divendres, 9 de novembre del 2007

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (6.11.2007)

Dimarts vam tenir Ple municipal a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Va ser una sessió força llarga, que va començar a les vuit del vespre i va finalitzar a quarts de dues de la matinda. Evidentment no puc recollir en aquest espai un desenvolupament detallat de tots els debats, però si explicar quin va ser el posicionament d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) en cada punt, especialment en els dos que, al meu parer, eren més rellevants: les ordenances fiscals per al 2008 i l’acord per modificar l’agenda de desenvolupament dels plans urbanístics. Anem a pams:

En primer lloc es van debatre les Ordenances Fiscals per al 2008. En línies generals, aquestes s’incrementen un 2,2%, que és el que ha pujat l’Índex de Preus al Consum. El debat es va focalitzar molt especialment en la taxa d’escombraries, que finalment vam acordar incrementar en un 5%. En aquest sentit, des d’ICV-EUiA vam exposar que la ciutadania ha de saber que a Vilafranca tenim un problema important amb les escombraries.

La taxa de la brossa cada any puja més i seguirà sent així si no es fa un esforç per millorar el reciclatge, especialment la orgànica. Hem de reduir la quantitat de rebuig, en primer lloc per preservar el medi ambient i combatre el canvi climàtic, i en segon lloc perquè si reduïm residus, a mig termini, estalviarem costos del servei.

Val a dir que, segons l’informe de l’interventor municipal, amb aquesta taxa només es cobrirà el cost del 80% del servei. I nosaltres volem que això se sàpiga. Perquè és molt fàcil dir que no es volen apujar els impostos, però si hi ha uns costos s’han de pagar. Perquè o es retallen els serveis, o s’apugen discretament un mica tots els altres impostos per obtenir els mateixos ingressos i que quedi més dissimulat. I aquestes, des del nostre punt de vista, són dues opcions negatives. Si els impostos s’apugen la gent ha de saber perquè. I aquí el perquè és molt clar: En primer lloc, i més important, l’Ajuntament ha de millorar la gestió dels residus i posar totes les facilitats per a la reducció i el reciclatge i, en segon lloc, perquè també s’ha de dir, tots i totes hem de fer un esforç per incrementar el nostre nivell de reciclatge.

Per aquest motiu nosaltres vam condicionat el suport a les taxes al fet que s’elabori un pla de xoc de gestió de residus, pla detallat en la moció que presentàvem en el punt 10 de l’ordre del dia, i que desprès comentaré. L’equip de govern es va comprometre a votar a favor de la moció i a implentar aquest pla, i per aquest motiu des d’ICV-EUiA vam votar a favor de les ordenances.

Les coses com siguin, també s’ha de destacar que l’equip de govern, per una vegada, va establir un diàleg amb tots els grups recollint diverses propostes dels grups de l’oposició. Les ordenances van resultar aprovades per onze vots a favor (PSC, CUP i ICV-EUiA) i 10 en contra (CiU, PP i ERC).

En relació a l’ordenança d’aigua i clavegueram, que es vota per separat, hi va haver més consens ja que la majoria de grups havíem demanat incrementar les facilitats per tal d’afavorir el pas del sistema d’aforament al de comptador, i es van recollir compromisos ferms en aquest sentit.

Un altre punt molt controvertit de l’ordre del dia va ser l’acord de suspensió de tramitació de plans parcials per tal de poder modificar l’agenda urbanística del POUM. Tot i que l’acord es va adoptar per unanimitat, el debat no va estar exempt de polèmica.

ICV-EUiA, durant la campanya electoral, vam explicar moltes vegades que volíem un urbanisme de ‘menjar menys i pair bé’: l’agenda urbanística és un pas important en aquesta direcció perquè vol dir que ja no es podran fer tots els creixements de cop i sense ordre, sinó que, si arribem a un acord, s’establirà un ordre racional per desenvolupar el planejament en el temps, i que els plans només es podran tirar endavant si estan plenament justificats amb una memòria social que acrediti la necessitat dels mateixos.

Altres formacions ens van recriminar no haver tingut prou força durant la passada legislatura per haver materialitzat abans acords similars a aquest (tampoc aquestes formacions van tenir suficient força per a imposar-ho en aquell moment).

La diferència és que, en aquesta ocasió, es suspèn la tramitació de nous plans fins que es faci l’agenda, el que és garantia que l’acord s’executarà. En tot cas, aquesta era la nostra proposta electoral i actuem amb coherència amb la mateixa, i celebrem que, en aquesta ocasió, el PSC hagi replantejat seriosament la seva posició.

El PP i CiU, tot i votar-hi a favor, van intentar (tant en les comissions informatives prèvies com en la mateixa sessió del Ple) sembrar dubtes sobre la legalitat de l’acord, dubtes que, des del punt de vista d’ICV-EUiA, són inexistents.

