmic, ara bé, s’ha de treballar a fons i sense dilació.

Les mesures en qüestió proposades eren:

Mesures de Fiscalitat Verda com:

1) Diferents modalitats de taxes vinculades a la generació d’escombraries (amb sistemes com les bosses homologades, el pagament per adhesiu a la bossa, contenidors individuals amb xip, contenidors col·lectius d’obertura amb targeta magnètica...), en definitiva, sistemes on cadascú paga segons les deixalles que produeix, amb el que les persones que s’esforcen en el reciclatge i la reducció de residus veuen reduïts els seus impostos.

2) Foment i incentiu fiscal a l’ús de compostadors de deixalles orgàniques (sigui individualment per cada habitatge o bé en espais col·lectius).

3) Taxes progressives segons el nivell d’ingressos i capacitat de consum de cada habitatge familiar.

Mesures d’optimització del servei com:

4) Diferents modalitats de recollida porta a porta (ja sigui general, bé en aquells carrers on la tipologia urbanística sigui més adequada, bé per determinades activitats).

5) La recollida pneumàtica, començant per les zones de nova urbanització.

6) Instal·lació de mini-deixalleries de proximitat (roba usada, llibres reutilitzables, piles, fluorescents, petits electrodomèstics, olis...).

7) Distribuir cubells airejats per a la recollida de brossa orgànica.

8) Control i racionalització de la publicitat comercial.

9) Facilitar la disponibilitat a les botigues i comerços de bosses de paper i de bosses per a la recollida de la brossa orgànica.

10) Millores en la prestació del servei tant en la recollida (més contenidors, neteja més acurada dels mateixos, perfeccionament i ampliació dels contenidors soterrats), com millores en la vessant del reciclatge, transport, classificació i tractament de residus o deixalles.


La moció va ser aprovada per unanimitat.
[Foto: RTV]

diumenge, 4 de novembre del 2007

TRANSPORTS i MOBILITAT


dijous, 1 de novembre del 2007

DIADA DE TOTS SANTS

1.- La diada castellera de Tots Sants, tot i no haver pogut complir les expectatives fixades (molt agosarades) ens ha deixat una jornada excepcional, amb castells de màxim nivell com el Pilar de Vuit amb folre i manilles de la foto.

Tot i la caiguda inicial del cinc de nou dels verds, crec que des l’afició castellera hem de valorar molt positivament la capacitat de sobreposar-se a les adversitats dels Castellers de Vilafranca, perquè, tot i la caiguda, avui s’han alçat grans castells de gamma extra com el citat Pilar de Vuit o la Torre de Nou amb folre i manilles, tots dos descarregats. La sort també compta en el món dels castells, i de ben segur que la colla tindrà noves oportunitats per realitzar els reptes que avui no s’han pogut assolir plenament.

Enorme actuació també la dels Capgrossos de Mataró, amb dos treballats castells de nou descarregats. I també molts ànims pels Castellers de Sants: els nervis lògics d’afrontar el seu primer castell de nou els han jugat una mala passada per indecisió de la canalla, però han demostrat que aquest Tres de Nou amb folre que els borinots no només el tenen al seu abast, sinó que estan en condicions de descarregar-lo. A la foto podeu apreciar la fermesa de l’estructura.
2.- Ahir compareixia al Congrés dels Diputats el President del Govern, per parlar del caos ferroviari que pateix Catalunya. El cert és que no esperava gran cosa d’aquesta compareixença, però llegint el que recull el diari d’avui, realment, el President, la Ministra “de Momento”, i la majoria de portaveus parlamentaris em tornen a decepcionar. I és que és al·lucinant, però... segueixen parlant de l’AVE!

Però que no se n’adonen? A quin món viuen? Ens és igual l’AVE ara! Amb el retard que porten ja no ve d’aquí, ja acabaran la seva obra de minories quan recuperin la normalitat dels altres serveis!

Les RODALIES carai, prestin atenció a les Rodalies senyors! Com se’ls hi ha de dir? No parlem de luxes, no. Parlem del dia a dia de milers i milers de persones. Persones que matinen dia sí dia també per anar a treballar i el seu tren passa amb retard per l’andana (quan passa). Persones que han d’anar corrent pels passadissos del metro i pels carrers per arribar a la feina o als estudis a l’hora (en ocasions sense aconseguir-ho). Persones que es veuen forçades a agafar el cotxe cada dia (en perjudici de les seves butxaques), o que han de fer combinacions i transbords esgotadors. Milers i milers i milers de persones que quan acaben la seva jornada laboral o lectiva triguen hores a arribar a casa. Persones i persones i persones que estan a les andanes, als vagons, als autobusos o als embussos de trànsit quan podrien estar a casa seva, amb les seves famílies, o prenent una canya amb els amics, o al cinema, o assistint a classes de ioga, o llegint, o estudiant, o descansant o infinitat de coses més interessants que estar perdent el temps i la paciència. I això un dia i un altre, i un altre i un altre. I aquesta gent parlant... de l’AVE!?

Per sort hi ha excepcions lloables com els portaveus Joan Tardà (ERC) o Joan Herrera (ICV) que, enmig d’aquesta situació kafkiana, mantenen els peus a terra i fan propostes encaminades a solucionar el problema real: el dels milers i milers de persones usuàries dels trens de rodalies.diumenge, 28 d’octubre del 2007

VILAFRANCA PILANERA!

Excel·lent l’actuació castellera d’avui dels Xicots de Vilafranca: Td8f, 3d8 i 4d8 descarregats i, a més a més, el Pilar de Sis que teniu a la imatge.

Un Pilar que estan en condicions de descarregar (de fet, ja van descarregar-lo en un assaig) i que suposa un castell retrobat per la Colla una vintena d’anys desprès.

I qui diu que de cara a l’any vinent no se li podria posar un folre i alçar-lo un pis més? Cal anar a pams, però veient el folre de la Torre de Vuit d’avui, segur que és un camí que els responsables de la Colla analitzaran de cara la propera temporada...

És un luxe que Vilafranca hagi tingut aquesta temporada tres colles pròpies capaces d’alçar grans espadats: A la regularitat pilanera “fora de sèrie” dels Castellers de Vilafranca (de sis, de set i de vuit!) si sumen ara els Xicots amb aquest pilar de sis (que com comentava, podria apuntar cap al set) i també, salvant les diferències tècniques, els Falcons que, recordem-ho, van esmicolar els seus propis rècords per Festa Major, amb tres pilars de sis aixecats per sota descarregats.

