diumenge, 30 de setembre del 2007

ENTORN EL CREMATORI, EL TANATORI I ELS FUNERALS LAICS.

[Article publicat al setmanari El 3 de Vuit el divendres 28 de setembre de 2007]

El procés de la mort i tot el que l’acompanya són un tema encara força tabú en la nostra societat. Una de les polèmiques de les passades eleccions va sorgir front la possibilitat de construir un crematori per a incineracions al costat del cementiri actual, opció que es va desestimar ja algunes fonts advertien de perill d’immissions si s’instal·lava un crematori tant a prop del nucli urbà, tot i que els informes tècnics ho descartaven.

Des d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa vam indicar que un crematori és una instal·lació que cada vegada tindrà més demanda, i som partidaris de realitzar-la, però en base al principi de prudència, creiem que cal cercar una ubicació més allunyada de la zona residencial.

L’expedient també preveia altres instal·lacions i, per tant, excloent la construcció del crematori, s’ha continuat tramitant. Així, el govern municipal, preveu que l’empresa funerària que opera a Vilafranca permuti amb l’Ajuntament els terrenys que han de permetre la construcció d’un nou tanatori, que, a més a més, inclourà una sala de cerimònies multiconfessional. Les obres de l’edifici serien a càrrec de l’empresa, obtenint a canvi d’un dret de superfície que li permeti l’ús del mateix durant 99 anys.

Tanmateix, arran de la proposta d’ICV perquè és pactés l’establiment d’un servei de funerals laics, han sorgit dubtes importants sobre el règim d’ús de les noves instal·lacions. Dubtes que cal aclarir.

Permeteu-me però, abans, remarcar que la dels funerals laics no és una proposta supèrflua: Com destaca el psicòleg Albert Vidal, que ha col·laborat en l’elaboració de la proposta d’ICV, quan no hi ha cerimònia religiosa és escaient que algú dirigeixi unes paraules d’homenatge a la persona difunta i doni un agraïment als i les assistents abans de tancar l’acte; qüestions senzilles però que, en ocasions, la família no està en condicions d’organitzar.

Com comentava, doncs, els dubtes sobre el règim d’ús del nou tanatori i de la sala multiconfessional són de gran calat, i més tenint en compte que, en 99 anys, es poden produir molts canvis socials. Per què, podran utilitzar les instal·lacions del tanatori altres empreses funeràries? Hauran de pagar alguna tarifa a l’empresa que té el dret de superfície? Qui fixarà aquestes tarifes? Les confessions religioses que utilitzin la sala multiconfessional també hauran de pagar tarifes? I si es fa un funeral laic per una empresa especialitzada?

Per un costat és lògic que l’empresa vulgui recuperar la seva inversió, ara bé, al final les instal·lacions estaran sobre un terreny municipal. Per tant, la resposta a les preguntes anteriors no pot quedar única i exclusivament en mans de l’empresa.

L’operació que el govern municipal va proposar fa pocs dies no contemplava cap regulació al respecte. Des d’ICV considerem fonamental regular aquestes qüestions en el conveni a subscriure amb l’empresa, en el sentit de garantir a tota la ciutadania, tingui les creences religioses o morals que tingui, la igualtat d’accés a un servei essencial que, tard o d’hora, tots i totes haurem d’utilitzar.
Bernat Villarroya i Garcia
Regidor Portaveu d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

dijous, 27 de setembre del 2007

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (25.9.2007)

Dimarts vam tenir ple municipal a Vilafranca. L’equip de govern plantejava quatre punts en l’ordre del dia i, a part, es proposaven diverses mocions pels grups de l’oposició. Us en faig cinc cèntims:

En primer lloc es va aprovar per unanimitat (és a dir amb el vot de tots i totes) el Pla de Millora Urbana del sector “Farinera Almirall” (front als carrers Dr. Zamenhof, Pere Alegret i Ctra. d’Igualada).

Els plans de millora urbana, fent una explicació senzilla i gens tècnica, podríem dir que vindrien a ser com la “reutilització” d’un sòl que ja està dins de la ciutat, però que té usos poc adequats o edificacions en desús, per això es “millora”. En aquest sentit, suposen la forma més sostenible de construir nous habitatges ja que no es consumeix sòl rústic ni cal fer noves xarxes d’aigua ni clavegueram. El Pla aprovat és un dels primers que ja preveu les rátios d’habitatge protegit regulades pel govern d’esquerres de la Generalitat fa un parell d’anys.

El següent punt, que també va ser aprovat per tots els grups, era acceptar una subvenció de la Generalitat en base a la Llei de Barris (una altra cosa impensable en temps de Pujol, ja en vaig parlar en aquest post) per a la millora del barri de l’Espirall.

