dilluns, 28 de febrer del 2011

1) Territoris Serens 2) Ple de pressupostos

1.- El proper dijous ICV Vilafranca organitzem l'acte 'Què són els territoris serens?'. Tothom i és convidat.

2.- Resum del ple municipal d'aquest mes de febrer: S’ha informat al ple del nomenament dels administradors de la Festa Major 2011, als que ICV-EUiA hem traslladat tot el nostre suport.

El primer punt sotmès a votació era la proposta de pressupost municipal pel 2011 que no s’ha aprovat ja que només ha tingut el vot a favor de CiU i PP. Així doncs les partides pressupostàries queden igual que a l’any anterior (en que si que hi va haver un acord de tots els grups municipals per reforçar les mesures socials bàsiques).

Hem explicat que votem no perquè a la proposta del govern hi trobem a faltar un full de ruta de futur i un anàlisi de per què el 2010 hi ha hagut tants incompliments pressupostaris: es va acordar potenciar la rehabilitació d’habitatges i en canvi a la pràctica s’ha reduït a la meitat; les mesures d’ecoeficiència i estalvi energètic no s’ha posat en marxa tot i tenir un pla d’acció (PAES) i dotació pressupostària; les decisions preses en els pressupostos participatius de 2009 i 2010 no s’han executat i no se’ns ha informat pressupostàriament en relació a assumptes de gran transcendència com la residència d’avis o la possibilitat d’obrir una escola universitària. ICV-EUiA si que hem indicat que garantim el suport per actualitzar les partides socials de pressupost i per inversions ja compromeses (com centre cívic de l’Espirall) o de caràcter urgent (la reparació del mercat de Sant Salvador i l’ampliació del cementiri).

El reglament d’ús dels horts urbans era el segon punt del ple i ha comptat amb el nostre vot favorable. ICV-EUiA valorem positivament que s’han recollit les aportacions que hem fet: establir que s’hi utilitzaran els criteris de la producció ecològica i incloure el col•lectiu de persones amb diversitat funcional en la reserva de places. Debatut el reglament, hem demanat que no s’endarrereixi més la posada en funcionament dels horts.

Pel que fa a l’apartat de mocions, ICV-EUiA, ERC i CUP hem unificat una moció demanant canvis en la llei hipotecària perquè s’accepti la dació en pagament (és a dir, que una vegada el banc es queda el pis de qui no pot pagar la hipoteca el deute d’aquesta persona desaparegui, no com ara que subsisteix). ICV-EUiA també hem votat a favor les mocions impulsades per entitats: prevenció de residus en els actes festius (Bosc Verd); fer realitat l’àmbit i la vegueria del Penedès (Som Penedès); contra la tortura i pels Drets Humans (Suport Tibet). També hem recolzat les següents mocions: suport a les persones que pateixen malalties renals (ERC); recolzament a la Declaració de Brusel•les per la pau a Euskadi (CUP) i secret de vot de les persones amb discapacitat visual (ERC). Ens hem abstingut en la moció d’ERC per ampliar el Casal de la Festa Major perquè no considerem urgent prioritzar-ho en aquests moments. I ens hem oposat a la moció del PP per condicionar els informes d’arrelament i reagrupament de les persones migrants en funció de les ordenances de civisme per trencar aquest fet els principis jurídics d’igualtat davant la llei i de proporcionalitat; i hem defensat la igualtat de drets i deures per tothom que viu a Vilafranca. També hem impulsat i votat a favor de les mocions candidatura de Vilafranca com a capital de la cultura catalana; i contra la censura de TV3 al País Valencià i pel restabliment de les emissions.

Finalment en l’apartat de precs i preguntes l’alcalde ha confirmat, responent a les nostres preguntes, que el govern no aposta per una residència d’avis municipal; que no existeix un text ni expedient per fer cursos universitaris, només un preacord “verbal”; i que les últimes setmanes s’han fet “moviments de mobles” a l’edifici de l’antic INCAVI “per error” (sic). El nostre prec (des de l’octubre) perquè l’Ajuntament insti a RENFE i a Rodalies a fer funcionar correctament els panells informatius a l’estació de tren de Vilafranca encara està sense resposta. Sobre la retallada del segon ambulatori mèdic (CAP) de Vilafranca per part del Govern de la Generalitat, l’alcalde ha indicat que ha demanat diverses reunions i que ens en traslladarà el resultat.

dimecres, 23 de febrer del 2011

Precs i preguntes al ple d'aquesta nit

Tindrem ocasió de comentar el ple d'aquesta nit. De moment us deixo amb els precs i preguntes que hem formulat des d'ICV-EUiA:

1.- PREGUNTA sobre el projecte municipal de residència per a persones grans.
Aviat farà dos anys que el seu govern té paralitzada la licitació del projecte de residència per a persones grans a Vilafranca. Fins al moment, quan se’ls ha preguntat per aquesta paràlisi han respost de forma poc concreta i, en ocasions, contradictòriament.

