dilluns, 31 de març del 2014

Sobre el document per una Catalunya SocialLes polítiques de retallada de drets socials i d’ofec del món del treball i de l’economia que els poderosos han aconseguit que s’apliquin amb l’excusa de la crisi tenen una dimensió tan àmplia i una execució tan ràpida que les respostes de la ciutadania i de les seves organitzacions col·lectives han estat, fins ara, espontànies o fragmentàries.

Per això considero molt positiu el document Prioritats per una Catalunya social:

“Les organitzacions socials de Catalunya, en la seva àmplia majoria, fem públic aquest document, que pretén recollir les bases per a la construcció d’una Catalunya que reconegui els drets socials de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.

Les polítiques de retallades que han estat imposades fins ara des del Govern de Catalunya i des del Govern central no fan sinó agreujar la situació i responen a la clara voluntat política de desmantellar el nostre estat del benestar. Ni han generat ocupació ni han revitalitzat la nostra economia, ans al contrari: han generat més pobresa i desigualtat.

Les mesures per sortir de la crisi s’han de construir escoltant la veu de la ciutadania i no sota els dictats dels interessos econòmics d’uns quants, i la construcció d’un país requereix ineludiblement el reforçament de l’estat del benestar, garantint uns serveis
públics de qualitat i amb equitat.

És per això que creiem que cal construir el nostre país des d’unes premisses ben diferents a les que ens han dut fins aquí. Per això impulsem aquesta campanya per una Catalunya social:”

A continuació el document recull 12 punts molt bàsics, però que penso que poden ser un molt bon punt de partida per bastir una alternativa social i política a la situació actual. Un resum breu d’aquests dotze punts seria (text complet aquí):

1). Per un Servei Nacional de Salut totalment públic, universal i de qualitat, que garanteixi el dret a la salut.

2). Aposta per l’educació pública, que garanteixi la qualitat de l’educació, el seu accés i el model d’escola catalana. No al tancament de centres. Per una escola inclusiva.

3). Polítiques contra l’atur i la precarietat: recuperació dels drets laborals, retirant la reforma laboral. Defensa de la negociació col·lectiva en un marc català de relacions laborals.

4). Polítiques contra la pobresa i per la cohesió social: Protecció de les persones en atur, els recursos per als serveis socials i suport a la Renda garantida de ciutadania. Garantir l’accés als serveis bàsics essencials (llum, gas, aigua i transport públic), eradicar la pobresa infantil i garantir el poder adquisitiu de les pensions i l’atenció a la dependència.

5). Polítiques d’igualtat entre homes i dones: Incorporar la perspectiva de gènere a les estratègies econòmiques i de sortida de la crisi i oposició a la reforma de la llei d’avortament.

6). Garantir el dret a l’habitatge digne amb habitatges de lloguer social, la dació en pagament i el lloguer forçós dels pisos buits en mans d’entitats financeres.

7). Garantir l’accés universal a la cultura destinant finançament per a l’estímul i el suport a la creació cultural, i revertir la pujada de l’IVA cultural, que ofega encara més aquest sector.

8). Catalunya ha de ser constructora d’un món més just i solidari, i preservar la llarga tradició en el camp de la cooperació.

9). Una fiscalitat justa, redistributiva i mediambiental, que gravi més les rendes del capital que les del treball. És necessari recuperar l’impost de successions de manera suficient i el de patrimoni, perseguir l’evasió fiscal, crear noves figures que gravin la riquesa i posar en marxa una auditoria del deute a Catalunya. Al mateix temps, és necessari exigir responsabilitats als gestors i responsables de les entitats financeres que han rebut fons públics.

10). Per un canvi de model productiu: Cal potenciar una política industrial sectorial i territorial que garanteixi que la riquesa del país es fa sobre una base no especulativa, partint del desenvolupament sostenible i garantint el control democràtic dels recursos naturals. Cal garantir l’accés al crèdit a famílies, autònoms i empreses i una aposta clara per la investigació i la recerca.

11). Per una administració democràtica i propera a la ciutadania. No a la Llei de reforma de l’Administració local. Incentivar la participació de la societat civil i el dret a decidir, també, sobre les polítiques socials i econòmiques. Garantir les llibertats públiques combatent els intents de criminalització. Polítiques d’acompanyament a les persones migrants en situació administrativa irregular.

12). Per una Catalunya lliure de corrupció: amb transparència i participació ciutadana. I amb una nova llei de partits que en reguli el finançament.

diumenge, 16 de març del 2014

Sobre els "experts" de la reforma fiscal


Fixeu-vos qui són els "experts" que inciten a cobrar encara menys impostos als poderosos: Uns senyors (cap dona!) d'edat ben avançada, grisos, tots ells amb americana i corbata.

No dic que a la nostra societat no hi hagi senyors encorbatats d'edat avançada... però només exclusivament hi ha aquest tipus de persones? Si no vesteixes de blau o gris no pots ser "expert"?

¿Aquests personatges representen o tenen coneixement de la realitat actual de les persones aturades, emprenedores, autònomes, comercials, treballadores, universitàries, investigadores? De les responsables de vendes on-line?

Un grup tan uniforme és expert en totes les facetes de la realitat econòmica d'una societat tan variada com la nostra? De la macroeconomia i de la (difícil) economia diària de les famílies?


[origen imatge]