I atenció: a l’afició vilafranquina encara ens queda la prometedora diada de Tots Sants de dijous on, entre les possibilitats que s’apunten, podríem veure un nou pilar de set... ...dins l’estructura d’un Tres de Nou amb Folre!

Ens veiem a plaça!

dilluns, 22 d’octubre del 2007

ABSURD DEUTE EXTERN. ABSURD DEUTE-TREN.

1.- Ahir, en el marc de la VIII Setmana de la Solidaritat, a Vilafranca es va celebrar la fira de les ONG que tenen presència a la ciutat. És un espai interessant perquè permet posar-se al dia de la tasca altruista que estan realitzant cadascuna d’aquestes organitzacions, i recollir molt de material informatiu.

Aquesta tarda, estava llegint alguns d’aquests textos i m’he trobat amb aquest, extret del llibre de la campanya “Pobreza Cero” i que crec que exemplifica prou bé l’absurditat que representa el deute extern. Aquí el teniu:

“Aquí pues yo, Guaicaipuro Cuautémoc, descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que se la encontraron hace 500 años.

El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas a quines nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. También yo puedo reclamar pagos. También puedo reclamar intereses.

Consta en el Archivo de Indias. Papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucar de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. Esos 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de varios préstamos amigables de América para el desarrollo de Europa.

Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo de un 10% anual acumulado durante los últimos tres cientos años. Sobre esta base, aplicando la europea fórmula de interés compuesto, informamos a los descubridores que sólo nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de 300. Es decir un número para cuya expresión total serian necesarias más de trescientas cifras, y que supera ampliamente el peso de la tierra.”

Els números són aquests, però podrien ser uns altres, encara molt més elevats. Hi ha dues frases que posen especialment de relleu que comporta el deute extern:

“…una deuda contraída por Judas a quines nunca autoricé a venderme…”

“...toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento...”
2.- Per enèsima vegada, n’he fet ja molts posts [1] [2] [3], però no es pot callar: la situació dels trens és una vergonya! L’actuació del PSOE prioritzant l’acabament de les obres del “tren de les minories” (l’AVE) en període electoralista, peti qui peti i a costa dels “trens de les majories” (Rodalies i regionals) és, senzillament, lamentable.

La Sra. Ministra hauria de dimitir, i la nova persona que ocupi el càrrec caldria que es replantegés la política ferroviària de dalt a baix: menys AVE farahònic i més rodalies qüotidians!

I les declaracions dels líders del PP i de CiU sobre el mateix tema, m’estalvio de valorar-les perquè potser diria alguna cosa fora de to... (espero que tothom tingui memòria i recordi qui ens ha portat a la situació actual, per molt que aquests “qui” ara alcin el to de veu com el que més...).


diumenge, 14 d’octubre del 2007

AGENDA MEDIÀTICA vs. AGENDA SOCIAL

Durant la setmana m’havia plantejat que, durant aquests tres dies festius, volia escriure un article al bloc amb el títol “Agenda Mediàtica vs. Agenda Social” explicant breument el Pacte Nacional per l’Habitatge que es va signar el dilluns, amb participació d’una quarantena d’entitats de la societat civil, i comentar com, en temes socials, CiU s’alinea altre cop amb el PP i supera per la dreta als promotors o a Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.

I volia, i d’aquí el títol de l’article, contraposar aquesta feina del govern de la Generalitat amb l’agenda mediàtica que fixen els mitjans de comunicació, centrada exclusivament en banderes i retrats.

Finalment, per diverses circumstàncies, no m’he posat a escriure fins aquest diumenge. I llavors he vist que altres blocaires ja han escrit articles parlant del Pacte Nacional de l’Habitatge, i que el Jordi Garriga, a més a més, ho feia recollint les idees que jo tenia pensat expressar, així que em remeto al seu bloc, concretament a aquest article.

No és que em faci mandra escriure, sinó que el Jordi recull el que jo volia dir, i a més a més ho fa amb un estil àgil i clar, mentre que el meu primer intent d’escriure sobre el tema no m’acabava de convèncer (a vegades vull parlar de massa coses a la vegada i em poso a fer frases subordinades que desprès, no les entenc ni jo). Em passa sovint que vull escriure sobre un tema i que no acabo de trobar les paraules. I moltes vegades ho deixo estar. Ara bé, aquest és un tema molt important, i crec que per fi es comença a treballar en la línia correcta i em sap greu que gairebé no se'n parli. D'aquí aquest post. Salut!

dissabte, 13 d’octubre del 2007

MÉS SOBRE FUNERALS LAICS...

Sense canviar de tema respecte als post anterior, us adjunto l'article del psicòleg Albert Vidal publicat aquesta setmana a El 3 de Vuit, on s'aprofundeix en el tema. Aquí el teniu:

NORMALITZAR ELS FUNERALS LAICS A VILAFRANCA

En les properes setmanes, Vilafranca té la oportunitat d’obrir les portes a un procés de normalització de les cerimònies funeràries laiques. La clau de tot plegat resideix en l’elaboració del nou conveni entre l’Ajuntament i Serveis Funeraris del Penedès, que, a petició del grup municipal d’ICV, regularà per primera vegada el servei d’organització de cerimònies funeràries laiques, així com l’ús de la sala de cerimònies que inclourà el nou tanatori.

Regular aquests aspectes serà indispensable si es vol normalitzar el funeral laic. Perquè per convertir aquest tipus de funeral en una pràctica social normalitzada no és tan senzill com esperar que la gent s’autoorganitzi, creant llurs propis funerals. Això només és vàlid per a persones molt vinculades al teixit associatiu, que disposen d’un entorn organitzat i solidari. Vilafranca n’ha viscut ja uns quants d’aquests funerals autoorganitzats, tots ells molt emotius i escaients. Ara bé, la majoria de la població no gaudim d’un teixit comunitari tant extens i compacte, i necessitem suport professional, persones o organitzacions especialitzades en aquest tipus d’actes. Organitzar una cerimònia laica digne, per senzilla i modesta que es faci, requereix esforç i destresa. Perquè el funeral laic és quelcom sempre nou, sempre per definir. És creació constant i necessària. És l’adéu personalitzat, la síntesi d’una vida: què estimava, què cantava, en què creia; unes imatges, una música, uns records, un poema... El contingut, i també la forma, l’estructura de la cerimònia. Complexitat ineludible, doncs, en un moment difícil, de màxima fragilitat i dolor dels familiars i amics més propers del difunt.