A continuació es van sotmetre a ratificació els convenis subscrits per l’Ajuntament amb els Mossos d’Esquadra, arran del seu desplegament a la Vila i a la comarca.

Des d’ICV-EUiA vam celebrar el desplegament efectiu, que és un pas més en l’autogovern de Catalunya, i vam encoratjar als agents a treballar en contacte directe amb la ciutadania i amb els Ajuntaments del territori.

En aquest sentit, valorem positivament que tant el Conseller Joan Saura, com l’Alcalde hagin recollit clarament en un conveni quines són les obligacions i competències de cada cos policial, i que s’hagin concretat els mecanismes de coordinació necessaris. Que el govern de la Generalitat, quan implanta un nou servei, consulti i informi adequadament als Ajuntaments, i els tingui en compte, com pensem que s’ha fet en el cas que ens ocupa, és un contrast amb èpoques per sort ja passades...

Així doncs, vam donar la benvinguda als agents, expressant que confiem en ells perquè puguin prestar aquest servei de policia de proximitat que el Conseller es marca com a objectiu, i que el puguin prestar coneixent la realitat del Penedès i del país en general, amb una sensibilitat que, en ocasions, hem trobat a faltar en altres cossos policials.

Només un grup no va donar suport a aquest acord, al·legant submissió al poder judicial i remuntant-se segles enrere fent referència a l’origen històric del cos. En aquest sentit, personalment comparteixo les crítiques a l’Audiencia Nacional i als seus dèficits des del punt de vista del garantisme penal, però en tot cas és això el que cal criticar, no pas que la policia acati les ordres judicials (només faltaria!).

A continuació es va donar compte del nomenament dels administradors de la Festa Major 2008. Des d’ICV-EUiA els desitgem molta sort i ens posem a la seva disposició pel que faci falta.

A continuació es va aprovar una moció de CiU, que ICV-EUiA també vam encapçalar, per tal que es fagi un pla de millora dels parcs infantils de la Vila, fent especial incidència a qüestions de seguretat i de disseny mitjançant participació ciutadana. La moció es va aprovar incorporant una esmena de la CUP (a la que també vam donar suport) per a fer-la extensiva a d’altres espais lliures de la ciutat.

La següent moció, presentada per la CUP, va causar el moment distès de la nit: És proposava adquirir una vaixella reutilitzable de 500 unitats per tal que les festes de les diverses entitats del municipi puguin ser més sostenibles i generar menys residus.

Durant el debat es va posar de manifest per part dels grups d’ICV-EUiA i del PSC que la Mancomunitat i l’Ajuntament ja disposen d’aquest servei.

Tanmateix, va quedar clar que es un servei pràcticament desconegut (confesso que jo tampoc el coneixia fins que, en les reunions del nostre grup, una companya va advertir que “li sonava” que la Mancomunitat ja en tenia una. Ella mateixa ho va investigar, ratificant la seva primera impressió).

Entre tots els grups doncs, vam acordar esmenar la moció per tal que, en comptes d’adquir la vaixella reutilitzable, procedíssim a fer molta més difusió de les que ja tenim (i que la regidora va confirmar que estan pràcticament en desús) ja que, si la gent desconeixem que existeix, difícilment la podem utilitzar!

Acte seguit es va aprovar per unanimitat una moció conjunta de CiU i ERC per tal de proposar a Televisió de Vilafranca que els plens municipals es retransmetin per televisió, així com diverses millores en el programa Contrapunt, on l’oposició tenim un espai d’opinió.

A continuació es va aprovar una moció de la CUP per crear el Consell Municipal de Català, amb presència de diverses entitats de promoció de la llengua. Per la nostra part des d’ICV-EUiA, vam proposar que també hi puguin participar altres entitats que ho desitgin, per exemple entitats de persones nouvingudes. Així es va acordar.

Finalment, va tocar el torn de la moció d’ICV-EUiA per a l’aprovació d’un pla de xoc per la gestió de residus.

La moció era prou clara i el problema l’havíem analitzat ja abastament en el debat de les ordenances: per reduir costos i preservar el medi ambient cal reduir el volum de residus i incrementar el reciclatge.

Així presentàvem deu mesures tècniques concretes, algunes que ja s’apliquen en municipis catalans i penedesencs (perquè no és casual que produïm 15 vegades més tones de brossa que Sant Sadurní, perquè no tenim 15 vegades més població que Sant Sadurní), d’altres que s’apliquen en països del nord d’Europa.