Organismes independents com la Sindicatura de Greuges han dictaminat que l’aturada de la licitació no s’ajusta al procediment. Des dels sectors professionals de l’arquitectura hi ha preocupació perquè 104 equips tècnics es van presentar a la licitació però el procediment no s’ha resolt.

Fa poques setmanes vostè ha anunciat la possibilitat d’un altre ús a l’espai objecte de licitació però no ha plantejat cap alternativa per la residència d’avis. Vol dir tot això que el seu govern ha optat per aturar definitivament el projecte de residència per a persones grans? O si, no és així, quina alternativa i terminis de licitació proposa el seu govern per la nova residència?

2.- PREGUNTA sobre l’edifici municipal de l’antic INCAVI.
A l’edifici municipal de l’antic INCAVI al C. Amàlia Soler les darreres setmanes hi ha hagut obres de remodelació o neteja. Exactament en que han consistit aquestes actuacions? Amb càrrec a quina partida pressupostària s’han realitzat i quin cost han tingut?

3.- PREC relacionat: Visita tècnica a l’edifici.
Sol•licitem realitzar una visita tècnica dels portaveus dels grups a l’edifici de l’antic INCAVI amb presència d’arquitecte i enginyer municipals per tal d’obtenir informació de primera mà de les condicions de seguretat i de la situació i possibilitats de l’edifici.

4.- PREGUNTA sobre l’Escola Universitària de Gestió del Vi.
Les darreres setmanes des de l’alcaldia s’ha anunciat a la premsa un pre-acord per posar en funcionament una Escola Universitària de Gestió del Vi a la Vila, fet que des d’ICV-EUiA celebrem i recolzem. Tanmateix a les Comissions Informatives no s’ha facilitat, fins a la data cap informació al respecte. Tampoc se n’ha informat a l’Organisme Autònom Torres i Bages, espai de participació ciutadana amb presència de representants, entre d’altres, del món acadèmic universitari de la Vila i que, en principi, té les funcions d’assessorar a l’Ajuntament en aquest tipus de matèria. D’altra banda, en demanar el text del pre-acord, hem pogut saber que l’Ajuntament no té el text de cap pre-acord al respecte. En quin estat es troba doncs el projecte?

5.- RECORDATORI DE PREGUNTA sobre l’estació de RENFE i el mal funcionalment dels panells informatius.
En el ple del passat mes d’octubre [26.10.2010] vam demanar que es fessin gestions davant de RENFE perquè els panells informatius proporcionin informació correcta i la gent no hagi d’esperar fins a l’últim minut pendent de per quina de les diverses vies vindrà el tren. S’han fet aquestes gestions? S’ha obtingut alguna resposta?

6.- PREGUNTA sobre la desprogramació del segon ambulatori mèdic [CAP] de Vilafranca.
La construcció d’un segon ambulatori mèdic per Vilafranca ha estat assenyalada com a molt necessària des de fa anys. La Generalitat en va fer el projecte però l’inici de les obres s’ha endarrerit en diverses ocasions, fet que tots els grups municipals hem coincidit a denunciar des d’aquest Ajuntament. Ara però, segons el diari El País, no només hi hauria un endarreriment en l’inici de les obres sinó que el nou Govern de la Generalitat hauria desprogramat la obra i per tant aquesta no es faria. És certa aquesta informació? Quines actuacions pensa emprendre al respecte l’Ajuntament?

dilluns, 14 de febrer del 2011

A Vilafranca quines ubicacions hi ha disponibles per una nova residència d’avis? I per una escola vitivinícola?

Sense abandonar el tema del darrer post us deixo amb l'article que m'han publicat aquesta setmana a El 3 de Vuit:

Aquests dies hem tingut notícia del preacord per establir a Vilafranca uns cursos universitaris. I hem vist que, des de l’alcaldia, s’ha proposat l’edifici de l’antic INCAVI com a possible seu dels mateixos. Aquest darrer fet, el de la ubicació suggerida per l’alcalde, causa cert enrenou si tenim en compte que fa força temps que l’Ajuntament té pressupostat i licitat (Ple de 18.12.2007 i BOP de 15.9.2008) un projecte municipal de nova residència per a gent gran precisament en aquell terreny.

