dilluns, 26 de novembre del 2007

DE PRESSUPOSTOS...

Un dels motius de la meva pràctica "desaparició" blocaire, més enllà de la darrera incursió puntual, és precisament aquest: la negociació pressupostària pel 2008 a l'Ajuntament de Vilafranca.

Aquí trobareu el resum de la roda de premsa que la gent de l'esquerra verda vilafranquina hem fet aquest vespre. El procés, fins ara, no s'ha desenvolupat com ens hagués agradat. Des de l'equip de govern s'ha treballat seguint unes inèrcies del passat, apurant fins a darrera hora i, de retruc, impossibilitant fins i tot la participació ciutadana en el seu estadi més bàsic (i no suficient, però si necessari): El propis militants dels partits polítics. Sobre la taula tenim un document molt bó si el considerem una base per arribar a un possible acord. Ara bé, aquest mateix bon document, que expressa intencions, que no està concretat, es converteix en un mal document si ja no es treballa més, si el pressupost s'aprova i les propostes concretes i les intencions no se sap ben bé com s'acaben de recollir, i a més a més això es fa sense debat ampli en el si de les organitzacions polítiques.

I és per aquest motiu que divendres vàrem plantejar a l'equip de govern que s'aplacés el debat dels pressupostos unes setmanes, i que treballem per mirar de concretar les idees en partides pressupostàries quantificades i determinades clarament.

Per la nostra part, i d'una banda, hi ha uns dubtes sobre el global de pressupost que cal acabar de resoldre, en especial pel que fa a inserció laboral (escola taller, servei d'ocupació...) i al funcionament dels serveis socials, i d'altra banda, hi ha uns punts mínims que creiem que cal incorporar als pressupostos i que, com veureu a continuació, estan plantejats en termes raonables (o així ho entenem nosaltres).

Esperem que la decisió que finalment ha pres l'equip de govern, retirant de l'ordre del dia del Ple de demà el punt relatiu als pressupostos, no sigui flor d'estiu, sinó un primer pas cap a una altra manera de treballar que permeti donar als temes més importants els temps necessaris perquè puguin ser participats per les persones que s'interessen per la cosa pública, estiguin o no organitzats políticament.

ELS 10 PUNTS D’ICV-EUiA
  1. Construir una nova residència d’avis als terrenys de l’estació enològica durant la legislatura, contemplant ja en el pressupost 2008 una partida suficient per a la redacció del projecte; així com el compromís de vincular el desenvolupament d’algun polígon d’actuació, per exemple el PA5, a la construcció de pisos de lloguer tutelats per a persones grans amb espais comuns i serveis compartits.
  2. Increment del personal de serveis socials en, com a mínim, un/a assistent social i un/a treballador social. Cal garantir la qualitat del servei: que cap vilafranquí o vilafranquina es quedi sense els ajuts a que té dret amb la Llei de dependència perquè l’Ajuntament no ha tingut capacitat de gestió.
  3. Implantar una primera mini-deixalleria cèntrica amb caràcter experimental; i confirmació de la partida per a l’aplicació del pla de xoc de gestió de residus.
  4. Realització d’una auditoria ambiental estratègica i d’un pla d’acció ambiental; així com el compliment dels acords de ple en relació a la norma ISO 9001.
  5. Adequar els fanals que encara incompleixen la normativa sobre la protecció lumínica. Cal incrementar la partida prevista.
  6. Edició a càrrec de l’Ajuntament i en quantitat suficient, de bosses de paper reciclables en els comerços de la Vila, en substitució de les bosses de plàstic més contaminants.
  7. Redacció i aprovació d’un Pla Especial de Rehabilitació del Carrer Sant Pere que apunti solucions integrals, dinamitzant l’activitat comercial, rehabilitant habitatges, ampliant l’illa de vianants i facilitant la convivència ciutadana.
  8. Garantir un pressupost adequat per fer un bon procés participatiu en relació al Pla Especial de Protecció de la Muntanya de Sant Pau i Sant Jaume. Volem que la ciutadania participi activament en la definició dels usos de l’espai protegit més emblemàtic de la Vila. Aquest hauria de ser un projecte col·lectiu de futur, engrescador, intergeneracional, multisectorial i cohesionador.
  9. Creació d’un aparcament dissuassori a la Girada; i previsió per a la implantació del bicing (servei de bicicletes públiques).
  10. Implantació del programa consensus d’informació i participació ciutadana a través d’internet.