Aquells qui pertanyen a una església, com ara els catòlics, ja tenen qui els organitza la cerimònia del funeral, però aquells que no en pertanyem no tenim ajuda ni assessorament de cap tipus per a realitzar el nostre propi adéu. A la pràctica, la major part dels difunts ateus o agnòstics, que rebutgen rebre una cerimònia religiosa, es queden sense cerimònia. La Bíblia o el silenci, denunciava en aquest sentit en Jorge L. Tizón (2004), director de la Unitat de Salut Mental de l’Institut Català de la Salut.

Massa sovint, però, es creu que les persones que no professem cap religió no se’ns escau una cerimònia pública de comiat. I això, en molts casos, és un error. El fet que s’hagi documentat l’existència de cerimònies fúnebres ja des dels inicis de la nostra espècie, i a totes les cultures conegudes, és motiu suficient per sospitar que són importants psicològica i psicosocialment. No entrarem aquí, però, a descriure aquest motius, requeririen tot un altre escrit. En tot cas, remarcar que subestimar la cerimònia pública de comiat és un prejudici que ha frenat i moltíssim la normalització dels funerals laics. És curiós quan comparem l’èxit dels casaments laics (o civils, com es prefereixi) en relació als funerals del mateix signe. Curiós i contradictori: per què en un cas creiem necessari una cerimònia pública i en l’altre no? Analitzar aquesta contradicció ens duria, sens dubte, a parlar de la mort com a tabú, i també a reivindicar la necessitat social de superar-lo.

Vilafranca ha de donar el pas definitiu per posar els funerals laics a l’abast de tothom. Reus i Barcelona ja fa anys que es van posar a treballar per suplir aquesta necessitat social. Llurs empreses funeràries organitzen habitualment cerimònies laiques, i si bé als inicis poca gent donà el pas, ara estan augmentant amb gran rapidesa. I doncs, estan creant a les seves poblacions una cultura laica del funeral. Aquí, a Vilafranca, hem de trobar la fórmula per tal que puguem disposar d’aquest servei; esperem, doncs, que hi hagi bona disposició de les parts i s’arribi a un acord beneficiós per a totes i tots.

Albert Vidal i Raventós, Psicòleg

diumenge, 30 de setembre del 2007

ENTORN EL CREMATORI, EL TANATORI I ELS FUNERALS LAICS.

[Article publicat al setmanari El 3 de Vuit el divendres 28 de setembre de 2007]

El procés de la mort i tot el que l’acompanya són un tema encara força tabú en la nostra societat. Una de les polèmiques de les passades eleccions va sorgir front la possibilitat de construir un crematori per a incineracions al costat del cementiri actual, opció que es va desestimar ja algunes fonts advertien de perill d’immissions si s’instal·lava un crematori tant a prop del nucli urbà, tot i que els informes tècnics ho descartaven.

Des d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa vam indicar que un crematori és una instal·lació que cada vegada tindrà més demanda, i som partidaris de realitzar-la, però en base al principi de prudència, creiem que cal cercar una ubicació més allunyada de la zona residencial.

L’expedient també preveia altres instal·lacions i, per tant, excloent la construcció del crematori, s’ha continuat tramitant. Així, el govern municipal, preveu que l’empresa funerària que opera a Vilafranca permuti amb l’Ajuntament els terrenys que han de permetre la construcció d’un nou tanatori, que, a més a més, inclourà una sala de cerimònies multiconfessional. Les obres de l’edifici serien a càrrec de l’empresa, obtenint a canvi d’un dret de superfície que li permeti l’ús del mateix durant 99 anys.

Tanmateix, arran de la proposta d’ICV perquè és pactés l’establiment d’un servei de funerals laics, han sorgit dubtes importants sobre el règim d’ús de les noves instal·lacions. Dubtes que cal aclarir.

Permeteu-me però, abans, remarcar que la dels funerals laics no és una proposta supèrflua: Com destaca el psicòleg Albert Vidal, que ha col·laborat en l’elaboració de la proposta d’ICV, quan no hi ha cerimònia religiosa és escaient que algú dirigeixi unes paraules d’homenatge a la persona difunta i doni un agraïment als i les assistents abans de tancar l’acte; qüestions senzilles però que, en ocasions, la família no està en condicions d’organitzar.

Com comentava, doncs, els dubtes sobre el règim d’ús del nou tanatori i de la sala multiconfessional són de gran calat, i més tenint en compte que, en 99 anys, es poden produir molts canvis socials. Per què, podran utilitzar les instal·lacions del tanatori altres empreses funeràries? Hauran de pagar alguna tarifa a l’empresa que té el dret de superfície? Qui fixarà aquestes tarifes? Les confessions religioses que utilitzin la sala multiconfessional també hauran de pagar tarifes? I si es fa un funeral laic per una empresa especialitzada?

Per un costat és lògic que l’empresa vulgui recuperar la seva inversió, ara bé, al final les instal·lacions estaran sobre un terreny municipal. Per tant, la resposta a les preguntes anteriors no pot quedar única i exclusivament en mans de l’empresa.

L’operació que el govern municipal va proposar fa pocs dies no contemplava cap regulació al respecte. Des d’ICV considerem fonamental regular aquestes qüestions en el conveni a subscriure amb l’empresa, en el sentit de garantir a tota la ciutadania, tingui les creences religioses o morals que tingui, la igualtat d’accés a un servei essencial que, tard o d’hora, tots i totes haurem d’utilitzar.
Bernat Villarroya i Garcia
Regidor Portaveu d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

dijous, 27 de setembre del 2007

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (25.9.2007)

Dimarts vam tenir ple municipal a Vilafranca. L’equip de govern plantejava quatre punts en l’ordre del dia i, a part, es proposaven diverses mocions pels grups de l’oposició. Us en faig cinc cèntims:

En primer lloc es va aprovar per unanimitat (és a dir amb el vot de tots i totes) el Pla de Millora Urbana del sector “Farinera Almirall” (front als carrers Dr. Zamenhof, Pere Alegret i Ctra. d’Igualada).