Iniciativa per Catalunya Verds ja hem explicat que considerem indispensable compaginar l’escola i la residència: D’una banda el projecte d’escola vitivinícola podria resultar fructífer per un sector econòmic clau a la nostra comarca i, d’altra banda, tots sabem que la residència d’avis és necessària per Vilafranca, ja que es tracta d’un equipament social indispensable i avalat per més de 3.700 signatures. El govern doncs hauria de situar els dos projectes de la forma més òptima i sense que es perdin uns altres 4 anys. Cal una solució que, ubicant l’escola vitivinícola, no comporti continuar endarrerint encara més la nova residència d’avis ni col•locar-la allunyada del centre.

Perquè, quan ICV vam plantejar la necessitat de construir una nova residència (aviat farà ja quatre anys) i vam proposar ubicar-la al terreny de l’antic INCAVI no ho vam fer perquè sí: una residència municipal de qualitat pensem que ha ser cèntrica i ben accessible perquè els avis i àvies puguin mantenir el contacte amb la Vila i perquè familiars i amistats els puguem anar a visitar de forma quotidiana i sense haver de disposar de cotxe. I el de l’INCAVI és el terreny de propietat municipal més cèntric de que es disposa, no requereix cap llarga requalificació urbanística i porta anys desaprofitat.

Des de l’alcaldia s’ha fet referència a uns vells laboratoris de l’edifici com a gran argument per ubicar allà els cursos gestió universitària: La realitat és que ja fa anys que el mateix INCAVI va abandonar l’espai en trobar-se el conjunt de l’edifici totalment obsolet i amb greus problemes de seguretat. Desprès d’anys en desús, les instal•lacions es troben completament desmantellades, com sabrà qualsevol persona que visités l’edifici ja en el moment del trasllat.

Penso doncs que l’Ajuntament de Vilafranca ha d’avaluar les ubicacions disponibles per un i altre projecte en base a criteris objectius i compaginar-los sense que cap d’ells quedi endarrerit, es vegi mermat en qualitat de servei, ni acumuli més endarreriments (que, en el cas de la residència, estan a punt de superar tot un mandat).

dimarts, 8 de febrer del 2011

Residència d'avis: on i quan?La setmana passada l'alcalde Pere Regull anunciava tenir un pre-acord per fer cursos universitaris sobre gestió vitivinícola a Vilafranca, proposta que, en línies generals i a l'espera de veure com es concreta, des d'Iniciativa per Catalunya Verds hem valorat positivament.


Per contra si que ens ha sorprès la ubicació que l'alcalde proposa per fer els cursos: l'edifici de l'antic INCAVI, al carrer Amàlia Soler, al·legant l'existència d'uns antics laboratoris i d'uns vells hivernacles (cal no oblidar que l'edifici va quedar en desús fa anys perquè el mateix INCAVI es va mudar a unes altres instal·lacions atès que aquelles eren molt obsoletes i hi havia importants problemàtiques de seguretat).


També cal recordar que, curiosament, aques és l'espai on durant dos anys (i partint d'una proposta inicial d'ICV) es van fer els tràmits per construir la nova residència per a persones grans a Vilafranca, tràmits que van quedar en suspens quan el llavors nou govern Regull en va suspendre de facto la licitació del projecte (a la que s'havien presentat 104 equips d'arquitectes) l'estiu de 2009.


Com vam explicar a la roda de premsa de l'altre dia, ICV estem oberts a estudiar qualsevol proposta que realitzi l'alcalde per compaginar la residència i els cursets universitaris. Ara bé, el que no acceptarem, son nous endarreriments en un projecte com el de la residència per persones grans que les estadístiques posen de manifest que és necessari, en el que ja s'han invertit importants esforços municipals i que compta amb el recolzament exprés de 3.700 vilafranquins i vilafranquines que han signat contra la suspensió "temporal" del projecte per part de l'equip de govern.


[origen imatges]

divendres, 4 de febrer del 2011

'Renfadats' amb el mal servei de Rodalies

1.- Espero poder comentar en breu en aquest bloc el preacord per establir un escola universitària vitivinícola a Vilafranca (ICV vam exposar ahir el nostre posicionament en una roda de premsa que podeu consultar aquí).

2.- Avui però vull fer referència a una altra qüestió: Difondre la convocatòria de Roda de Premsa pública (conviden a tothom a participar-hi) que un grup d'usuaris 'renfadats' realitzarà el proper dilluns a l'Estació de Rodalies de Vilafranca del Penedès. És un grup de gent diversa, però amb un punt en comú. No accepten que el continuat mal funcionament de RENFE els faci perdre 4 hores de la seva vida cada mes. Des d'aquí, tot el meu suport.