dimarts, 30 de juny del 2009

Les entrevistes del Penedès Digital; el Centre de Notícies de les Nacions Unides

1.- La nova secció d’entrevistes del diari electrònic Penedès Digital va prenent cos. En les darreres setmanes han anat entrevistant els diferents portaveus dels grups municipals de Vilafranca del Penedès, amb un format que permet respostes àmplies i matisades.

Segons ens van explicar els responsables del projecte, la intenció és combinar entrevistes d’àmbit local de producció pròpia amb d’altres obtingudes en col·laboració amb altres mitjans, i sobre persones d’actualitat. Com a punt de partida recuperen una interessant entrevista al recentment desaparegut Vicent Ferrer (enllaç amb totes les entrevistes realitzades).

2.- També l’àmbit de la premsa comarcal, recomano especialment l’article “4 sobres” publicat per l’amic Toni Peñafiel al 7 Dies de la setmana passada.

3.- Sense abandonar aquest comentari dels mitjans de comunicació, però en aquesta ocasió en to de crítica, només es pot qualificar com a lamentable el seguiment que aquest cap de setmana han fet molts mitjans de comunicació nacionals en relació al cop d’estat militar contra el president democràtic d’Hondures, Manuel Zelaya. És un espectable tristíssim veure com alguns es posicionen a favor dels colpistes i en contra de les institucions democràtiques.

Per contrastar, enllaço la noticia que dóna al respecte el Centre de Noticies de les Nacions Unides, un lloc web de referència per contrastar les noticies d’àmbit internacional. Tasca, aquesta de contrastar la informació, que cada vegada és més necessària per a les noticies que ens cauen lluny, donat el caràcter tendenciós de la informació que distribueixen la majoria dels grans mitjans de comunicació del nostre país.

El link del Centre de Noticies de la ONU el deixo com a fix a l’apartat ‘mitjans mundials i nacionals’ d’aquest bloc.

[Fotografia: Vicent Ferrer. Origen]

divendres, 19 de juny del 2009

Se n’havia de parlar!Dimarts d’aquesta setmana el ple de l’Ajuntament de Vilafranca havia de tractar diversos punts. El punt més destacat era, sens dubte, el pressupost municipal per a l’any 2009 que presentava el nou equip de govern de CiU. Estem parlant d’un pressupost consolidat de més de 53 milions d’euros, si sumem el de l’entitat, les societats i els organismes municipals. Pel que fa a l’Ajuntament pròpiament, són gairebé 43 milions d’euros.

Aquesta proposta del govern, finalment es va retirar de l’ordre del dia, per estar mancada dels suports suficients.

Com vaig explicar en el plenari, Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida, des del primer dia hem considerat que, especialment en temps de crisi, el pressupost calia tenir-lo aprovat a inicis d’any, ja que, com hem explicat moltes vegades, és la principal eina que té l’Ajuntament per incidir a l’hora de reduir les desigualtats i afavorir la cohesió social i la sostenibilitat.

A finals de l’any passat, durant més de tres mesos, ICV-EUiA vam estar treballant amb els grups que així ho van voler per elaborar un pressupost per al 2009. En aquest bloc ja hem parlat d’aquest procés (posts anteriors [1] [2] [3] i [4]).

Per contra, hem vist que la proposta que posava sobre la taula el nou govern és més conservadora, en el sentit estricte de la paraula, és a dir conta a la baixa (43 milions d’Euros de pressupost de l’Entitat, front a 45 milions i mig de la proposta del gener) i assumeix molt pocs riscos, quan considerem que precisament és en moments de crisi econòmica quan l’administració ha de tenir un paper determinant i comprometre’s de forma més decidida.

Tot i això hem expressat clarament la nostra voluntat de debatre i mirar d’arribar a acords, sent conscients, com ja hem dit en altres ocasions, que tenim una regidoria sobre 21 i que no podem pretendre, ni pretenem, que s’apliqui el gruix del nostre programa.

En aquest sentit, fa unes setmanes vam tenir un parell de primeres trobades amb el nou govern, on ens van explicar la voluntat de retallar inversions i on nosaltres els vam fer arribar propostes, en la mateixa línia que havíem fet amb l’anterior govern.

Com que fins tres dies abans del ple no vam tenir resposta, ens pensàvem que el govern tenia els suports garantits per aprovar el pressupost, cosa que, deixeu-m’ho dir, seria el més lògic quan s’ha fet una moció de censura no fa ni dos mesos, però ara veiem que no és així.

