dimarts, 24 de novembre del 2009

Novembre: a l'espera

Arribem a finals de novembre i el govern de Vilafranca (CiU) encara no ha posat sobre la taula números pressupostaris concrets per al 2010. Així el ple municipal d’aquest mes ha tingut relativament poca substància i poc contingut...

... s’ha aprovat una modificació tècnica del pressupost actual (incorporar els arranjaments de voreres que ha proposat el grup de participació ciutadana junt amb la remodelació dels carrers Pere III El Gran i Abat Copons (actuació que fa temps que venim reclamant), transferència per pagar el personal de l’escola de música, subvencions que estaven pendents amb diverses entitats...). Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) hem agraït el treball del grup de participació i hem votat favor de la proposta.

... s’ha aprovat el pressupost de l’Escola de Música Dolors Calvet, punt en el que ICV-EUiA ens hem abstingut ja que pensem que, si l’escola és municipal, la comptabilitat no pot estar externalitzada a una gestoria. Al respecte novament hem tornat a plantejar la necessitat de crear un Institut de Cultura que, entre d’altres funcions, doni suport tècnic en matèria econòmica i comptable al Patronat del Teatre Cal Bolet, a l’Auditori, a l’Escola de Música, al Vinseum i a l’administració de la Festa Major.

... s’ha aprovat el Pla de Millora Urbana de l’Hort Gran (PAU 14) situat per on hi havia l’antiga discoteca HG per entendre’ns, en un solar totalment urbà i actualment sense ús, on s’hi faran una quarantena d’habitatges i s’obrirà un nou carrer entre els actuals Santa Magdalena i Montserrat. És doncs el tipus d’actuació urbanística que des d’Iniciativa pensem que s’ha de prioritzar: abans que nous creixements extensius cap a terrenys rústics, cal reutilitzar i reciclar els terrenys que ja són urbans i que ja tenen bona part dels serveis.

... l’Ajuntament s’ha adherit al pacte contra l’escalfament de la terra. ICV-EUiA hem votat a favor d’apuntar-nos a aquest pacte però sobretot hem demanat que aquest compromís es traslladi en polítiques concretes (en els propers dies reproduirem integrament en aquest bloc la intervenció d’ICV-EUiA que no es va poder sentir per televisió a causa de problemes de so).

... Desprès d’un any de donar tombs al tema, s’ha aprovat un informe sobre horts urbans. Per part d’ICV-EUiA hem recordat que ja és l’hora de passar de l’informe a la realitat i que s’acondicionin els primers terrenys d’horts urbans a Vilafranca, com ja s’ha fet a altres poblacions del Penedès, com per exemple El Vendrell, i a ciutats com Girona o Barcelona.

... L’Ajuntament s’ha adherit a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Com que Vilafranca ja està adherida a la Federació Catalana de Municipis, des d’Iniciativa hem expressat que cal un acord entre les dues entitats (associació i federació) per fusionar-se i no duplicar serveis i malgastar recursos de la ciutadania. A proposta nostra, l’Ajuntament de Vilafranca així ho demanarà.


... altres actes de tràmit i nomenaments per substitució.[origen de la imatge]

divendres, 20 de novembre del 2009

L'alcalde ha dit...

L’alcalde ha dit als mitjans de comunicació i al seu bloc que ICV defensem el projecte de residència d’avis a l’antic Incavi per tal de desgastar el seu govern.

No és el nostre estil de fer política i, sincerament, és una afirmació que no té sentit: ICV vam plantejar aquest projecte l’any 2007. Això és així i tothom ho sap. Llavors governaven els socialistes, i res feia pensar que el 2009 CiU faria una moció de censura amb la Cup i Esquerra.

