dimecres, 18 de juny del 2014

Sobre les possibilitats de confluència a les eleccions municipals

Estic convençut que, en la situació actual cal sumar forces en l'àmbit de l'esquerra i aspirar a guanyar per canviar les coses. Alhora és evident que, per ser viable, aquest tipus de propostes han de partir d'uns punts d'acord mínims compartits. 

Aquest cap de setmana a l'assemblea comarcal d'Iniciativa hem debatut respecte aquesta qüestió i hem aprovat el document 'Espais de confluència municipal a l'Alt Penedès' que transcric a continuació i que crec que aporta elements per aquest debat:


"Per posar fi a les polítiques regressives que estem patint cal superar ja la fase de resistència i treballar als diferents nivells (europeu, estatal, nacional i municipal) per la confluència estratègica i electoral de les diverses forces que propugnem una alternativa. En aquest sentit s’emmarquen els debats de l’assemblea oberta “ara és demà” impulsats a principis de 2014 i la política d’aliances continentals que ha teixit Iniciativa per Catalunya Verds a les recents eleccions europees.

A l’Alt Penedès cada agrupació treballa de forma autònoma aquests objectius en el seu municipi partint del coneixement de seva realitat local: Hi haurà poblacions on serà possible confluir ja a les properes eleccions  municipals, i altres on encara no.

En tot cas, entenem que el marc mínim comú d’aquests espais de confluència passaria pels següents punts:

1). PUNT DE TROBADA: Que estigui obert i busqui sumar les persones i grups de l’esquerra que han vingut denunciant les polítiques de retallada de drets socials i d’ofec del món del treball i de l’economia,

2). MUNICIPALISME i PROGRAMA COMÚ: Que elabori un programa comú per al municipi, tenint present la realitat territorial del Penedès, sobre la base de la defensa dels drets socials i dels serveis públics,

3). TRANSPARÈNCIA: Que tingui tolerància zero amb la corrupció, i aposti per la transparència, la implicació cívica i la participació,

 4). VOLUNTAT DE GOVERN: Amb voluntat de govern de les institucions per canviar les coses,

5). DRET A DECIDIR: Compromès amb facilitar des de l’Ajuntament el procés d’exercici del dret a decidir.
Alt Penedès, 14 de juny de 2014"


1