La moció proposava estudiar tècnicament, com a mínim, aquestes deu mesures. I estudiar-les en un espai amb representants dels grups polítics, amb responsables tècnics i econòmics, i amb participació ciutadana per a les entitats o persones interessades, a partir del Consell Municipal de Medi Ambient.

Crear una comissió no és gratuït: Per aquest tipus de debat cal que hi siguin els tècnics. Sabem que amb algunes d’aquestes 10 propostes hi ha dificultats tècniques, que no es pot fer tot en un tancar i obrir d’ulls. Per això cal una comissió. Des del ple es pot proposar, com feia la moció, potenciar, per exemple, l’ús de compostadors de brossa orgànica o avançar cap a un sistema de “pagament per generació de residus”. Ara bé, per concretar com es desplega tot això cal un debat tècnic. Per exemple, ara composta un percentatge ínfim dels veïns de Vilafranca, gent que, per sort, està molt conscienciada. Però que, si s’estén aquesta pràctica, i hauríem de fer que s’estengui, caldrà prendre mesures de control sanitari, per exemple.

O un segon exemple: Implantar alguns dels sistemes de “pagament per generació de residus” que es proposen, requereix un anàlisi previ. És inviable implantar un sistema de bosses homologades, o de contenidors amb tarja magnètica d’un dia per l’altre. Cal estudiar-ho a fons, es cert. Però cal fer-ho, i cal començar sense més dilació.

És cert que ja havia començat a fer una recollida de dades per estudiar el tema, segons ens havien comentat en reunions prèvies. Però calia obrir la taula de treball a tots els grups polítics i a la ciutadania i les entitats interessades.

Perquè el que no volem es que ens posin un estudi tancat sobre la taula on s’acabi dient que, pràcticament, no es pot fer res de nou. No. Volem debatre a nivell tècnic cada una de les mesures, analitzar les dificultats, cercar alternatives, etc. I això evidentment, no es pot fer en un Ple, s’ha de fer en comissió, designant cada grup una persona experta de la seva confiança, i amb participació ciutadana.

El que proposa la moció és més ecològic i més econòmic, ara bé, s’ha de treballar a fons i sense dilació.

Les mesures en qüestió proposades eren:

Mesures de Fiscalitat Verda com:

1) Diferents modalitats de taxes vinculades a la generació d’escombraries (amb sistemes com les bosses homologades, el pagament per adhesiu a la bossa, contenidors individuals amb xip, contenidors col·lectius d’obertura amb targeta magnètica...), en definitiva, sistemes on cadascú paga segons les deixalles que produeix, amb el que les persones que s’esforcen en el reciclatge i la reducció de residus veuen reduïts els seus impostos.

2) Foment i incentiu fiscal a l’ús de compostadors de deixalles orgàniques (sigui individualment per cada habitatge o bé en espais col·lectius).

3) Taxes progressives segons el nivell d’ingressos i capacitat de consum de cada habitatge familiar.

Mesures d’optimització del servei com:

4) Diferents modalitats de recollida porta a porta (ja sigui general, bé en aquells carrers on la tipologia urbanística sigui més adequada, bé per determinades activitats).

5) La recollida pneumàtica, començant per les zones de nova urbanització.

6) Instal·lació de mini-deixalleries de proximitat (roba usada, llibres reutilitzables, piles, fluorescents, petits electrodomèstics, olis...).

7) Distribuir cubells airejats per a la recollida de brossa orgànica.

8) Control i racionalització de la publicitat comercial.

9) Facilitar la disponibilitat a les botigues i comerços de bosses de paper i de bosses per a la recollida de la brossa orgànica.

10) Millores en la prestació del servei tant en la recollida (més contenidors, neteja més acurada dels mateixos, perfeccionament i ampliació dels contenidors soterrats), com millores en la vessant del reciclatge, transport, classificació i tractament de residus o deixalles.


La moció va ser aprovada per unanimitat.
[Foto: RTV]

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Hola Bernat,

He vist el teu blog i està molt bé.
T'invito a que visitis www.bleews.cat i si t'interesa que et registris i puguis enllaçar el teu blog a la categoria de política o de blogs personals per tal d'incrementar les visites cap a aquest. Cada cop que publiquis una entrada en el teu blog apareixerà automàticament a bleews. També pots fer que els usuaris del teu blog votin les teves noticies, formar grups d'usuaris amb notícies similars, etc.

Per qualsevol altra cosa el meu mail és info@bleews.com i ja saps on trobar-me.

Salutacions,

Marc
L'equip de Bleews

PD: sento haver contactat per mitjà d'un comentari, però no he trobat cap altra manera de fer-ho. En tot cas no cal que el publiquis.

Anònim ha dit...

sou una colla de cabrons fills de la gran puta
espero que algun dia rebeu les osties que ens he fotut avui al centre de barcelona

estalinistes de merda