L’any passat ells mateixos des de CiU van presentar una moció demanant una residència. Si ara que està al govern han canviat d’opinió és el seu problema però, a nosaltres, que no ens hi emboliqui. A ICV el projecte el defensem (abans i ara) perquè creiem que és necessari i viable. En podem parlar cara a cara quan vulgui.

diumenge, 8 de novembre del 2009

Habitatge i crisi: mesures concretes per Vilafranca


[article publicat al setmanari El 3 de Vuit el divendres 6 de novembre de 2009]
És sabut que, en el camp de l’urbanisme i l’habitatge les mesures legals tarden alguns anys fins que es fan visibles a la pràctica. Ara bé, si hi ha voluntat política per aplicar-los, aquests canvis legals, finalment, es noten.

A nivell municipal ara és quan s’ha de veure quina és la voluntat política. S’està fent el Pla Local de l’Habitatge, que s’hauria de concretar en els propers mesos. En aquesta ocasió l’Ajuntament pot escollir fer un Pla “tradicional” o bé fer-ne un de més agosarat, aprofitant ja els instruments que proporcionen les lleis impulsades en els darrers anys pel tripartit (especialment la modificació de la Llei d’urbanisme i l’aprovació de la Llei del dret a l’habitatge).

Si el Pla es fa sense una voluntat política clara de remoure situacions enquistades i d’avançar en una nova direcció malament: Amb tota probabilitat la mesura principal i gairebé única que contindrà serà facilitar més creixements urbanístics per obtenir cessions de terrenys on poder fer l’habitatge protegit.

Aquesta formula, la que s’ha fet servir les últimes dècades, no és la que nosaltres proposem. Al contrari, pensem que són necessàries i possibles noves formes de fer, més imaginatives, més sostenibles i, en especial, més ajustades a la realitat actual.

A Vilafranca un Pla Local de l’Habitatge que respongui a les necessitats i que vulgui ser un instrument útil per reduir desigualtats socials, actuar de forma coherent amb el medi i contribuir a un ús eficient dels recursos de la col·lectivitat, entenem que passaria per mesures com:

Una potent aposta per la rehabilitació de cases buides i pisos antics i pel “reciclatge” d’espais públics en desús com la Caserna de la Guàrdia Civil; el desplegament decidit d’alternatives i garanties a la propietat perquè els habitatges buits és posin al mercat de lloguer; la subscripció de convenis amb l’obra social de les caixes d’estalvi per implantar pisos assistits per a persones grans; l’impuls de la regeneració urbana, prioritzant les actuacions que arreglen i adapten espais interiors de la vila que han quedat sense ús (naus industrials, etc) abans que impulsar nous creixements i, en tot cas, cap actuació urbanística d’envergadura sense una Memòria Social que n’avaluï l’impacte en relació amb els serveis existents (per exemple la necessitat d’un nou Centre mèdic d’Atenció Primària).

Així mateix, caldria reforçar l’Oficina Local de l’Habitatge (com a finestreta de resolució àgil de tots els tràmits d’habitatge, des de la gestió de les garanties d’un lloguer just fins a la reocupació ràpida d’un pis de protecció oficial que ha quedat buit) i potenciar la Societat Municipal d’Habitatge que pensem que ha de ser protagonista en les polítiques de rehabilitació i de “reciclatge” apuntades, treballant amb empreses constructores locals i amb cooperatives.

Des d’Iniciativa per Catalunya Verds posem sobre la taula mesures clares com aquestes que aquí s’han esbossat, per debatre-les amb l’Alcalde, amb el govern, amb els altres grups polítics, amb col·lectius professionals o amb entitats veïnals i ciutadanes. Esperem que, entre tots i totes, és pugui fer un pla útil per Vilafranca i les persones que hi vivim.

dilluns, 2 de novembre del 2009

Cap a una “fiscalitat verda”Al darrer ple municipal...

... La Síndica de Gregues de Vilafranca va presentar l’informe de l’exercici 2008: 166 casos atesos, a part de múltiples activitats de difusió de la institució; una molt bona feina de la que, per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) vam destacar el rigor, la dedicació i la independència amb que es porta a terme per part de la Glòria Valeri.

La moció de censura ha endarrerit la presentació de la Síndica, pel que tampoc aquest any s’ha acabat fent un ple monogràfic i exclusiu per aquesta qüestió. Nosaltres ho vam tornar a demanar i l’alcalde es va comprometre a fer-ho així en el proper exercici.