Els plans de millora urbana, fent una explicació senzilla i gens tècnica, podríem dir que vindrien a ser com la “reutilització” d’un sòl que ja està dins de la ciutat, però que té usos poc adequats o edificacions en desús, per això es “millora”. En aquest sentit, suposen la forma més sostenible de construir nous habitatges ja que no es consumeix sòl rústic ni cal fer noves xarxes d’aigua ni clavegueram. El Pla aprovat és un dels primers que ja preveu les rátios d’habitatge protegit regulades pel govern d’esquerres de la Generalitat fa un parell d’anys.

El següent punt, que també va ser aprovat per tots els grups, era acceptar una subvenció de la Generalitat en base a la Llei de Barris (una altra cosa impensable en temps de Pujol, ja en vaig parlar en aquest post) per a la millora del barri de l’Espirall.

Són prop de 5 milions i mig d’euros (50% del projecte, la resta es finança amb fons propis de l’Ajuntament de Vilafranca), per tant una quantitat molt important. Aquest projecte suposa una oportunitat que no podem desaprofitar. Per la nostra part, des d’ICV-EUiA, estem a l’espera de la proposta que el govern municipal ha de fer sobre el procés de participació ciutadana amb el que s’han de fixar les prioritats del projecte.

A continuació, es va sotmetre a aprovació l’acceptació d’una altre subvenció de la Generalitat per finançar el nou camp futbol de l’Espirall. Novament els sis grups hi vam votar a favor.

El quart punt (sol·licitud de compatibilitat d’un cap de servei municipal), va ser retirat de l’ordre del dia per part de l’Alcalde, que va demanar al secretari de l’Ajuntament que elabori un informe jurídic. Esperarem doncs a tenir l’informe abans de pronunciar-nos sobre el tema amb caràcter definitiu, tot i que, certament, es podria haver demanat abans, sense esperar a última hora.

En l’apartat de mocions, hi va haver debats i, fins i tot decisions, força importants. Per exemple, la moció que vaig presentar en representació del grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) per tal que l’Ajuntament dipositi 30.000 € en un compte de Banca Ètica, va ser aprovada per tots els grups.

És una moció novedosa que esperem que serveixi perquè l’Ajuntament comenci a treballar amb aquests criteris i que també pugui servir perquè altres institucions segueixin aquest exemple. La moció complerta la trobareu a la web d’ICV-Vilafranca (apartat “activitat municipal”). Més informació sobre la banca ètica aquí, aquí o la xerrada que diumenge es fa a la Fira Mediambiental del Penedès.

En tot cas destacar molt breument que és important saber què es fa amb els nostres diners, i vetllar perquè no serveixin per finançar activitats que vulnerin els drets socials, laborals ni ambientals (la banca ètica no inverteix en armes, deslocalitzacions ni en centrals nuclears, per posar tres exemples).

Per contra el PP (seguint les directrius de la direcció del partit) va presentar una moció perquè es pengi la bandera espanyola a tots els edificis municipals. Sense gaires comentaris: s’acosten eleccions espanyoles i sembla que, segons en Rajoy, cal crispar l’ambient. La moció no va prosperar i el representant del PP es va quedar sol (de fet, es va aprovar una esmena-rèplica de la CUP, amb el suport de CiU, ERC, ICV-EUiA, i l’abstenció del PSC).

A continuació, arran d’una moció de CiU (que des d’ICV-EUiA també vam demanar encapçalar) va tenir lloc un interessant debat entorn a la titularitat, la funció i, sobretot i el que és més important, el funcionament del Centre Socio Sanitari Ricard Fortuny, instal·lació que sovint es confon amb una residència d’avis i que, tècnicament, és un centre d’atenció a persones grans malaltes, que requereixen d’atencions importants però que, en principi, poden recuperar-se i que, per tant, l’ingrés no és sempre permanent.

Va intervenir al debat una representant de l’associació de familiars de persones usuàries del centre, qui va exposar un seguit de qüestions i queixes relatives al funcionament del centre i, especialment, referents a la nul·la difusió que es fa dels criteris d’accés al mateix.

Des del nostre grup considerem que les demandes d’informació estan plenament justificades i que el descontent actual s’hauria pogut evitar si s’hagués actuat amb més transparència per part del consorci que gestiona el centre. En aquest sentit les nostres esmenes (que van resultar acceptades per la resta de grups) van anar orientades per un costat, a proporcionar aquesta informació a les persones usuàries i familiars, amb una reunió al propi centre; així com amb la difusió de la informació a través dels mitjans de comunicació municipals); i per altre costat, a deixar clara la titularitat del centre (un consorci amb una direcció de 10 persones, on 6 son designades l’ens públic de Catalunya que gestiona els hospitals i 4 per part de l’Ajuntament de Vilafranca, concretament 1 del PSC, 1 de CiU, 1 de la CUP i 1 del PP) i les responsabilitats polítiques sobre la seva gestió. Perquè tampoc ens semblava correcte que CiU formulés la moció com si la responsabilitat fos del govern municipal (que com veieu només té un representant sobre un total de deu). Al final es van acceptar les nostres esmenes i les del PSC, mantenint l’esperit original de la moció, i tots els grups hi vam donar suport. Ara cal que el Consorci que gestiona el centre reculli el que allà es demanava, i que el govern municipal faciliti a la ciutadania la informació de que es disposa.

També es va acordar, amb una moció proposada per ICV-EUiA, ERC, CUP i CiU, que finalment tothom va subscriure, que la comissió que controla el butlletí municipal també controli totes les campanyes informatives i de publicitat institucional que faci l’Ajuntament. Volem evitar despeses innecessàries, exagerades i, en alguns casos, electoralistes en aquest àmbit. A partir d’ara doncs, abans de fer una campanya caldrà informar prèviament del seu cost, determinar clarament les seves fonts de finançament, el seu objecte i el tipus de materials utilitzats, evitant papers satinats i d’alt gramatge (aquest paper que llueix tant però que, a gran escala, suposa un important cost econòmic i mediambiental). Per cert, molt critcable l'actuació del govern municipal, repartint un dossier amb dades sobre publicitat quan ja estàvem debatent la moció. Molt poc seriós repartir documents que ells ja conèixen i que a la resta ens és impossible d'evaluar si se'ns entreguen en el mateix moment!