dijous, 22 de novembre del 2007

25-N

divendres, 9 de novembre del 2007

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (6.11.2007)

Dimarts vam tenir Ple municipal a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Va ser una sessió força llarga, que va començar a les vuit del vespre i va finalitzar a quarts de dues de la matinda. Evidentment no puc recollir en aquest espai un desenvolupament detallat de tots els debats, però si explicar quin va ser el posicionament d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) en cada punt, especialment en els dos que, al meu parer, eren més rellevants: les ordenances fiscals per al 2008 i l’acord per modificar l’agenda de desenvolupament dels plans urbanístics. Anem a pams:

En primer lloc es van debatre les Ordenances Fiscals per al 2008. En línies generals, aquestes s’incrementen un 2,2%, que és el que ha pujat l’Índex de Preus al Consum. El debat es va focalitzar molt especialment en la taxa d’escombraries, que finalment vam acordar incrementar en un 5%. En aquest sentit, des d’ICV-EUiA vam exposar que la ciutadania ha de saber que a Vilafranca tenim un problema important amb les escombraries.

La taxa de la brossa cada any puja més i seguirà sent així si no es fa un esforç per millorar el reciclatge, especialment la orgànica. Hem de reduir la quantitat de rebuig, en primer lloc per preservar el medi ambient i combatre el canvi climàtic, i en segon lloc perquè si reduïm residus, a mig termini, estalviarem costos del servei.

Val a dir que, segons l’informe de l’interventor municipal, amb aquesta taxa només es cobrirà el cost del 80% del servei. I nosaltres volem que això se sàpiga. Perquè és molt fàcil dir que no es volen apujar els impostos, però si hi ha uns costos s’han de pagar. Perquè o es retallen els serveis, o s’apugen discretament un mica tots els altres impostos per obtenir els mateixos ingressos i que quedi més dissimulat. I aquestes, des del nostre punt de vista, són dues opcions negatives. Si els impostos s’apugen la gent ha de saber perquè. I aquí el perquè és molt clar: En primer lloc, i més important, l’Ajuntament ha de millorar la gestió dels residus i posar totes les facilitats per a la reducció i el reciclatge i, en segon lloc, perquè també s’ha de dir, tots i totes hem de fer un esforç per incrementar el nostre nivell de reciclatge.

Per aquest motiu nosaltres vam condicionat el suport a les taxes al fet que s’elabori un pla de xoc de gestió de residus, pla detallat en la moció que presentàvem en el punt 10 de l’ordre del dia, i que desprès comentaré. L’equip de govern es va comprometre a votar a favor de la moció i a implentar aquest pla, i per aquest motiu des d’ICV-EUiA vam votar a favor de les ordenances.

Les coses com siguin, també s’ha de destacar que l’equip de govern, per una vegada, va establir un diàleg amb tots els grups recollint diverses propostes dels grups de l’oposició. Les ordenances van resultar aprovades per onze vots a favor (PSC, CUP i ICV-EUiA) i 10 en contra (CiU, PP i ERC).

En relació a l’ordenança d’aigua i clavegueram, que es vota per separat, hi va haver més consens ja que la majoria de grups havíem demanat incrementar les facilitats per tal d’afavorir el pas del sistema d’aforament al de comptador, i es van recollir compromisos ferms en aquest sentit.

Un altre punt molt controvertit de l’ordre del dia va ser l’acord de suspensió de tramitació de plans parcials per tal de poder modificar l’agenda urbanística del POUM. Tot i que l’acord es va adoptar per unanimitat, el debat no va estar exempt de polèmica.

ICV-EUiA, durant la campanya electoral, vam explicar moltes vegades que volíem un urbanisme de ‘menjar menys i pair bé’: l’agenda urbanística és un pas important en aquesta direcció perquè vol dir que ja no es podran fer tots els creixements de cop i sense ordre, sinó que, si arribem a un acord, s’establirà un ordre racional per desenvolupar el planejament en el temps, i que els plans només es podran tirar endavant si estan plenament justificats amb una memòria social que acrediti la necessitat dels mateixos.

