dilluns, 26 de novembre de 2007

DE PRESSUPOSTOS...

Un dels motius de la meva pràctica "desaparició" blocaire, més enllà de la darrera incursió puntual, és precisament aquest: la negociació pressupostària pel 2008 a l'Ajuntament de Vilafranca.

Aquí trobareu el resum de la roda de premsa que la gent de l'esquerra verda vilafranquina hem fet aquest vespre. El procés, fins ara, no s'ha desenvolupat com ens hagués agradat. Des de l'equip de govern s'ha treballat seguint unes inèrcies del passat, apurant fins a darrera hora i, de retruc, impossibilitant fins i tot la participació ciutadana en el seu estadi més bàsic (i no suficient, però si necessari): El propis militants dels partits polítics. Sobre la taula tenim un document molt bó si el considerem una base per arribar a un possible acord. Ara bé, aquest mateix bon document, que expressa intencions, que no està concretat, es converteix en un mal document si ja no es treballa més, si el pressupost s'aprova i les propostes concretes i les intencions no se sap ben bé com s'acaben de recollir, i a més a més això es fa sense debat ampli en el si de les organitzacions polítiques.

I és per aquest motiu que divendres vàrem plantejar a l'equip de govern que s'aplacés el debat dels pressupostos unes setmanes, i que treballem per mirar de concretar les idees en partides pressupostàries quantificades i determinades clarament.

Per la nostra part, i d'una banda, hi ha uns dubtes sobre el global de pressupost que cal acabar de resoldre, en especial pel que fa a inserció laboral (escola taller, servei d'ocupació...) i al funcionament dels serveis socials, i d'altra banda, hi ha uns punts mínims que creiem que cal incorporar als pressupostos i que, com veureu a continuació, estan plantejats en termes raonables (o així ho entenem nosaltres).

Esperem que la decisió que finalment ha pres l'equip de govern, retirant de l'ordre del dia del Ple de demà el punt relatiu als pressupostos, no sigui flor d'estiu, sinó un primer pas cap a una altra manera de treballar que permeti donar als temes més importants els temps necessaris perquè puguin ser participats per les persones que s'interessen per la cosa pública, estiguin o no organitzats políticament.

ELS 10 PUNTS D’ICV-EUiA
  1. Construir una nova residència d’avis als terrenys de l’estació enològica durant la legislatura, contemplant ja en el pressupost 2008 una partida suficient per a la redacció del projecte; així com el compromís de vincular el desenvolupament d’algun polígon d’actuació, per exemple el PA5, a la construcció de pisos de lloguer tutelats per a persones grans amb espais comuns i serveis compartits.
  2. Increment del personal de serveis socials en, com a mínim, un/a assistent social i un/a treballador social. Cal garantir la qualitat del servei: que cap vilafranquí o vilafranquina es quedi sense els ajuts a que té dret amb la Llei de dependència perquè l’Ajuntament no ha tingut capacitat de gestió.
  3. Implantar una primera mini-deixalleria cèntrica amb caràcter experimental; i confirmació de la partida per a l’aplicació del pla de xoc de gestió de residus.
  4. Realització d’una auditoria ambiental estratègica i d’un pla d’acció ambiental; així com el compliment dels acords de ple en relació a la norma ISO 9001.
  5. Adequar els fanals que encara incompleixen la normativa sobre la protecció lumínica. Cal incrementar la partida prevista.
  6. Edició a càrrec de l’Ajuntament i en quantitat suficient, de bosses de paper reciclables en els comerços de la Vila, en substitució de les bosses de plàstic més contaminants.
  7. Redacció i aprovació d’un Pla Especial de Rehabilitació del Carrer Sant Pere que apunti solucions integrals, dinamitzant l’activitat comercial, rehabilitant habitatges, ampliant l’illa de vianants i facilitant la convivència ciutadana.
  8. Garantir un pressupost adequat per fer un bon procés participatiu en relació al Pla Especial de Protecció de la Muntanya de Sant Pau i Sant Jaume. Volem que la ciutadania participi activament en la definició dels usos de l’espai protegit més emblemàtic de la Vila. Aquest hauria de ser un projecte col·lectiu de futur, engrescador, intergeneracional, multisectorial i cohesionador.
  9. Creació d’un aparcament dissuassori a la Girada; i previsió per a la implantació del bicing (servei de bicicletes públiques).
  10. Implantació del programa consensus d’informació i participació ciutadana a través d’internet.