... es van debatre i aprovar les Ordenances Fiscals, és a dir els impostos i les taxes municipals pel 2010. El govern municipal (CiU) proposava una ‘congelació d’impostos’, plantejament amb el que coincidien els altres grups municipals.

Per part d’ICV-EUiA vam destacar que el nostre suport a aquesta congelació està condicionat a que l'ajuntament faci un esforç de contenció de despeses no imprescindibles per tal que no es rebaixin els serveis essencials, que nosaltres creiem que cal reforçar.

També vam explicar quines eren les mesures socials i de ‘fiscalitat verda’ que havíem fet arribar al govern en relació als preus públics, a l’Impost de Béns Immobles (IBI), a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), a l’Impost de Vehicles (IVTM) i a la taxa de les escombraries (aquí trobareu el detall de la proposta d’Iniciativa). Val a dir que bona part d’aquestes propostes van ser acceptades pel govern. Finalment tots els grups municipals (PSC, CiU, CUP, PP, ERC i ICV-EUiA) vam votar a favor de les Ordenances Fiscals.

És important destacar, per una banda, que es van adoptar mesures socials en favor de les persones que es troben en situació d’atur i de les empreses que facin més contractes de treball estables; i per altra banda que es van fer nous passos endavant cap al que en diem criteris de ‘fiscalitat verda’, un fiscalitat que pot tenir una recaptació similar, però repartida amb un criteri més just: bonificant a qui fa les coses ben fetes (qui estalvia aigua, qui recicla...) i repercutint els costos a qui no fa aquest esforç i es desentén de la col·lectivitat.

Aquest criteri, junt amb el criteri de progressivitat (que pagui més qui té més diners, i a la inversa) pensem que són la base d’una política fiscal justa i equitativa.

Quins són aquests passos importants que s’han donat en matèria de "fiscalitat verda"?

1.- El més destacat: A l’ordenança de l’aigua s’ha recollit una demanda d’ICV-EUiA i d’altres grups i a la factura es passarà dels 2 blocs actuals a 4 blocs: com més metres cúbics d’aigua es consumeixen, més car surt el metre cúbic; com més s’estalvia l’aigua, més barat és el preu.

Així en el primer tram el metre cúbic té un preu de 0,39 €; mentre que en el quart tram el cost és de 0,94 €. D’altra banda l’Ajuntament manté al subvenció del 100% del cost per aquells edificis que abandonin el sistema d’aforament i instal·lin comptadors d’aigua, amb el que la gent paga el que realment consumeix.

ICV-EUiA també vam tornar a demanar que l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca (EMAVSA) emeti el que anomenem ‘factures pedagògiques’, és a dir una factura amb un gràfic on es visualitzi el consum, una eina que a d’altres municipis s’està mostrant molt útil per afavorir l’estalvi i també per detectar fuites d’aigua en els domicilis, ja que només veient el gràfic a l’obrir la factura ja veus que alguna cosa va malament. A vegades hi ha fuites ocultes que, si la persona propietària no s’hi fixa, poden durar mesos, especialment a les cases unifamiliars. Aquest punt, de moment, encara no l’hem aconseguit.

2.- A la taxa de la brossa, continuant amb la línia iniciada l’any passat a proposta d’ICV-EUiA, es torna a pujar la taxa a les grans superfícies que encara no han adoptat mesures contra les bosses de plàstic i es torna a baixar a qualsevol botiga que si que adopti mesures;

3.- Alhora, a proposta d’ICV-EUiA i d’altres grups, hi ha el compromís del govern d’establir un sistema de control que, properament, permeti bonificar als comerços i grans generadors de brossa orgànica adherits als sistema de recollida porta a porta (Exemple: que un restaurant que demana un contenidor d’orgànica i separa els residus orgànics que genera pagui menys que un que no ho fa);

4.- En l’Impost de Vehicles, també a proposta d’ICV-EUiA, a partir d’ara no només es tindrà en compte la cilindrada, sinó també els grams de CO2 que emet cada cotxe.

