dijous, 27 de setembre del 2007

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (25.9.2007)

Dimarts vam tenir ple municipal a Vilafranca. L’equip de govern plantejava quatre punts en l’ordre del dia i, a part, es proposaven diverses mocions pels grups de l’oposició. Us en faig cinc cèntims:

En primer lloc es va aprovar per unanimitat (és a dir amb el vot de tots i totes) el Pla de Millora Urbana del sector “Farinera Almirall” (front als carrers Dr. Zamenhof, Pere Alegret i Ctra. d’Igualada).

Els plans de millora urbana, fent una explicació senzilla i gens tècnica, podríem dir que vindrien a ser com la “reutilització” d’un sòl que ja està dins de la ciutat, però que té usos poc adequats o edificacions en desús, per això es “millora”. En aquest sentit, suposen la forma més sostenible de construir nous habitatges ja que no es consumeix sòl rústic ni cal fer noves xarxes d’aigua ni clavegueram. El Pla aprovat és un dels primers que ja preveu les rátios d’habitatge protegit regulades pel govern d’esquerres de la Generalitat fa un parell d’anys.

El següent punt, que també va ser aprovat per tots els grups, era acceptar una subvenció de la Generalitat en base a la Llei de Barris (una altra cosa impensable en temps de Pujol, ja en vaig parlar en aquest post) per a la millora del barri de l’Espirall.

Són prop de 5 milions i mig d’euros (50% del projecte, la resta es finança amb fons propis de l’Ajuntament de Vilafranca), per tant una quantitat molt important. Aquest projecte suposa una oportunitat que no podem desaprofitar. Per la nostra part, des d’ICV-EUiA, estem a l’espera de la proposta que el govern municipal ha de fer sobre el procés de participació ciutadana amb el que s’han de fixar les prioritats del projecte.

A continuació, es va sotmetre a aprovació l’acceptació d’una altre subvenció de la Generalitat per finançar el nou camp futbol de l’Espirall. Novament els sis grups hi vam votar a favor.

El quart punt (sol·licitud de compatibilitat d’un cap de servei municipal), va ser retirat de l’ordre del dia per part de l’Alcalde, que va demanar al secretari de l’Ajuntament que elabori un informe jurídic. Esperarem doncs a tenir l’informe abans de pronunciar-nos sobre el tema amb caràcter definitiu, tot i que, certament, es podria haver demanat abans, sense esperar a última hora.

En l’apartat de mocions, hi va haver debats i, fins i tot decisions, força importants. Per exemple, la moció que vaig presentar en representació del grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) per tal que l’Ajuntament dipositi 30.000 € en un compte de Banca Ètica, va ser aprovada per tots els grups.

És una moció novedosa que esperem que serveixi perquè l’Ajuntament comenci a treballar amb aquests criteris i que també pugui servir perquè altres institucions segueixin aquest exemple. La moció complerta la trobareu a la web d’ICV-Vilafranca (apartat “activitat municipal”). Més informació sobre la banca ètica aquí, aquí o la xerrada que diumenge es fa a la Fira Mediambiental del Penedès.

En tot cas destacar molt breument que és important saber què es fa amb els nostres diners, i vetllar perquè no serveixin per finançar activitats que vulnerin els drets socials, laborals ni ambientals (la banca ètica no inverteix en armes, deslocalitzacions ni en centrals nuclears, per posar tres exemples).

Per contra el PP (seguint les directrius de la direcció del partit) va presentar una moció perquè es pengi la bandera espanyola a tots els edificis municipals. Sense gaires comentaris: s’acosten eleccions espanyoles i sembla que, segons en Rajoy, cal crispar l’ambient. La moció no va prosperar i el representant del PP es va quedar sol (de fet, es va aprovar una esmena-rèplica de la CUP, amb el suport de CiU, ERC, ICV-EUiA, i l’abstenció del PSC).

A continuació, arran d’una moció de CiU (que des d’ICV-EUiA també vam demanar encapçalar) va tenir lloc un interessant debat entorn a la titularitat, la funció i, sobretot i el que és més important, el funcionament del Centre Socio Sanitari Ricard Fortuny, instal·lació que sovint es confon amb una residència d’avis i que, tècnicament, és un centre d’atenció a persones grans malaltes, que requereixen d’atencions importants però que, en principi, poden recuperar-se i que, per tant, l’ingrés no és sempre permanent.