En tres dies, és molt difícil fer una feina que normalment pren un parell o tres de mesos, no només per concretar la quantitat de cada partida pressupostària, sinó sobretot per aclarir com pensa el govern aplicar aquella quantitat.

Assenyalem (molt breument i només a tall d’exemple) algunes de les qüestions no aclarides i que impedeixen que des d’ICV-EUiA recolzem la proposta actual de pressupost que fa el govern.

Qüestions com el projecte per fer la nova residència d’avis a l’antic INCAVI, al carrer Amàlia Soler. Aquest Ajuntament ha compromès força recursos en aquest projecte. Es van aprovar uns plecs de clàusules i es va convocar un concurs de projectes i es van seleccionar quatre equips d’arquitectes dels 108 que s’havien presentat. Aquests quatre equips han presentat la seva proposta i el govern té encara els quatre sobres per obrir. I diuen que de moment no els obren perquè no veuen clar el projecte. Nosaltres volem que s’encarregui ja la redacció del projecte, que si es convoquen subvencions del Fons Estatal d’Inversió Local puguem presentar-lo i obtenir els diners per fer la residència.

O qüestions com el fet de multiplicar el programa de rehabilitació d’habitatges. Vam haver de treballar fort per convèncer al Partit Socialista de la necessitat de reforçar aquest programa, i amb el nou govern veiem que eliminen la partida i, més enllà d’això, no tenim clar que ho vegin com a prioritat. Pensem que és molt important per combatre la crisi a nivell local creant una ocupació útil i que ajudi a millorar la igualtat entre barris de la Vila i a afavorir la cohesió social; alhora que es posa més habitatge al mercat en sectors ja urbanitzats i que ja tenen serveis, fent innecessaris nous creixements residencials. Tot això s’ha de concretar en el Pla Local Habitatge.

En la mateixa línia, hi el tema de la regeneració urbana en diversos espais de la Vila. Hi ha el cas paradigmàtic del projecte del Carrer Abat Copons al barri de Sant Julià, que porta anys pendent d’executar-se. Dissabte ens deien que el volen fer el 2010, parlem-ne, però s’ha de fer, no es pot deixar passar el temps!

D’altra banda, la insistència d’ICV-EUiA i de la CUP havia portat l’anterior govern del PSC a iniciar (certament amb tots els dubtes, incerteses, contradiccions i sobretot lentituds que vulgueu) determinats avenços en matèria de gestió de residus.

El nou govern ha encarregat un estudi sobre la possibilitat de fer la recollida de la brossa porta a porta. És cert, i valorem positivament que ho hagi fet. Finalment es repartiran a les cases les 3 bosses de colors que l’anterior govern va encarregar per facilitar la recollida selectiva. És positiu. Ara bé, hi ha bastant de moviment en les partides pressupostàries que afecten la gestió de residues; no entenem que renunciïn a la segona minideixalleria prevista per al Poble Nou i la Girada ni que retalllin la partida destinada a fomentar la no utilització de bosses de plàstic i la minimització d’altres embalums. Ens agradaria saber quina és la seva línia de treball també en aquesta matèria. A veure si en conversacions dels propers dies ho podem aclarir.

De la mateixa manera, en matèria de serveis socials, volem que es consolidin les millores de l’any passat. L’Ajuntament s’havia posat bastant al dia, però l’impacte de la crisi fa que novament calgui reforçar aquest servei. Quina és la línia de treball del nou govern al respecte? També n’hem de parlar.

Idem en matèria de mobilitat: Hi haurà bus per al barri del Molí d’en Rovira? Hi haurà política de promoció de la bicicleta? Avançarem en el concepte de ‘ciutat de vianants’? Prosseguirà la implantació d’aparcaments dissuasoris a les entrades de la Vila?

Les nostres propostes són conegudes: són les mateixes que varem fer a l’anterior govern. No són propostes inamovibles, sinó que estan subjectes a esmenes de millora, o a propostes alternatives. Ara bé, si que volem conèixer quines són les principals línies d’actuació que vol portar a terme el govern a l’hora d’aplicar un pressupost al que se’ns demana que votem.

dimarts, 2 de juny del 2009

Amb el Raül a VilafrancaDiumenge el Raül Romeva va estar a Vilafranca, amb els amics i amigues de l'agrupació local, explicant propostes d'ICV-EUiA per a les eleccions al Parlament Europeu, on el nom de Raül Romeva és sinònim de feina ben feta, no en va ha estat reconegut com el segon eurodiputat més treballdor dels 920 que han passat per Brusel·les i Estrasburg durant aquesta passada legislatura. Una feina que tots els i les blocaires hem pogut seguir dia a dia al seu bloc.