Es va aprovar també posar el nom de Lluís M. Xirinacs a una via pública del municipi. El PP i el PSC s’hi van oposar, i la resta hi vam votar a favor. És comparteixin o no plenament les idees polítiques d’en Xirinacs, considero que és innegable que és una persona que ha jugat un paper important en la història d’aquest país i que ha estat un referent per tota una generació. I unes paraules en un acte concret (i sovint tretes de context) no poden esborrar aquesta petjada.

Novament es va tornar a reivindicar el retorn complert dels documents de l’arxiu de Salamanca que encara no han estat retornats. Novament el PP s’hi va oposar, sense masses arguments.

Va tancar el Ple una reflexió de filosofia política presentada per ERC en forma de moció, sobre la base teòrica del contracte social de Rousseau. La moció es va aprovar, i des d’ICV-EUiA hi vam votar a favor. De totes formes, seria interessant poder parlar-ne més a fons, potser no en una sessió plenària, però si en alguna espai de reflexió política perquè s’hi apuntaven conceptes interessants.

Encara hi va haver temps perquè els diversos grups de l’oposició formuléssim una ronda de precs i preguntes al govern municipal sobre aspectes molt concrets del dia a dia, ronda que seria massa llarg de relacionar.

En tot cas, recordeu que aquí podeu trobar les actes de les sessions del ple i, per qui vulgui seguir molt d’aprop la gestió municipal, també estan disponibles aquí les actes de sessions de la Junta de Govern Local.

Salut!diumenge, 23 de setembre del 2007

5ª FIRA MEDIAMBIENTAL DEL PENEDÈS

Els Amics de la Font del Cuscó, amb la col·laboració de diverses institucions, organitzen durant la propera setmana, la que ja és la cinquena edició de la Fira Mediamiental del Penedès - Eco Sant Cugat, a Sant Cugat Sesgarrigues, molt a prop de Vilafranca. Un esdeveniment de referència nacional en aquest àmbit en el que destaca especialment la fira de productes i la qualitat de les xerrades. Aquí en teniu el programa, i per a més informació podeu consultar la web dels Amics:

Dijous 27 de setembre

20:00h Planta baixa del Centre Cívic, inauguració de la Fira i obertura de les exposicions.

20:00h Conferència: Implantació de la recollida selectiva de residus, sistema porta a porta, a Olèrdola, Teresa Rovirosa i Raimon Raventós, ex-regidora i regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olèrdola. Procés seguit per implantar la recollida selectiva porta a porta de fracció orgànica i rebuig. Els diferents aspectes, com la participació ciutadana, el calendari de recollida, zones d’emergència, etc. i les dades evolutives d’aquest tipus de recollida.


Divendres 28 de setembre

20:00h Acte d’obertura de les exposicions, a la planta baixa del Centre Cívic.

Gradua’t en energia. Diputació de Barcelona. Coneixerem millor les energies renovables així com el terme eficiència energètica.

Estalvi d’aigua. Agència Catalana de l’Aigua. Informació sobre el consum d’aigua a Catalunya, consells per a fer-ne un bon ús i accions de sensibilització dutes a terme.

Brutícia al mar. Agència Catalana de l’Aigua. Els residus llençats al wàter, al carrer, a les rieres, a la sorra de la platja o al mar provoquen greus alteracions a l’ecosistema marí.

L’aigua és vida. Agència Catalana de l’Aigua. Per fomentar el respecte als recursos hídrics, l’espai fluvial i els ecosistemes aquàtics, per tal que tots en fem un bon ús i en tinguem cura.

Cicle de l’aigua. Agència Catalana de l’Aigua. Mostra quin és el cicle que fa l’aigua des de que és evaporada del mar, rius o llacs fins que altra vegada torna a aquests ecosistemes.

20:30h Xerrada - col·loqui: L’ús eficient i racional del vehicle privat, Assumpta Farran, responsable del programa de transport i energia de l’ICAEN. El transport és el principal responsable de les emissions d’efecte hivernacle i el primer consumidor d’energia a Catalunya. Es parlarà de la conducció eficient del vehicle privat i de les dades sobre transport i energia.

21:30h Tast de fruits secs i mistela.


Dissabte 29 de setembre

18:00h Obertura de les exposicions.

18:00h Conferència: Els ocells rapinyaires al Penedès, Xavier Bayer, estudiós de la fauna. En el nostre entorn comarcal hi podem trobar més d’una trentena d’aus rapinyaires: àligues, falcons i mussols, etc. Veurem les seves característiques, costums i la seva distribució. En acabar, degustació d’una copa de cava.

20:00h Conferència: Ecologia domèstica, com podem millorar la nostra relació amb el medi ambient des de casa nostra, Diana Lledó de l’Associació Catalana de Ciències Ambientals. Un repàs a les principals accions que podem fer quotidianament a casa, des de la gestió dels residus, l’aigua, l’energia i en general dels recursos que consumim.


Diumenge 30 de setembre

11:00h Inauguració de la Fira de productes per al reciclatge, energies renovables, estalvi d’aigua i energia, productes ecològics i artesans, comerç just, entitats ecologistes, institucions i entitats del poble. Els expositors restaran a la Fira durant tot el diumenge.

11:00h Obertura de les exposicions, a més de les col·locades l’exterior:

Orgànica. Agència Catalana de Residus. Mostra els beneficis de la recollida selectiva de la fracció orgànica i el procés de transformació fins a la obtenció de compost. Està col·locada a la plaça del Sindicat.

Mostra d’Energies Renovables. Diputació de Barcelona. Caravana que simula un habitatge que funciona autònomament amb energia solar i eòlica. Un monitor va explicant per grups el funcionament de l’habitacle.

A partir de les 11:30h diversos Tallers, en diferents estants de la Fira:

Collarets reciclats. Molí del Foix. Santa Margarida i els Monjos. Aprenguem a reutilitzar els residus que generem convertint-los altra vegada en objectes útils.

Joguines amb materials reutilitzats. Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. Construcció de joguines amb materials reciclats.

Fem sabó. Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. Aprofitant l’oli de cuina usat podem aprendre a fer sabó.

Caixes niu per a òlibes i caixes niu retallables. Miloca. Centre de recuperació de fauna de Torreferrussa. Campanya de sensibilització sobre la manca d’espais de cria.