Altres formacions ens van recriminar no haver tingut prou força durant la passada legislatura per haver materialitzat abans acords similars a aquest (tampoc aquestes formacions van tenir suficient força per a imposar-ho en aquell moment).

La diferència és que, en aquesta ocasió, es suspèn la tramitació de nous plans fins que es faci l’agenda, el que és garantia que l’acord s’executarà. En tot cas, aquesta era la nostra proposta electoral i actuem amb coherència amb la mateixa, i celebrem que, en aquesta ocasió, el PSC hagi replantejat seriosament la seva posició.

El PP i CiU, tot i votar-hi a favor, van intentar (tant en les comissions informatives prèvies com en la mateixa sessió del Ple) sembrar dubtes sobre la legalitat de l’acord, dubtes que, des del punt de vista d’ICV-EUiA, són inexistents.

A continuació es van sotmetre a ratificació els convenis subscrits per l’Ajuntament amb els Mossos d’Esquadra, arran del seu desplegament a la Vila i a la comarca.

Des d’ICV-EUiA vam celebrar el desplegament efectiu, que és un pas més en l’autogovern de Catalunya, i vam encoratjar als agents a treballar en contacte directe amb la ciutadania i amb els Ajuntaments del territori.

En aquest sentit, valorem positivament que tant el Conseller Joan Saura, com l’Alcalde hagin recollit clarament en un conveni quines són les obligacions i competències de cada cos policial, i que s’hagin concretat els mecanismes de coordinació necessaris. Que el govern de la Generalitat, quan implanta un nou servei, consulti i informi adequadament als Ajuntaments, i els tingui en compte, com pensem que s’ha fet en el cas que ens ocupa, és un contrast amb èpoques per sort ja passades...

Així doncs, vam donar la benvinguda als agents, expressant que confiem en ells perquè puguin prestar aquest servei de policia de proximitat que el Conseller es marca com a objectiu, i que el puguin prestar coneixent la realitat del Penedès i del país en general, amb una sensibilitat que, en ocasions, hem trobat a faltar en altres cossos policials.

Només un grup no va donar suport a aquest acord, al·legant submissió al poder judicial i remuntant-se segles enrere fent referència a l’origen històric del cos. En aquest sentit, personalment comparteixo les crítiques a l’Audiencia Nacional i als seus dèficits des del punt de vista del garantisme penal, però en tot cas és això el que cal criticar, no pas que la policia acati les ordres judicials (només faltaria!).

A continuació es va donar compte del nomenament dels administradors de la Festa Major 2008. Des d’ICV-EUiA els desitgem molta sort i ens posem a la seva disposició pel que faci falta.

A continuació es va aprovar una moció de CiU, que ICV-EUiA també vam encapçalar, per tal que es fagi un pla de millora dels parcs infantils de la Vila, fent especial incidència a qüestions de seguretat i de disseny mitjançant participació ciutadana. La moció es va aprovar incorporant una esmena de la CUP (a la que també vam donar suport) per a fer-la extensiva a d’altres espais lliures de la ciutat.

La següent moció, presentada per la CUP, va causar el moment distès de la nit: És proposava adquirir una vaixella reutilitzable de 500 unitats per tal que les festes de les diverses entitats del municipi puguin ser més sostenibles i generar menys residus.

Durant el debat es va posar de manifest per part dels grups d’ICV-EUiA i del PSC que la Mancomunitat i l’Ajuntament ja disposen d’aquest servei.

Tanmateix, va quedar clar que es un servei pràcticament desconegut (confesso que jo tampoc el coneixia fins que, en les reunions del nostre grup, una companya va advertir que “li sonava” que la Mancomunitat ja en tenia una. Ella mateixa ho va investigar, ratificant la seva primera impressió).

Entre tots els grups doncs, vam acordar esmenar la moció per tal que, en comptes d’adquir la vaixella reutilitzable, procedíssim a fer molta més difusió de les que ja tenim (i que la regidora va confirmar que estan pràcticament en desús) ja que, si la gent desconeixem que existeix, difícilment la podem utilitzar!

Acte seguit es va aprovar per unanimitat una moció conjunta de CiU i ERC per tal de proposar a Televisió de Vilafranca que els plens municipals es retransmetin per televisió, així com diverses millores en el programa Contrapunt, on l’oposició tenim un espai d’opinió.