Adjunto a continuació les 30 propostes més destacades del programa electoral d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa al Parlament Europeu (El programa complert, amb més de 500 propostes, el podeu trobar aquí):


1. Substituir el Pacte d’Estabilitat i Creixement per un Green New Deal; és a dir un nou acord social i verd contra la crisi, per l’ocupació plena i estable, els drets socials, la modernització ecològica, l’eficiència energètica i les infraestructures sostenibles, compatible amb un espai monetari únic i obert.

2. Creació als països de la UE de 5 milions de llocs de treball en l’economia verda. Ocupació en infraestructures sostenibles i socials. Afavorir la inversió en sectors estratègics i amb fort impacte en la creació d’ocupació: xarxes de transport públic ferroviari, rehabilitació d’habitatges, equipaments educatius, sanitaris, culturals i socials. Protecció i millora dels espais protegits i de la biodiversitat.

3. Democratitzar el Banc Central Europeu i modificar els seus objectius, inclosos el desenvolupament sostenible i la plena ocupació. Elecció de la direcció i control per part del Parlament.

4. Creació d’una Comunitat Europea de les Energies Renovables (CEER) per donar suport a l’objectiu a llarg termini d’obtenir la totalitat de l’energia a partir de fonts renovables. L’objectiu d’assolir un estalvi d’energia del 20% el 2020 ha de ser vinculant. També el 2020 el 35% de l’energia ha de ser d’origen renovable.

5. Compromís europeu contra el canvi climàtic: assolir una reducció de les emissions del 40% l’any 2025 (respecte a l’any 1990) i del 90% el 2050. La Unió Europea fixa només un objectiu del 20% per a l’any 2020, i del 30 % si hi ha acord a nivell internacional.

6. Salaris dignes: estendre el Salari Mínim a tots els països de la Unió Europea. El salari mínim ha de ser, almenys, el 60% del salari mitjà net de cada país. Promoure un marc regulador que impedeixi les pràctiques de “dumping” salarial dins la Unió Europea. Salari Màxim lligat a l’economia real: limitar els salaris, les primes i altres ingressos i avantatges dels administradors i directius del sector financer, així com de totes les empreses que es vegin beneficiades per ajuts públics.

7. Harmonització fiscal i fiscalitat verda: Impulsar progressivament l’harmonització fiscal als països de la Unió Europea sobre la base de tres figures fiscals que gravin la renda personal, els beneficis de les societats i els patrimonis (tram comú europeu en l’impost sobre la renda, base imposable consolidada comuna de l’Impost de Societats [BICCIS], convergència en l’IVA i els impostos especials). Fiscalitat verda: taxes sobre l’energia i generalització de l’Eurovinyeta per gravar el transport de mercaderies per carretera.

8. Implantació de la Taxa Tobin per donar transparència i gravar els moviments especulatius de capitals.

9. Acabar amb els paradisos fiscals dins la Unió Europea i impedir, coordinadament amb la resta del món, els moviments de capitals cap a paradisos fiscals extracomunitaris. Prohibir el secret bancari a tota la Unió.

10. Lluitar contra la desigualtat salarial home–dona: revisió i actualització de la Directiva del Consell Europeu 75/117/CEE relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de retribució entre els treballadors i les treballadores.

11. Directiva per establir un permís de maternitat mínim de 24 setmanes
, amb la percepció íntegra del sou.

12. Mobilitat sostenible: prioritzar les xarxes transeuropees de transport per ferrocarril i transport marítim, els dos sistemes de transport de mercaderies de llarga distància menys contaminants, i gravar els combustibles que utilitza l’aviació. El 2020 el 30% de les mercaderies transportades per terra ho hauran de ser per tren.

13. Tancament gradual de les centrals nuclears. Pla pont per a l’energia nuclear per tancar les centrals nuclears, tot assegurant el subministrament a partir de fonts netes. En el cas espanyol pròrroga de 5 anys després de l’amortització de les centrals i creació d’un fons amb els beneficis d’aquestes centrals que tindria el següent repartiment: 20% per a la seguretat de les centrals, 15% per al gestor de la central, 15% per al desenvolupament dels territoris on s’ubiquen les centrals i 50% per a l’impuls de les energies renovables.