Un test molt original. Can Rossell Natura. De 5 a 11 anys. Fabricarem un test aprofitant ampolles d’aigua buides i el decorarem amb imaginació.

Blaveta, la goteta més neta. Can Rossell Natura. De 3 a 7 anys. Per conèixer el cicle de l’aigua a través de contes i titelles.

Taller de compostatge casolà: Marc Robert, Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. Podrem aprendre a fer compostatge a partir de la fracció orgànica de la brossa que generem a casa. Aquest compost el podem utilitzar com a adob als nostres jardins i horts. Al Centre Cívic.

11:30h Conferència: A qui serveixen els nostres diners?, Isabel Sánchez, subdirectora de Triodos Bank, banca ètica. La necessitat d’un canvi cultural i social respecte a l’estalvi responsable: banca ètica, el seu origen, principis i evolució. També la donació responsable: a través dels impostos, ONG’s i fundacions.

12:30h Conferència: Que fácil, calentar agua con el sol!, Fernando Vidal, Aplicaciones Solares. Descobrirem com n’és d’assequible escalfar l’aigua calenta sanitària que necessita un habitatge si es té sol. Veurem també diversos exemples de col·locacions de col·lectors solars.

13:30h Tast de productes artesans, ecològics i degustació de most del dia, acompanyats per Els grallers Titots.som de Sant Cugat Sesgarrigues.

17:00h Conferència: A Mediona plouen KWh, Servand Casas, alcalde i Lluís Ferrero, enginyer de l’Ajuntament de Mediona. En aquest municipi s’ha instal·lat la primera planta fotovoltàica municipal més eficient de Catalunya, amb la qual es pretén arribar a l’autosuficiència energètica.

18:00h Conferència: 1r Congrés d’art i paisatge vitivinícola. Present i perspectiva de futur, Miquel Vidal, director d’aquest Congrés. Explicació de les reflexions i conclusions sorgides durant el mateix. També mostrar la necessitat de salvaguardar el paisatge vitivinícola com a identitat comarcal i la seva utilització com a promoció del vi i el cava D.O. Penedès.

19:30 h Cloenda amb “Berenar a l’antiga” acompanyats per Els grallers Titots.som de Sant Cugat Sesgarrigues.

dilluns, 17 de setembre del 2007

JA TENIM MÈTODE DE CÀLCUL PERÒ...


Finalment el Conseller d’Economia i el Ministre Solbes sembla que han arribat a un acord sobre el mètode per calcular les inversions de l’Estat a Catalunya d’acord amb el nou Estatut. És una bona notícia, per bé que és una mica trist que, abans de decidir-se a complir la legalitat (l’Estatut és una Llei Orgànica plenament vigent) el Govern espanyol hagi jugat durant més d’un any a allò que vulgarment se’n diu “fer la puta i la ramoneta”, amb perdó de l’expressió. I es que no queda gens bé que un Govern tardi 14 mesos en complir una llei...

Mentre el President Montilla va dient “¡José Luís no nos falles!” (President! Fa mesos que el “José Luís” està fallant! Fa mesos que va prometent sense concretar [1] mentre va pactant reformes fiscals amb la dreta!) d’altres diem “Ja era hora caram!”.

Vaja que això d’avui és un primer pas, i més val tard que mai, però cal mantenir-se amatents: S’ha acordat la quantitat de la inversió, ara cal veure la qualitat de la mateixa, és a dir, en que se’ls gasten. Si per coses de la vida llegís això el tal José Luís, que prengui nota siusplau: No volem més despesa pública per a les minories, tipus AVE. Sí, sí, costa molts diners, i serveix per maquillar les estadístiques d’inversió a Catalunya, però a la gran majoria de la població ens serveix de ben poca cosa. Volem que s’inverteixi en el que fem servir la gent de carrer. Perquè, José Luís, no se si ho saps, però avui, per variar, per enèsima vegada, les rodalies han tornat a petar, deixant a la gent tirada a llocs com Sants o Sant Sadurní...

I tens sort José Luís. Tens sort que l’Acebes & Co. segueixen amb les seves burrades [1] mentre els altres s’entesten a refundar el catalanisme barallant-se entre ells...

En fi, disculpeu el to d’avui. Quan se’m passi el cabreig-renfe de quatre zones potser estaré més constructiu...
a
a
[1] Sense anar més lluny, avui deia per la ràdio que el govern del PSOE vol omplir d'independentistes el Consell General del Poder Judicial.

diumenge, 9 de setembre del 2007

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA


Actes a Vilafranca del Penedès per la Diada:

Dilluns 10 de setembre

A les 19,30h. Acte Institucional de la Diada Nacional de Catalunya
Conferència: Una visió de la premsa vilafranquina, 1865-1939, a càrrec de Jordi Romeu Rovira, periodista.
Lloc: Saló de sessions de la Casa de la Vila.


A les 20,30h. Ofrena Floral al monument en honor al president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Lluís Companys i Jover.
Lloc: plaça dels Països Catalans, al barri de la Girada.


A les 22h. Pregó, sopar i ball popular en commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, organitzat per l’Associació de Veïns de l’Espirall.
Lloc: plaça del Dr. Bonet.


A les 22,30h. 5a Marxa de Torxes
Sortida de la plaça de la Vila i arribada a la plaça dels Països Catalans.


Dimarts 11 de setembre

A les 12h. Cercavila de la colla castellera Xicots de Vilafranca amb motiu del seu XXV aniversari
En acabar, descobriment d’una placa commemorativa.
Lloc: plaça de Manuel Milà i Fontanals


A les 13h. Concert de Música Catalana
A càrrec de la Capella Joan Cererols
Lloc: claustre de Sant Francesc


A les 19h. Ballada de sardanes
A càrrec de la cobla Catània.
Lloc: plaça de la Vila.


PD: Penjeu senyeres als balcons i finestres!

dimecres, 29 d’agost del 2007

BON INICI!


Aquí teniu l'exel·lent pilar de sis aixecat per sota que avui han descarregat els Falcons!

Els Xicots han fet la seva millor actuació (3d8,Td8f,4d8,Pd5) i els verds també impecables (4d8a, 3d9f,5d8,Pd7f).

I Sant Fèlix promet...

