dijous, 26 de setembre del 2013

Sobre l’audiència, el ROM i l’alcalde

Com comença a ser massa habitual en ell, l’alcalde de Vilafranca juga a la confusió amb les seves declaracions però, li agradi o no, a aquestes alçades a ningú se li escapa que en un parell de setmanes haurà de convocar l’audiència pública que han tramitat un miler de vilafranquins i vilafranquines per tractar la situació dels serveis de salut a la vila.

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) és molt clar i no hi ha marge per a l’opacitat:

« Article 85. Sol·licitud de les sessions

1.  Poden sol·licitar una sessió d'audiència a l'alcalde:
 [...]

c) Un mínim de tres-centes persones veïnes de Vilafranca, per mitjà del plec de signatures corresponent que contingui el nom i cognoms, l’adreça i el D.N.I. o document  equivalent de les persones signants, així com el nom i l’adreça de la persona a la qual s’hagin de fer les notificacions corresponents. El plec de signatures inicial, encara que sigui de nombre inferior a 300, pot quedar a l’Ajuntament durant un màxim de tres mesos per tal que tothom que ho desitgi pugui signar-lo. Transcorregut aquest termini, podrà retornar-se el plec i arxixar-se l’expedient, si bé també pot convocar-se la sessió d’audiència si es considera que hi ha motius d’interès públic per a fer-ho.

2. Cal acompanyar la sol·licitud amb una memòria sobre els assumptes que s’han de tractar, o bé l’expressar clarament la informació que se sol·licita.

3. La celebració de la sessió d’audiència demanada l’acordarà l’alcalde dins del termini d’un mes; entre la convocatòria i la sessió ha de transcórrer un període mínim de quinze dies, i s’ha de difondre àmpliament la celebració de l’audiència a través dels mitjans de comunicació.”


Aquí teniu els enllaços amb la noticia:dimecres, 11 de setembre del 2013

Fem Via!