diumenge, 30 d’octubre del 2011

Intervenció en el ple municipal sobre Caixa Penedès

Adjunto a continuació la meva intervenció com a portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) al ple municipal de Vilafranca del Penedès (25.10.2011) on es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al Manifest en defensa de la vinculació social i territorial de Caixa Penedès:

Avui mateix s’ha fet públic que s’ha iniciat la privatització d’un 20% del banc participat per Caixa Penedès [BMN]. Caixa Penedès té un 28% de la propietat. Amb la  privatització aprovada avui aquest percentatge de propietat baixarà, amb tota probabilitat, fins el 22,4%.

La mala gestió de Caixa Penedès i la seva privatització parcial té quatre efectes greus per Vilafranca i pel Penedès:

1.- Part dels impostos ara es paguen a Madrid quan abans es pagaven a Catalunya

2.- El centre de decisió de Vilafranca perd influència, fet negatiu pels ajuntaments i les empreses productives del Penedès

3.- La plena centralització a Madrid podria fer perdre llocs de treball a Vilafranca

4.- Si la Caixa es privatitza sense condicions els beneficis aniran als inversors privats i deixen de destinar-se a l’Obra Social

L’obra social, en la nostra opinió, es pot prioritzar molt millor del que s’ha vingut fent fins ara. Però això no treu que la seva desaparició parcial o total té uns greus efectes, en especial pels nostres municipis: residències d’avis, casals d’avis, entitats culturals i esportives, inversions, entre d’altres.

ICV-EUiA ja hem demanat anteriorment canvis en la direcció de Caixa Penedès i Mare Nostrum i assumpció de responsabilitats. Fins ara no se’ns ha escoltat.

Avui aquest manifest que hem treballat diverses entitats ciutadanes i grups polítics veu la llum. Amb ell volem demanar que es fixin unes condicions en el procés de recapitalització per tal de garantir tres aspectes:

1)     Que es mantingui l’arrelament a la comarca i la destinació de beneficis a l’obra social

2)     Que els Ajuntaments de la comarca pugin participar de forma efectiva en la gestió de l’obra social

3)     I que hi hagi una renovació democràtica en els òrgans i els responsables de l’entitat per garantir els punts anteriors

Finalment hem assolit un acord a l’Ajuntament de Vilafranca per subscriure el Manifest. És un primer pas important i esperem que altres ens segueixin i puguem assolir aquests tres objectius. Moltes gràcies.”

dimecres, 26 d’octubre del 2011

Manifest en defensa de la vinculació social i territorial de Caixa Penedès

La passada nit al ple municipal de Vilafranca del Penedès hem aprovat el següent manifest:

Caixa Penedès ha tingut una gestió que ha portat l’entitat a fusionar-se amb 3 altres caixes. Ara, s’ha iniciat la privatització donant entrada a capital privat no institucional.

Davant d’aquesta situació, les persones, administracions i entitats sotasignants volem posar de manifest que aquesta privatització podria comportar la liquidació definitiva de la voluntat fundacional de l’entitat de servir a l’interès col•lectiu i contribuir al dinamisme econòmic, social i cultural de les comarques penedesenques.

Per tot això demanem que:

1. S’exigeixi a Caixa Penedès que mantingui l’arrelament a la comarca i que destini la totalitat dels beneficis anuals que li corresponguin a l’Obra Social.

2. S’elabori anualment un programa d’Obra Social que atengui les prioritats de la comarca, lluny de clientelismes, i en la redacció del qual s’impliqui als ajuntaments penedesencs.

3. S’estableixi un nou sistema de govern a Caixa Penedès i Banco Mare Nostrum; que sigui plenament transparent; que permeti l’accés a les assemblees generals als mitjans de comunicació; amb uns directius renovats i responsables; amb mecanismes de control transparents, de participació lliure i efectiva del conjunt plural de la societat penedesenca en la gestió de la mateixa i sense exclusions; amb una gestió professional retribuïda segons criteris objectius, no arbitraris ni desproporcionats, i de ple coneixement públic; amb un govern corporatiu exemplar, que prohibeixi expressament que els membres dels òrgans de govern obtinguin beneficis particulars en forma de crèdits o préstecs personals. Aquest procés per establir un nou sistema de govern ha de començar amb la renovació democràtica de tots els càrrecs i amb l’assumpció de responsabilitats, en cas que corresponguin.

dijous, 20 d’octubre del 2011

dijous, 13 d’octubre del 2011

15-O units per un #canviglobal

dilluns, 3 d’octubre del 2011

Per què la proposta dels 6 punts?

En l’actual context de fort atur i crisi som molts els que considerem que és indispensable i ha de ser possible assolir consensos bàsics, si més no a nivell de gestió municipal. Amb aquest objectiu Iniciativa per Catalunya Verds hem presentat el document 6 punts de consens per Vilafranca.

És un text sintètic, que no pretén abordar totes les problemàtiques. Vol ser un document de treball obert on, per part nostra, reflectim sis punts que considerem importants i entorn dels quals pensem que, a dia d’avui, pot ser fàcil teixir complicitats amb les altres forces polítiques de la Vila, així com amb les entitats i els sectors dinàmics de la societat civil.

Són unes línies de treball adaptables en ritme i envergadura en funció de les disponibilitats pressupostàries, però que marquen una direcció per on avançar: garantir la cohesió, generar treball d’utilitat social i econòmica, i contribuir a preparar Vilafranca i la comarca per la realitat dels propers anys.

El que proposem té un precedent clar: l’acord social de març de 2010 on els sis grups polítics municipals vam coincidir en que feia falta garantir i donar prioritat a totes les actuacions encaminades a garantir la inclusió social.

De fet, actualitzar i posar al dia aquest acord és l’esperit i el primer punt de la nostra proposta. El segon punt és completar el projecte de la Llei de Barris i el tercer afrontar la situació d’envelliment de la població de la Vila, que en els propers anys anirà a més. Així mateix plantegem dos potents plans d’ocupació pels que s’hauria de comptar amb les empreses de la vila i la comarca: un entorn les millores d’estalvi energètic i l’altre entorn la regeneració urbana i la rehabilitació d’habitatges. Finalment el sisè punt fa referència a l’estratègia d’impuls de l’enoturisme com a punta de llança de la indústria del vi i el cava, definint les actuacions que Vilafranca, com a capital del Penedès, hauria de materialitzar.

No se’ns escapa que a la Vila hi ha altres reptes i problemàtiques però pensem que entorn aquests sis punts ja hi ha moltes coincidències i és factible arribar a acords amplis. I estem convençuts que, si hi ha un bon clima de treball, també serà més fàcil avançar en la resta de qüestions.