Bona Festa Major a tothom!

diumenge, 19 d’agost del 2007

DE TRASLLAT, A L’ESPERA DE LA FESTA MAJOR


Aquests dies les meves entrades al bloc són més esporàdiques. Més enllà de la mandra estival, hi ha un altre motiu: Estem fent el trasllat de pis, i una certa manca de previsió ha fet que durant uns dies no disposi de connexió. Si li afegiu tot l’enrenou de trastos, papers i mobles suposo que enteneu que el bloc no sigui una prioritat.

Si tot surt com està previst, haurem posat fi a tot aquest sarau un parell de dies abans que comenci la Festa Major. En tot cas, ens veiem al pregó!

dijous, 9 d’agost del 2007

EDITORIAL DE LA VANGUARDIA CONTRA EL DRET DE VAGA

Pel boc gros i a canonades dispara avui l’editorial [1] de La Vanguardia. Sembla que en època estival el Grupo Godó doni carta blanca al director adjunt del centenari diari barceloní perquè escrigui casposes arengues pamfletàries.

El meu consell per als accionistes del grupo és que contactin amb la Melinda Gordon, la noia que parla amb els morts i surt a la sèrie Entre Fantasmas del Cuatro perquè verifiqui si el fantasma d'algun ministre de treball de Franco ronda per la redacció del diari posseint al Sr. Alfredo Abián.

Bromes a part, l’article no deixa de resultar sorprenent: Desprès realitzar una diguem-ne “peculiar” interpretació del pensament de Lenin (força tendenciosa des del meu modest punt de vista), el Sr. Abián, despatxa amb la següent frase:

“[...] aún hay quien cree que la huelga es una herramienta válida en una sociedad desarrollada, cuando en realidad evoca medicinas tan caducas como el ungüento para sabañones.”

Fora bo que algú recordés a aquest senyor que, si en alguns països del món les persones tenim alguns drets socials reconeguts legalment no és per voluntat divina, sinó gràcies a les lluites dels treballadors i les treballadores, lluites que, en moltes ocasions, s’han portat a terme mitjançant les vagues. I per aquest motiu els ordenaments jurídics democràtics reconeixen com a fonamental aquest dret.

Recordem a tall d’exemple que, si a l’estat espanyol encara no s’ha desmantellat el sistema de protecció social contra l’atur, va ser gràcies al seguiment immens que va tenir la convocatòria de vaga general de 20 de juny de 2002, que va forçar al govern del Partido Popular a retirar la seva proposta de “reforma” del sistema.

I és que no es poden barrejar ous i castanyes: una cosa és que, en alguna ocasió, col·lectius estratègics (com els pilots d’avió) hagin pogut fer un ús abusiu del dret [2], i l’altra, ben diferent, és deduir a partir d’aquí que les vagues són “una medicina caduca”.

Certament, la precarietat laboral producte de la globalització, suposa majors dificultats per a l’exercici efectiu del dret de vaga, però això no resta pas validesa a aquest dret, sinó que, en tot cas, qüestiona el sistema neoliberal que redueix l’efectivitat d’un mecanisme democràtic de defensa dels drets de la majoria de les persones.

PD: M’ha fet molta gràcia veure en l’article la paraula “sabañones” perquè m’ha fet pensar en les cançons del Sabina en que recorda l’època franquista. A mi l’article del Sr. Abián també m’ha fet pensar en el nacional-catolicisme...

[1] Dic editorial perquè, tot i que no porta aquest títol, dedueixo que ho és, ja que està emmarcat en un requadre central situat en el sumari (a la primera pàgina interior del diari, en la que hi ha l’índex i les dades de la redacció).

[2] I per evitar això precisament la llei regula l’establiment de serveis mínims.

[3] Origen imatge.

dimarts, 31 de juliol del 2007

LLUM SOBRE L’APAGADA

Els meus admirats Qualcosa di Sinistra segueixen fent un seguiment sobre l’apagada elèctrica barcelonina al seu bloc.

Avui reprodueixen la intervenció del diputat d’ICV-EUiA, Salvador Milà, en el debat parlamentari sobre el tema. Una intervenció acurada, on es posen els punts sobre les is, on s’aboca llum sobre les causes i els responsables de l’apagada. I és fa de forma contrastada, aportant les dades necessàries per demostrar el que s’està afirmant.

Avui en Salvador Milà ha desemmascarat els que pretenen confondre a la població en base a interessos electoralistes els uns, i econòmics els altres: Ha exposat, de forma sistemàtica, ordenada i referènciada, coses evidents però que poca gent havia dit fins ara (per exemple que l’apagada no té res a veure amb les línies de molt alta tensió pendents a les comarques Gironines –de tothom es sabut que la llum se’n va anar a Barcelona, no pas a Figueres, per molt que alguns tertulians s’entestin a donar-nos gat per llebre–) i ha aportat llum sobre la relació que té l’apagada amb la famosa OPA sobre Endesa (Us en recordeu? Va ser titular diari durant mesos! Ara en canvi gairebé tots els mitjans i tertuliano-articulistes-opinadors professionals pateixen una súbdita amnèsia sobre el tema).

I es que els números canten: Benefici declarat per Endesa en l’exercici 2006? Un 40%.

I com s’ha aconseguit això? Doncs, entre d’altres formes, congelant inversions en millores necessàries per repartir beneficis escandalosos i, de retruc, fer pujar encara més el valor de les accions en borsa, enmig de tot el procés d’OPAs i contra-OPAs (llegiu la intervenció d’en Salvador Milà, que ho explica molt més acuradament que jo).

Penso que és el moment d’exigir un major control i intervenció pública en la regulació de serveis d’interés general tant importants i bàsics com el subministrament d’electricitat. Fora bo que en el nou Tractat de la Unió Europea que s’està negociant és deixés de banda la imperativa regulació neoliberal actualment vigent.

De fet fora bo que hi hagués un procés constituent al Parlament Europeu per fer aquest nou tractat amb transparència, informació i participació de la ciutadania (s’estan decidint temes importantíssim i gairebé ningú en parla). Em sembla però que, de moment, això és massa demanar. Perquè si tinc coneixement del que tramen per allà Brussel·les no és pels mitjans de comunicació, sinó perquè algunes excepcionalitats, com l’eurodiputat Raül Romeva, no es resignen al vel de silenci mediàtic que impera sobre qüestions tant importants com les que s’estan debatent, i miren de mantenir informada la ciutadania a través dels mitjans de que disposen, encara que siguin un simple bloc...

divendres, 27 de juliol del 2007

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (1)

1.- Ahir dimecres vam tenir un Ple força important a l’Ajuntament de Vilafranca: En primer lloc la Síndica Municipal de Greuges, la Glòria Valeri, presentava el seu informe anual. Un treball acurat que recull la tasca desenvolupada per la institució el 2006.

