divendres, 24 de juliol del 2009

Projecte aturat?El ple municipal de dimarts vinent a Vilafranca tancarà el curs polític amb temes de gran calat: El govern convergent porta a aprovació definitiva el pla parcial de La Pelegrina (amb més de vuit cents nous habitatges) i presenta, en línies generals, el mateix projecte de pressupost que fa un mes, i que ja vam valorar en aquest bloc.

Mentrestant, aquest dimarts, preguntat l’equip de govern per quan pensen fer l’encàrrec definitiu del projecte de la residència municipal, que recordem que està pendent des del mes de març, la seva única contesta és que... “no està previst”.

Per cert ¿He dit que, el mateix dimarts, mitja hora abans havien anul•lat, sense explicació prèvia i quan ja érem tots els portaveus allà, una reunió convocada per parlar sobre la qüestió de la residència?

En fi, esperem que la convoquin ben aviat, perquè el temps passa i no s’hi val a badar. Per aquest motiu l’endemà mateix des d’Iniciativa per Catalunya Verds explicàvem que veiem en perill el projecte perquè se n’ha aturat la tramitació.

Podeu llegir aquí la nostra nota complerta, i adjunto també la cronologia.


Cronologia del projecte de la residència d’avis de l’INCAVI i dels fets rellevants relacionats

27.05.2007 Eleccions municipals. Els programes electorals de diversos partits vilafranquins contemplen construir una nova residència per a persones grans a Vilafranca.

25.09.2007 CiU presenta al Ple Municipal una moció on es demanen millores en la gestió del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny i informació a la ciutadania perquè no es confongui un centre sociosanitari amb una residència. Desprès d’incorporar esmenes, la moció s’aprova per part de tots sis grups municipals.

26.11.2007 Desprès d’estudiar les condicions urbanístiques del terreny, ICV-EUiA planteja construir durant la legislatura una nova residència d’avis al terreny municipal de l’antic INCAVI, que ha quedat lliure pel trasllat d’aquest organisme a la seva nova seu, i proposa que el pressupost municipal del 2008 tingui dotació per redactar el projecte.

12.12.2007 El govern del PSC incorporar la redacció del projecte de residència al pressupost pel 2008.

18.12.2007 L’Ajuntament de Vilafranca aprova el pressupost pel 2008 amb els vots a favor de PSC, PP, ERC i ICV-EUiA. La partida específica continguda per la redacció del projecte de nova residència als terrenys de l’antiga estació enològica de l’INCAVI és de 178.494 €.

08.07.2008 El serveis municipals tanquen la redacció del Plec de clàusules administratives particulars; del Plec de prescripcions tècniques i del Pla Funcional per a la nova residència als terrenys de l’antic INCAVI.

20.05.2008 CiU presenta al Ple Municipal una moció instant a la construcció d’una nova residència d’avis en un espai cèntric de la vila, moció que és aprovada amb el suport de tots els grups municipals. El govern del PSC i diversos grups (ICV-EUiA, CUP i PP) recorden que el pressupost ja té la previsió de fer un projecte als terrenys de l’antic INCAVI i que s’està treballant en el tema.

26.08.2008 Licitació del projecte: La Junta de Govern Local, formada pels vuit regidors del govern del PSC, aprova l'expedient de contractació administrativa dels serveis d’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, i de l’estudi de seguretat i salut, per a la construcció d’una residència geriàtrica a la cruïlla dels carrers de Cal Bolet i d’Amàlia Soler (antic edifici de l’INCAVI), segons el sistema de concurs de projectes amb intervenció de jurat; amb càrrec a la partida principal inicial (178.494 €) i a partides vinculades fins a un total global màxim de 237.800 €.

15.09.2008 Es publica la licitació del projecte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la web municipal (18.10.2008).

04.10.2008 Es publica al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i ala web municipal una correcció d’errada en els plec de clàusules administratives.

08.10.2008 La CUP proposa realitzar una Taula de Pressupostos per tal de consensuar un pressupost pel 2009. PSC, PP, ERC i ICV-EUiA accepten la proposta i inicien una ronda de reunions temàtiques multilaterals.

15.10.2008 Fins a 104 equips d’arquitectes presenten la seva oferta al concurs de projectes de la residència de l’INCAVI.