Són prop de 5 milions i mig d’euros (50% del projecte, la resta es finança amb fons propis de l’Ajuntament de Vilafranca), per tant una quantitat molt important. Aquest projecte suposa una oportunitat que no podem desaprofitar. Per la nostra part, des d’ICV-EUiA, estem a l’espera de la proposta que el govern municipal ha de fer sobre el procés de participació ciutadana amb el que s’han de fixar les prioritats del projecte.

A continuació, es va sotmetre a aprovació l’acceptació d’una altre subvenció de la Generalitat per finançar el nou camp futbol de l’Espirall. Novament els sis grups hi vam votar a favor.

El quart punt (sol·licitud de compatibilitat d’un cap de servei municipal), va ser retirat de l’ordre del dia per part de l’Alcalde, que va demanar al secretari de l’Ajuntament que elabori un informe jurídic. Esperarem doncs a tenir l’informe abans de pronunciar-nos sobre el tema amb caràcter definitiu, tot i que, certament, es podria haver demanat abans, sense esperar a última hora.

En l’apartat de mocions, hi va haver debats i, fins i tot decisions, força importants. Per exemple, la moció que vaig presentar en representació del grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) per tal que l’Ajuntament dipositi 30.000 € en un compte de Banca Ètica, va ser aprovada per tots els grups.

És una moció novedosa que esperem que serveixi perquè l’Ajuntament comenci a treballar amb aquests criteris i que també pugui servir perquè altres institucions segueixin aquest exemple. La moció complerta la trobareu a la web d’ICV-Vilafranca (apartat “activitat municipal”). Més informació sobre la banca ètica aquí, aquí o la xerrada que diumenge es fa a la Fira Mediambiental del Penedès.

En tot cas destacar molt breument que és important saber què es fa amb els nostres diners, i vetllar perquè no serveixin per finançar activitats que vulnerin els drets socials, laborals ni ambientals (la banca ètica no inverteix en armes, deslocalitzacions ni en centrals nuclears, per posar tres exemples).

Per contra el PP (seguint les directrius de la direcció del partit) va presentar una moció perquè es pengi la bandera espanyola a tots els edificis municipals. Sense gaires comentaris: s’acosten eleccions espanyoles i sembla que, segons en Rajoy, cal crispar l’ambient. La moció no va prosperar i el representant del PP es va quedar sol (de fet, es va aprovar una esmena-rèplica de la CUP, amb el suport de CiU, ERC, ICV-EUiA, i l’abstenció del PSC).

A continuació, arran d’una moció de CiU (que des d’ICV-EUiA també vam demanar encapçalar) va tenir lloc un interessant debat entorn a la titularitat, la funció i, sobretot i el que és més important, el funcionament del Centre Socio Sanitari Ricard Fortuny, instal·lació que sovint es confon amb una residència d’avis i que, tècnicament, és un centre d’atenció a persones grans malaltes, que requereixen d’atencions importants però que, en principi, poden recuperar-se i que, per tant, l’ingrés no és sempre permanent.

Va intervenir al debat una representant de l’associació de familiars de persones usuàries del centre, qui va exposar un seguit de qüestions i queixes relatives al funcionament del centre i, especialment, referents a la nul·la difusió que es fa dels criteris d’accés al mateix.

Des del nostre grup considerem que les demandes d’informació estan plenament justificades i que el descontent actual s’hauria pogut evitar si s’hagués actuat amb més transparència per part del consorci que gestiona el centre. En aquest sentit les nostres esmenes (que van resultar acceptades per la resta de grups) van anar orientades per un costat, a proporcionar aquesta informació a les persones usuàries i familiars, amb una reunió al propi centre; així com amb la difusió de la informació a través dels mitjans de comunicació municipals); i per altre costat, a deixar clara la titularitat del centre (un consorci amb una direcció de 10 persones, on 6 son designades l’ens públic de Catalunya que gestiona els hospitals i 4 per part de l’Ajuntament de Vilafranca, concretament 1 del PSC, 1 de CiU, 1 de la CUP i 1 del PP) i les responsabilitats polítiques sobre la seva gestió. Perquè tampoc ens semblava correcte que CiU formulés la moció com si la responsabilitat fos del govern municipal (que com veieu només té un representant sobre un total de deu). Al final es van acceptar les nostres esmenes i les del PSC, mantenint l’esperit original de la moció, i tots els grups hi vam donar suport. Ara cal que el Consorci que gestiona el centre reculli el que allà es demanava, i que el govern municipal faciliti a la ciutadania la informació de que es disposa.