A continuació es va aprovar una moció de la CUP per crear el Consell Municipal de Català, amb presència de diverses entitats de promoció de la llengua. Per la nostra part des d’ICV-EUiA, vam proposar que també hi puguin participar altres entitats que ho desitgin, per exemple entitats de persones nouvingudes. Així es va acordar.

Finalment, va tocar el torn de la moció d’ICV-EUiA per a l’aprovació d’un pla de xoc per la gestió de residus.

La moció era prou clara i el problema l’havíem analitzat ja abastament en el debat de les ordenances: per reduir costos i preservar el medi ambient cal reduir el volum de residus i incrementar el reciclatge.

Així presentàvem deu mesures tècniques concretes, algunes que ja s’apliquen en municipis catalans i penedesencs (perquè no és casual que produïm 15 vegades més tones de brossa que Sant Sadurní, perquè no tenim 15 vegades més població que Sant Sadurní), d’altres que s’apliquen en països del nord d’Europa.

La moció proposava estudiar tècnicament, com a mínim, aquestes deu mesures. I estudiar-les en un espai amb representants dels grups polítics, amb responsables tècnics i econòmics, i amb participació ciutadana per a les entitats o persones interessades, a partir del Consell Municipal de Medi Ambient.

Crear una comissió no és gratuït: Per aquest tipus de debat cal que hi siguin els tècnics. Sabem que amb algunes d’aquestes 10 propostes hi ha dificultats tècniques, que no es pot fer tot en un tancar i obrir d’ulls. Per això cal una comissió. Des del ple es pot proposar, com feia la moció, potenciar, per exemple, l’ús de compostadors de brossa orgànica o avançar cap a un sistema de “pagament per generació de residus”. Ara bé, per concretar com es desplega tot això cal un debat tècnic. Per exemple, ara composta un percentatge ínfim dels veïns de Vilafranca, gent que, per sort, està molt conscienciada. Però que, si s’estén aquesta pràctica, i hauríem de fer que s’estengui, caldrà prendre mesures de control sanitari, per exemple.

O un segon exemple: Implantar alguns dels sistemes de “pagament per generació de residus” que es proposen, requereix un anàlisi previ. És inviable implantar un sistema de bosses homologades, o de contenidors amb tarja magnètica d’un dia per l’altre. Cal estudiar-ho a fons, es cert. Però cal fer-ho, i cal començar sense més dilació.

És cert que ja havia començat a fer una recollida de dades per estudiar el tema, segons ens havien comentat en reunions prèvies. Però calia obrir la taula de treball a tots els grups polítics i a la ciutadania i les entitats interessades.

Perquè el que no volem es que ens posin un estudi tancat sobre la taula on s’acabi dient que, pràcticament, no es pot fer res de nou. No. Volem debatre a nivell tècnic cada una de les mesures, analitzar les dificultats, cercar alternatives, etc. I això evidentment, no es pot fer en un Ple, s’ha de fer en comissió, designant cada grup una persona experta de la seva confiança, i amb participació ciutadana.

El que proposa la moció és més ecològic i més econòmic, ara bé, s’ha de treballar a fons i sense dilació.

Les mesures en qüestió proposades eren:

Mesures de Fiscalitat Verda com:

1) Diferents modalitats de taxes vinculades a la generació d’escombraries (amb sistemes com les bosses homologades, el pagament per adhesiu a la bossa, contenidors individuals amb xip, contenidors col·lectius d’obertura amb targeta magnètica...), en definitiva, sistemes on cadascú paga segons les deixalles que produeix, amb el que les persones que s’esforcen en el reciclatge i la reducció de residus veuen reduïts els seus impostos.

2) Foment i incentiu fiscal a l’ús de compostadors de deixalles orgàniques (sigui individualment per cada habitatge o bé en espais col·lectius).

3) Taxes progressives segons el nivell d’ingressos i capacitat de consum de cada habitatge familiar.

Mesures d’optimització del servei com:

4) Diferents modalitats de recollida porta a porta (ja sigui general, bé en aquells carrers on la tipologia urbanística sigui més adequada, bé per determinades activitats).

5) La recollida pneumàtica, començant per les zones de nova urbanització.

