dilluns, 3 de desembre de 2007

LA CRÒNICA PENDENT DEL PLE MUNICIPAL (27.11.2007)

Un ple municipal estrany el del passat dimarts. I per diversos motius. Va començar amb un exemple de com creiem que NO s’han de fer les coses: Es debatia una modificació del pressupost vigent (2007) per import de 800.000 €. Des d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa no hi vam donar suport perquè estem en desacord amb la forma com l’equip de govern porta aquests punts al ple: sense fer un intercanvi previ de propostes amb els altres grups. La proposta va tirar endavant amb els vots del PSC i el PP i l’abstenció de la resta de grups (CiU, CUP, ERC i ICV-EUiA).

Tot i aquest mal començament, tinc l’esperança (espero no equivocar-me) que aquesta forma de fer de l’equip de govern estigui començant a canviar, sigui per convenciment, sigui per aritmètica parlamentària. Com a mostra el fet que, com ja us avançava, el pressupost general per al 2008 es retirés de l’ordre del dia, deixant-lo per al ple de desembre, per tal de mirar d’arribar a acords amb els grups de l’oposició que estem disposats a fer propostes en positiu (a la fotografia la roda de premsa que ICV-EUiA vam realitzar dilluns fixant el nostre posicionament i donant a conèixer les 10 propostes que haviem posat sobre la taula. Propostes que, lamentablement, diversos mitjans de comunicació local no han donat a conèixer i que trobareu aquí i aquí).

A l’altre extrem, també es portava al Ple un punt de l’ordre del dia que, en opinió d’ICV-EUiA, l’equip de govern SI que ha sabut treballar correctament: El Pla d’Usos per la regulació d’oficines i serveis en planta baixa. Aquí si que hem trobat un diàleg fluid i una informació prèvia i acurada per part del govern. I igual que quan creiem que es fan les coses malament ho critiquem, en aquest punt reconeixem públicament que les coses s’han fet bé.

Aquest pla té per objectiu afavorir el petit comerç de proximitat, impedint que, en aquells carrers més comercials, s’hi instal·lin oficines bancàries, immobiliàries o similars en excés. D’aquesta manera es manté el caràcter comercial del carrer i hi es creen sinèrgies entre les diferents botigues i comerços.

El Pla s’ha treballat prèviament al Patronat Municipal de Comerç i Turisme (on participen diverses entitats i els grups polítics) i també ha comptat amb la participació de les associacions de comerciants de la Vila. S’han analitzat detalladament els suggeriments que hem realitzat, explicant els motius tècnics pels que alguns no es recollien; i quan s’ha introduït alguna modificació producte dels suggeriments d’algun altre grup o entitat, sens ha informat correctament, i amb temps per estudiar la informació. En definitiva un procés ben portat, i un bon resultat final. Per això hi vam votar a favor amb tot el convenciment.

A continuació es va aprovar el Pla de Millora Urbana núm. 20, corresponent al nucli de Pere Pau (nosaltres ens vam abstenir), i també obrir novament l’expedient per adjudicar el restaurant que hi haurà al Mercat de la Carn una vegada remodelat. Els socis que havien guanyat el primer concurs han renunciat finalment a fer-se càrrec del restaurant, per aquest motiu es tornava a licitar el contracte. Des d’ICV-EUiA vam votar a favor de convocar doncs un nou concurs. Si algú hi està interessat que estigui atent, que en els propers dies ha de sortir l’anunci.

L’altre punt destacat de la sessió va ser la votació per establir unes directius bàsiques perquè els arquitectes redactin una nova proposta en relació al Carrer Comerç que pugui comptar amb majoria al consistori, ja que la primera (aprovada poc abans de les eleccions) no convenç a la majoria de grups.

Aquest tema està sent molt polèmic per diverses raons. És important tenir en compte que, amb el cobriment de la via, Vilafranca guanyarà una nova rambla, i que el Carrer Comerç passarà a ser una de les zones més ben situades de la Vila. A la web podeu trobar la roda de premsa on ICV-EUiA explicàvem detalladament el nostre posicionament. Molt resumidament les nostres demandes van en el sentit de garantir, en primer lloc, un mínim del 40% d’habitatge social en el Pla, en la línia que preveu la nova Llei del dret a l’habitatge que el govern està impulsant al Parlament de Catalunya (cal recordar que el govern d’esquerres ja va incrementar d’un 20 a un 30% aquest percentage a finals de 2004, però ara es treballa per assolir un 40%), en segon lloc, que s’estudiï més a fons com es resoldrà la mobilitat a la zona i, finalment, que es preservi tot el conjunt de façanes i volums de les naus industrials que actualment hi ha en aquest carrer.

Algunes d’aquestes naus són d’arquitectura modernista i estan catalogades, mentre que d’altres són de factura més senzilla. Ara bé, creiem que cal fer un esforç per preservar tot el conjunt perquè, precisament és el conjunt el que dota de més valor històric a les naus del carrer Comerç.

El punt relatiu a la mobilitat ja havia estat incorporat, de sortida a la nova proposta, mentre que el punt relatiu a l’habitatge social va ser recollit, mitjançant una esmena a la que vam donar suport, en la proposta que finalment es va votar, però, per contra, no es va incloure que, com a mínim, s’estudiï la possibilitat de protegir totes les naus (com si que feia el primer projecte que es va portar al Ple fa uns mesos).

Nosaltres, ICV-EUiA, només demanàvem que es continués considerant com una de les alternatives de treball el fet de no enderrocar cap nau. No era doncs una petició desmesurada: només demanàvem que s’estudiés el tema més a fons, igual que s’estudiaran més a fons altres variables. Tanmateix la nostra proposta no va ser recollida perquè el PSC va preferir mantenir el suport del PP, partit que ha manifestat que per ells no es cap problema enderrocar diverses de les naus actuals. Per aquest motiu tant ICV-EUiA com la CUP ens vam abstenir en la votació. CiU i ERC hi van votar en contra per un divers conglomerat de motius, i el PSC i el PP a favor.

Pel que fa a l’apartat de mocions, se’n van presentar 3 en relació al dia internacional contra la violència de gènere (una del PSC, una de la CUP i una d’ICV-EUiA). Per la nostra part, abans del Ple havíem plantejat la possibilitat de unificar-les en una moció conjunta assumida pels tres grups que ja havíem registrat mocions i oberta a que l’encapçalessin altres grups. Tanmateix, aquest acord no va ser possible. Val a dir però que les tres es van aprovar per unanimitat, és a dir, amb el vot de tots els grups.

Si que va ser possible assolir un consens ampli en la moció en defensa de les emissions de Televisió de Catalunya al País Valencià. La problemàtica és greu, i els ex-presidents de la Generalitat, Jordi Pujol i Pasqual Maragall, entre moltes altres personalitats, encapçalen una campanya al respecte que el ple va recollir. La moció la vam encapçalar els grups d’ICV-EUiA, CiU, CUP, ERC i PSC i, finalment, fins i tot el PP (de Vilafranca) hi va votar a favor.

CiU també va presentar una moció, al nostre parer de caire electoralista, referent a la possibilitat que les matrícules dels vehicles portin la E d’Espanya i el CAT de Catalunya sobre la bandera blava de la Unió Europea. Es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC, l’abstenció de CUP, ICV-EUiA i PSC, i el vot en contra del PP.

Finalment també es va votar una moció de CiU emplaçant el govern de l’estat a publicar les balances fiscals. La moció es va aprovar amb els vots de CiU, ICV-EUiA, ERC i CUP, l’abstenció del PSC i el vot en contra del PP.