14. Destinar part dels fons FEDER a cofinançar programes de rehabilitació d’habitatges, amb l’objectiu de reduir la despesa energètica a les llars, incorporar aïllaments i panells solars i substituir els sistemes de calefacció ineficients. Reducció del 30% del consum energètic en habitatges i edificis comercials el 2020.

15. Reforma de la Política Agrícola Comuna per garantir la viabilitat de l’explotació agrícola familiar i l’agroramaderia ecològica. Subsidis amb criteris econòmics, socials i ambientals i no per beneficiar els grans productors. Etiquetatge de la traçabilitat dels preus en el producte final, exposat en el punt de venda, a fi que el consumidor conegui els increments de preus en cada punt de la cadena de comercialització.

16. Fer de la Unió Europea un territori lliure de transgènics. Moratòria del cultiu d’aliments modificats genèticament (OGM) i de la importació d’aquests fruits.

17. Nova cultura de l’aigua. No al transvasament del riu Roine. Aprofundir en la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE), basada en l’estalvi i la reducció del consum, la reutilització i l’eficiència en la distribució i la recuperació d’aqüífers per incrementar la disponibilitat d’aigua.

18. Crear l’Espai Social Europeu: un sistema europeu de normes laborals i socials bàsiques en matèria salarial, de condicions de treball, drets sindicals, protecció social, salut i seguretat amb l’objectiu de millorar i equiparar a l’alça les condicions de vida i treball i evitar el dumping social.

19. Substituir la Directiva Bolkenstein per una Directiva marc que garanteixi que són d’interès general: l’educació, la cura de la infància, la salut, les pensions, la protecció contra l’atur, els serveis socials, el subministrament elèctric, els transports públics, l’abastiment d’aigua, els sanejaments, els serveis ambientals, el servei postal, l’esport i la cultura. Protegir els serveis socials de la legislació de mercat i de la competència de la UE.

20. Oposició frontal a qualsevol intent de revitalitzar la Directiva sobre el temps de treball (65 hores). Setmana laboral de 35 hores, com a instrument de creació i repartiment de l’ocupació existent.

21. Elaboració d'una directiva marc que estableixi un sistema de renda mínima garantida a la UE, en funció de la situació personal i familiar, per lluitar contra la pobresa i l’exclusió social.

22. Derogar la Directiva de la Vergonya. Reconèixer a totes les persones immigrants els mateixos drets de què gaudeixen tots els altres habitants de la Unió Europea, inclòs el dret a votar i a ésser votat, condicionats a cinc anys de residència legal a la UE. I també mantenir el dret a vot dels europeus que són emigrants de la Unió.

23. Establiment de la inversió mínima del 6% del PIB en tots els sistemes educatius europeus i constitució d’un Fons de cohesió educativa que corregeixi els desequilibris i les desigualtats territorials.

24. Impulsar una Directiva marc que garanteixi el dret a la salut a través de la xarxa pública, amb l’objectiu d’evitar que la salut humana sigui considerada una mercaderia més, subjecta a les lleis dels mercat.

25. Lluitar contra totes les formes de discriminació per raó de sexe, origen o identitat de gènere que encara persisteixen. Contra el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia.

26. Reconeixement de Catalunya com a nació sense estat. Participació en un Consell Europeu que esdevingui cambra territorial.

27. El català, llengua oficial comunitària, per estendre en la pràctica l’ús del català a les institucions europees.

28. Democratitzar Europa: Volem un nou Tractat de la Unió, més democràtic i que estableixi el govern econòmic de la Unió Europea i els drets socials de ciutadania europea. Paritat a les institucions europees. Plena capacitat legislativa de la UE. El Parlament ha de poder proposar i escollir el/la president/a de la Comissió Europea i el president/a del Consell. Referèndums en la mateixa data a tots els països membres en temes de competència de la UE.

29. Control i transparència dels lobbies. Establir un codi de conducta. Creació d’un sistema de registre obligatori, gestionat per la Comissió. Publicació del llistat de beneficiaris de subvencions. Fer públiques les reunions de funcionaris i responsables polítics de la UE amb els lobbies.

30. Reduir el volum global de la despesa militar. Implementació de la posició comuna en el Codi de conducta d'exportació d'armes de la UE i fer complir el Tractat de No-Proliferació Nuclear. Creació de cossos civils de pau en l’àmbit europeu. Eliminació dels exèrcits estatals i supeditar-los a un d’europeu, més reduït i sota el control del Parlament Europeu.

[orígen de les imatges: Radio Televisió de Vilafranca]