12.11.2008 Obertura de pliques: El Jurat de l’Ajuntament (mesa de contractació) davant el gran nombre de sol•licituds presentades, encarrega als serveis tècnics municipals que elaborin un informe detallat de valoració de les 104 propostes.

18.11.2008 Reunió de la Taula de Pressupostos relativa als àmbits de serveis socials, salut i gent gran. En relació a la residència d’avis de l’antic INCAVI l’objectiu per a la primera meitat d’any és tenir el projecte arquitectònic, haver determinat la forma de gestió municipal i estudiat les vies de finançament, de forma que, durant la segona meitat d’any ja es pugui preveure l’adjudicació i inici de les obres durant el 2010.

28.11.2008 El Consell de Ministres aprova, de forma extraordinària per al 2009, la creació d’un Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) amb una dotació de 8.000 milions d’euros per a obres municipal, però establint uns estrictes terminis de presentació de projectes i excloent els projectes amb finançament ja pressupostat. Com l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la majoria d’Ajuntaments de l’estat es veuen forçats a presentar projectes de pavimentació de carrers davant la impossibilitat de redactar en poc temps projectes més complexos i amb càlcul d’estructures.

19.12.2008 Obertura pliques: El Jurat, a la vista de l’informe elaborat i d’acord amb el plec de clàusules i el plec de prescripcions tècniques, selecciona 4 equips d’arquitectes finalistes i els encarrega la redacció de l’estudi previ. Els equips seleccionats són (1) B01 Arquitectes Amadó-Doménech SCP; (2) Luís Clotet i Associats SL – Abeba Arquitectes SL; (3) Mestura Arquitectes SLP; i (4) Carreté Gelpí Arquitectes SLP. El Jurat acorda tornar-se a reunir quan els quatre equips hagin presentat les seves propostes tècniques.

19.01.2009 El govern municipal del PSC presenta el projecte de pressupost en audiència pública. En relació a la residència d’avis de l’antic INCAVI es recull la proposta de la Taula de Pressupostos exposada a mitjans de novembre.

16.03.2009 Dimiteix l’alcalde de Vilafranca del Penedès Marcel Esteve (PSC).

20.03.2009 El Ple municipal escull Francisco Romero (PSC) com a nou alcalde.

06.04.2009 CiU, CUP i ERC presenten la moció de censura a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

20.04.2009 És vota la moció de censura: Pere Regull (CiU) escollit nou alcalde.

16.06.2009 Ple municipal. La proposta de pressupost del nou equip de govern es retira de l’ordre del dia per manca de suports. Durant les conversacions mantingudes en relació als pressupostos i la seva afectació als projectes en curs CiU explica, en relació a la residència, que estan estudiant altres possibilitats.

21.07.2009 Reunió de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament per tractar la situació del projecte de la residència i “altres propostes” que segons el govern ens explicaran “representants del Consorci”. La reunió s’anul•la sense avís previ per “problemes d’agenda”. Posteriorment, el mateix dia, a la Comissió Informativa d’Acció Territorial i Via Pública, i responent a les preguntes formulades per l’oposició, el Govern de CiU confirma que de moment “no està previst” convocar el jurat per finalitzar la licitació del projecte de l’INCAVI adjudicant-lo a un dels quatre equips finalistes tot i admetre que els terminis estan vençuts des de finals del mes de març.

[Oríge imatges: RTV]

dimecres, 8 de juliol del 2009

Novament hem de dir: Primer Rodalies!
Aquesta setmana des d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i l'Entesa pel Progrés Municipal (EPM) de l'Alt Penedès hem valorat com afecta a la nostra comarca el Pla de Rodalies Renfe 2009-2015 (veure nota aquí) que considerem que no millorarà el servei a la nostra comarca; i l'avantprojecte de Pla Territorial Metropolità (veure nota aquí) que no s'acaba d'ajustar a les previsions consensuades a la comarca en el Pla Director Territorial de l'Alt Penedès.

(Les imatges son de Radio Televisió Vilafranca) .

divendres, 3 de juliol del 2009

Vijazz 2009


Aquest cap de setmana tenim una bona activitat, el Vijazz Penedès, on la mostra de Caves i Vins del Penedès es combina amb les millors actuacions de jazz a l'aire lliure.
Aquí teniu el programa d'aquesta activitat que ja ha esdevingut un punt de referència.
Els carrers de Vilafranca us esperen a tots i totes!