Val a dir que l’Ajuntament de Vilafranca, des de fa anys, ja té vigents unes taxes i impostos que aprofiten força el marge que la Llei permet en matèria social i de progressivitat. És una cosa positiva que cal mantenir. En canvi, pel que fa a “fiscalitat verda” l’avanç realitzat aquesta legislatura és molt significatiu.

... Desprès que el govern rectifiqués i dones informació i temps per estudiar la proposta, en aquesta ocasió és aprovar la Modificació de Pressupost per import de prop d’un milió i mig d’euros que havíem votat en contra el mes anterior. En aquesta ocasió ICV-EUiA ens vam abstenir.

... Hi va haver més controvèrsia al tractar sobre la possible municipalització del Casal de la Gent Gran que Caixa Penedès té al barri de l’Espirall. ICV-EUiA vam recordar que l’Obra Social de les caixes no és “un regal” sinó una obligació que, per llei, tenen aquestes entitats i vam lamentar el decreixent compromís territorial de Caixa Penedès. També vam lamentar que, en contra del que el govern havia anunciat prèviament, tampoc en aquest espai es pugui instal·lar l’oficina de la Llei de barris (oficina que actualment està al barri del Centre, tot i correspondre a l’Espirall). El govern va retirar aquest punt de l’ordre de dia, a l’espera de noves negociacions. Per la nostra part, vam confirmar el nostre suport a la municipalització del Casal.

... En l’apartat de mocions, a partir d’un text proposat per la CUP, es va acordar que es consensuarien mesures per facilitar la supressió de barreres arquitectòniques. Per part d’ICV-EUiA vam indicar que, més que una declaració d’intencions que podria crear falses expectatives, calia consensuar mesures ajustades a la realitat de Vilafranca, com finalment es va acordar de fer, amb el suport de tots sis grups municipals.

D’altra banda,diverses entitats van presentar una moció de suport a una consulta popular sobre la independència de Catalunya, proposta que vam recolzar ja que no tenim impediment a que aquestes entitats organitzin per si mateixes la consulta. Pel que fa al cost econòmic d’organitzar la consulta, i com que tots els grups vam estar d’acord a eliminar del text qualsevol aportació econòmica de les arques municipals, ICV-EUiA vam suggerir que cada un dels o les votants aporti un euro (1 €) per sufragar aquests costos, com ha fet fa uns dies a Itàlia el Partit Democràtic a l’organitzar les seves primàries.

... Finalment en l’apartat de precs i preguntes, ICV-EUiA vam preguntar si ja s’ha desencallat l’auditoria energètica que està pendent des de 2008 ja que pensem que, per exemple, una millor gestió de l’enllumenat públic pot ser una font d’estalvi energètic i econòmic important per a l’Ajuntament. La regidora ens va contestar que sí, que en les propers setmanes la presentaran;

... per enèsima vegada vam tornar a demanar a l’alcalde que convoqui una reunió amb RENFE per mirar d’esbrinar perquè, a diferència d’altres zones del país, la principal línia de l’Alt Penedès (la C4) no és prioritària en les millores del Pla de Rodalies RENFE 2009-2015 (nosaltres pensem que els partits més implantats del nostre territori, CiU i PSC, no donen prou importància al transport públic i que, en aquesta matèria, no han exercit el lideratge de representació territorial penedesenca que els correspon). L’alcalde va contestar que demanarà la reunió;

... en el mateix sentit, i davant del recent comportament de l’empresa MonbusHispano Igualadina, vam instar l’alcalde a demanar una reunió amb el Departament de Política Territorial per tal de veure com avancem cap als objectius fixats al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (més servei i freqüències, carril bus a l’entrada a Barcelona pel Sud...) en comptes dels intents de l’empresa de retallar el servei.

... també vam preguntar per la reordenació dels contenidors d’escombraries a la Plaça Anselm Clavé. El govern es va comprometre a respondre’ns per escrit.

[origen imatge]