La Sra. Valeri mostra una gran implicació i un clar compromís humà en les qüestions que li fan arribar els veïns i les veïnes de Vilafranca, fet que és digne d’admiració: Com bé diu ella “cal tenir present que darrere de cada problema hi ha una persona”. Des d’aquí, una vegada més, el meu reconeixement a la bona tasca que realitza i, el que no és menys important, a la independència amb que la desenvolupa.

Per la nostra part, el grup d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida vam plantejar la possibilitat que, de cara a properes ocasions, la presentació de l’informe de la sindicatura es faci en un ple extraodinari específic per al tema, com es fa ja en altres municipis. Perquè sinó pot passar com ahir: hi havia punts molt importants i polèmics en l’ordre del dia i l’informe de la sindicatura perd protagonisme. I això és molt negatiu per una institució que té com a handicap el desconeixement que gran part de la ciutadania encara té al respecte.

Aquí podeu trobar els informes dels darrers anys, i esperem que, ben aviat, el del 2006. La seva lectura es força interessant per veure on cal millorar.

Un altre punt destacat va ser el debat i votació d’una modificació pressupostària plantejada per l’equip de govern (PSC) per import, ni més ni menys, de 2.493.654,98 €. Deu ni do si tenim en compte que el pressupost total de l’Ajuntament, sense comptar societats i patronats, és de 38 milions d’euros.

En aquest cas vam optar per abstenir-nos. Tècnicament no teníem res a objectar als nous ingressos, i hi havia inversions previstes que ens semblen molt necessàries, però també partides discutibles (per exemple un sobrecost en les obres de la Rambla Nostra Senyora causat, sembla ser, per les presses per acabar la obra just abans de les eleccions) i, a més a més, se’ns va informar només uns pocs dies abans, i amb una proposta de pressupost ja gairebé tancada. Nosaltres treballem en equip, i ens volem mirar les coses abans de decidir si hi donem suport o no. El govern, que està en minoria, ha de tenir present que ha de comptar amb la participació dels grups de la oposició per tirar endavant les propostes més destacades. I això vol dir que ha de deixar espai per a la participació dels altres grups. Per aquests motius ens vam decantar per l’abstenció. Finalment la proposta va tirar endavant amb els vots del PSC i del PP, tot i que va ser necessari el vot de qualitat de l’Alcalde.

En l’apartat de mocions, el grup d’ICV-EUiA en vam presentar dues: La primera, en compliment del nostre programa electoral participatiu (on aquesta va ser la segona proposta més votada) [1], plantejant la necessitat que s’iniciïn els tràmits perquè els serveis municipals treballin per l’obtenció de la certificació de qualitat ISO 9001:2000.

Pensem que és important avaluar la qualitat i detectar les mancances per trobar-hi solucions. Així ho van veure també els regidors i regidores d’ERC, CUP, PSC i PP, resultant aprovada la moció, i comprometent-se el govern a començar-hi a treballar en els pressupostos de l’any vinent. Per contra, des de les files de CiU es van abstenir.

La nostra segona moció era ben pràctica: demanàvem que se’ns trametés per via electrònica tota la documentació de les convocatòries del Ple i dels altres òrgans. Els motius són clars: es guanya agilitat, podem consultar els punts de debat amb més persones del grup i estalviem paper en fotocòpies (en el nostre cas, per exemple, passem de 10 còpies en paper per als col·laboradors més actius del grup a una única còpia en paper, que és la que faig servir jo per seguir els punts de votació en la sessió plenària). També vam acceptar gustosament una esmena dels companys de la CUP perquè aquesta informació és pengi a la web municipal. La proposta es va aprovar per unanimitat.

Una altra moció destacada, que es proposava des de la CUP, i que també vam encapçalar des d’ICV-EUiA, feia referència a un pla de xoc per fer front a les necessitats de l’àrea de serveis socials. Cal posar remei a unes llistes d’espera massa llargues per la importància que té aquest servei en el dia a dia de molts veïns i veïnes.

També va ser molt destacable que el ple municipal assolís la unanimitat en la votació d’una moció que posava èmfasi en la reivindicació institucional d’una vegueria [2] per al Penedès, i d’un àmbit de planificació territorial per a les comarques penedesenques. En aquest punt vull destacar la intervenció que va fer el company d’ERC Pep Quelart, que va destacar la oportunitat que suposa aquest consens. Coincideixo plenament amb les seves paraules respecte aquest tema.

Finalment, en l’apartat de precs i preguntes, els grups de la CUP i d’ICV-EUiA vam preguntar a l’equip de govern en relació a l’estat de les obres d’instal·lació d’ascensors al barri de l’Espirall. Les obres no avancen a bon ritme, amb les conseqüents molèsties per als veïns i veïnes afectats [3]. Vam arrencar el compromís que, com a mínim, es respondran per escrit les queixes formulades pels afectats.

Des d’ICV-EUiA també vam preguntar per la situació al barri de Cal Salines on, de moment, la zona verda prevista al pla urbanístic municipal només existeix sobre el paper. Esperem amb candeles l’informe escrit que ens van dir que ens faran arribar.

La sessió es va alçar a la 1.05 de la matinada.

2.- Canviant de tema, en relació a l’apagada de llum barcelonina recomano especialment la lectura d’aquest post de Qualcosa di Sinistra. Interessants i encertades reflexions en clau d’humor.

Salut!


Foto: Glòria Valeri, Síndica de Greuges de Vilafranca del Penedès.

[1] Els resultats del procés programàtic participatiu els trobareu a la web http://www.iniciativa.cat/vilafranca/ [secció documents]

[2] Les vegueries o regions són els àmbits de descentralització territorial de la Generalitat previstos a l’estatut (+info)

[3] Avui, invitat per una veïna de barri, he pogut veure sobre el terreny l’estat de les obres i comprovar les molèsties que ocasiona a tota la gent dels blocs el fet que aquestes es demorin de forma inexplicable.