6) Instal·lació de mini-deixalleries de proximitat (roba usada, llibres reutilitzables, piles, fluorescents, petits electrodomèstics, olis...).

7) Distribuir cubells airejats per a la recollida de brossa orgànica.

8) Control i racionalització de la publicitat comercial.

9) Facilitar la disponibilitat a les botigues i comerços de bosses de paper i de bosses per a la recollida de la brossa orgànica.

10) Millores en la prestació del servei tant en la recollida (més contenidors, neteja més acurada dels mateixos, perfeccionament i ampliació dels contenidors soterrats), com millores en la vessant del reciclatge, transport, classificació i tractament de residus o deixalles.


La moció va ser aprovada per unanimitat.
[Foto: RTV]

diumenge, 4 de novembre del 2007

TRANSPORTS i MOBILITAT


dijous, 1 de novembre del 2007

DIADA DE TOTS SANTS

1.- La diada castellera de Tots Sants, tot i no haver pogut complir les expectatives fixades (molt agosarades) ens ha deixat una jornada excepcional, amb castells de màxim nivell com el Pilar de Vuit amb folre i manilles de la foto.

Tot i la caiguda inicial del cinc de nou dels verds, crec que des l’afició castellera hem de valorar molt positivament la capacitat de sobreposar-se a les adversitats dels Castellers de Vilafranca, perquè, tot i la caiguda, avui s’han alçat grans castells de gamma extra com el citat Pilar de Vuit o la Torre de Nou amb folre i manilles, tots dos descarregats. La sort també compta en el món dels castells, i de ben segur que la colla tindrà noves oportunitats per realitzar els reptes que avui no s’han pogut assolir plenament.

Enorme actuació també la dels Capgrossos de Mataró, amb dos treballats castells de nou descarregats. I també molts ànims pels Castellers de Sants: els nervis lògics d’afrontar el seu primer castell de nou els han jugat una mala passada per indecisió de la canalla, però han demostrat que aquest Tres de Nou amb folre que els borinots no només el tenen al seu abast, sinó que estan en condicions de descarregar-lo. A la foto podeu apreciar la fermesa de l’estructura.
2.- Ahir compareixia al Congrés dels Diputats el President del Govern, per parlar del caos ferroviari que pateix Catalunya. El cert és que no esperava gran cosa d’aquesta compareixença, però llegint el que recull el diari d’avui, realment, el President, la Ministra “de Momento”, i la majoria de portaveus parlamentaris em tornen a decepcionar. I és que és al·lucinant, però... segueixen parlant de l’AVE!

Però que no se n’adonen? A quin món viuen? Ens és igual l’AVE ara! Amb el retard que porten ja no ve d’aquí, ja acabaran la seva obra de minories quan recuperin la normalitat dels altres serveis!

Les RODALIES carai, prestin atenció a les Rodalies senyors! Com se’ls hi ha de dir? No parlem de luxes, no. Parlem del dia a dia de milers i milers de persones. Persones que matinen dia sí dia també per anar a treballar i el seu tren passa amb retard per l’andana (quan passa). Persones que han d’anar corrent pels passadissos del metro i pels carrers per arribar a la feina o als estudis a l’hora (en ocasions sense aconseguir-ho). Persones que es veuen forçades a agafar el cotxe cada dia (en perjudici de les seves butxaques), o que han de fer combinacions i transbords esgotadors. Milers i milers i milers de persones que quan acaben la seva jornada laboral o lectiva triguen hores a arribar a casa. Persones i persones i persones que estan a les andanes, als vagons, als autobusos o als embussos de trànsit quan podrien estar a casa seva, amb les seves famílies, o prenent una canya amb els amics, o al cinema, o assistint a classes de ioga, o llegint, o estudiant, o descansant o infinitat de coses més interessants que estar perdent el temps i la paciència. I això un dia i un altre, i un altre i un altre. I aquesta gent parlant... de l’AVE!?

Per sort hi ha excepcions lloables com els portaveus Joan Tardà (ERC) o Joan Herrera (ICV) que, enmig d’aquesta situació kafkiana, mantenen els peus a terra i fan propostes encaminades a solucionar el problema real: el dels milers i milers de persones usuàries dels trens de rodalies.