Va intervenir al debat una representant de l’associació de familiars de persones usuàries del centre, qui va exposar un seguit de qüestions i queixes relatives al funcionament del centre i, especialment, referents a la nul·la difusió que es fa dels criteris d’accés al mateix.

Des del nostre grup considerem que les demandes d’informació estan plenament justificades i que el descontent actual s’hauria pogut evitar si s’hagués actuat amb més transparència per part del consorci que gestiona el centre. En aquest sentit les nostres esmenes (que van resultar acceptades per la resta de grups) van anar orientades per un costat, a proporcionar aquesta informació a les persones usuàries i familiars, amb una reunió al propi centre; així com amb la difusió de la informació a través dels mitjans de comunicació municipals); i per altre costat, a deixar clara la titularitat del centre (un consorci amb una direcció de 10 persones, on 6 son designades l’ens públic de Catalunya que gestiona els hospitals i 4 per part de l’Ajuntament de Vilafranca, concretament 1 del PSC, 1 de CiU, 1 de la CUP i 1 del PP) i les responsabilitats polítiques sobre la seva gestió. Perquè tampoc ens semblava correcte que CiU formulés la moció com si la responsabilitat fos del govern municipal (que com veieu només té un representant sobre un total de deu). Al final es van acceptar les nostres esmenes i les del PSC, mantenint l’esperit original de la moció, i tots els grups hi vam donar suport. Ara cal que el Consorci que gestiona el centre reculli el que allà es demanava, i que el govern municipal faciliti a la ciutadania la informació de que es disposa.

També es va acordar, amb una moció proposada per ICV-EUiA, ERC, CUP i CiU, que finalment tothom va subscriure, que la comissió que controla el butlletí municipal també controli totes les campanyes informatives i de publicitat institucional que faci l’Ajuntament. Volem evitar despeses innecessàries, exagerades i, en alguns casos, electoralistes en aquest àmbit. A partir d’ara doncs, abans de fer una campanya caldrà informar prèviament del seu cost, determinar clarament les seves fonts de finançament, el seu objecte i el tipus de materials utilitzats, evitant papers satinats i d’alt gramatge (aquest paper que llueix tant però que, a gran escala, suposa un important cost econòmic i mediambiental). Per cert, molt critcable l'actuació del govern municipal, repartint un dossier amb dades sobre publicitat quan ja estàvem debatent la moció. Molt poc seriós repartir documents que ells ja conèixen i que a la resta ens és impossible d'evaluar si se'ns entreguen en el mateix moment!

Es va aprovar també posar el nom de Lluís M. Xirinacs a una via pública del municipi. El PP i el PSC s’hi van oposar, i la resta hi vam votar a favor. És comparteixin o no plenament les idees polítiques d’en Xirinacs, considero que és innegable que és una persona que ha jugat un paper important en la història d’aquest país i que ha estat un referent per tota una generació. I unes paraules en un acte concret (i sovint tretes de context) no poden esborrar aquesta petjada.

Novament es va tornar a reivindicar el retorn complert dels documents de l’arxiu de Salamanca que encara no han estat retornats. Novament el PP s’hi va oposar, sense masses arguments.

Va tancar el Ple una reflexió de filosofia política presentada per ERC en forma de moció, sobre la base teòrica del contracte social de Rousseau. La moció es va aprovar, i des d’ICV-EUiA hi vam votar a favor. De totes formes, seria interessant poder parlar-ne més a fons, potser no en una sessió plenària, però si en alguna espai de reflexió política perquè s’hi apuntaven conceptes interessants.

Encara hi va haver temps perquè els diversos grups de l’oposició formuléssim una ronda de precs i preguntes al govern municipal sobre aspectes molt concrets del dia a dia, ronda que seria massa llarg de relacionar.

En tot cas, recordeu que aquí podeu trobar les actes de les sessions del ple i, per qui vulgui seguir molt d’aprop la gestió municipal, també estan disponibles aquí les actes de sessions de la Junta de Govern Local.

Salut!