També es va acordar, amb una moció proposada per ICV-EUiA, ERC, CUP i CiU, que finalment tothom va subscriure, que la comissió que controla el butlletí municipal també controli totes les campanyes informatives i de publicitat institucional que faci l’Ajuntament. Volem evitar despeses innecessàries, exagerades i, en alguns casos, electoralistes en aquest àmbit. A partir d’ara doncs, abans de fer una campanya caldrà informar prèviament del seu cost, determinar clarament les seves fonts de finançament, el seu objecte i el tipus de materials utilitzats, evitant papers satinats i d’alt gramatge (aquest paper que llueix tant però que, a gran escala, suposa un important cost econòmic i mediambiental). Per cert, molt critcable l'actuació del govern municipal, repartint un dossier amb dades sobre publicitat quan ja estàvem debatent la moció. Molt poc seriós repartir documents que ells ja conèixen i que a la resta ens és impossible d'evaluar si se'ns entreguen en el mateix moment!

Es va aprovar també posar el nom de Lluís M. Xirinacs a una via pública del municipi. El PP i el PSC s’hi van oposar, i la resta hi vam votar a favor. És comparteixin o no plenament les idees polítiques d’en Xirinacs, considero que és innegable que és una persona que ha jugat un paper important en la història d’aquest país i que ha estat un referent per tota una generació. I unes paraules en un acte concret (i sovint tretes de context) no poden esborrar aquesta petjada.

Novament es va tornar a reivindicar el retorn complert dels documents de l’arxiu de Salamanca que encara no han estat retornats. Novament el PP s’hi va oposar, sense masses arguments.

Va tancar el Ple una reflexió de filosofia política presentada per ERC en forma de moció, sobre la base teòrica del contracte social de Rousseau. La moció es va aprovar, i des d’ICV-EUiA hi vam votar a favor. De totes formes, seria interessant poder parlar-ne més a fons, potser no en una sessió plenària, però si en alguna espai de reflexió política perquè s’hi apuntaven conceptes interessants.

Encara hi va haver temps perquè els diversos grups de l’oposició formuléssim una ronda de precs i preguntes al govern municipal sobre aspectes molt concrets del dia a dia, ronda que seria massa llarg de relacionar.

En tot cas, recordeu que aquí podeu trobar les actes de les sessions del ple i, per qui vulgui seguir molt d’aprop la gestió municipal, també estan disponibles aquí les actes de sessions de la Junta de Govern Local.

Salut!diumenge, 23 de setembre del 2007

5ª FIRA MEDIAMBIENTAL DEL PENEDÈS

Els Amics de la Font del Cuscó, amb la col·laboració de diverses institucions, organitzen durant la propera setmana, la que ja és la cinquena edició de la Fira Mediamiental del Penedès - Eco Sant Cugat, a Sant Cugat Sesgarrigues, molt a prop de Vilafranca. Un esdeveniment de referència nacional en aquest àmbit en el que destaca especialment la fira de productes i la qualitat de les xerrades. Aquí en teniu el programa, i per a més informació podeu consultar la web dels Amics:

Dijous 27 de setembre

20:00h Planta baixa del Centre Cívic, inauguració de la Fira i obertura de les exposicions.

20:00h Conferència: Implantació de la recollida selectiva de residus, sistema porta a porta, a Olèrdola, Teresa Rovirosa i Raimon Raventós, ex-regidora i regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olèrdola. Procés seguit per implantar la recollida selectiva porta a porta de fracció orgànica i rebuig. Els diferents aspectes, com la participació ciutadana, el calendari de recollida, zones d’emergència, etc. i les dades evolutives d’aquest tipus de recollida.


Divendres 28 de setembre

20:00h Acte d’obertura de les exposicions, a la planta baixa del Centre Cívic.

Gradua’t en energia. Diputació de Barcelona. Coneixerem millor les energies renovables així com el terme eficiència energètica.

Estalvi d’aigua. Agència Catalana de l’Aigua. Informació sobre el consum d’aigua a Catalunya, consells per a fer-ne un bon ús i accions de sensibilització dutes a terme.

Brutícia al mar. Agència Catalana de l’Aigua. Els residus llençats al wàter, al carrer, a les rieres, a la sorra de la platja o al mar provoquen greus alteracions a l’ecosistema marí.

L’aigua és vida. Agència Catalana de l’Aigua. Per fomentar el respecte als recursos hídrics, l’espai fluvial i els ecosistemes aquàtics, per tal que tots en fem un bon ús i en tinguem cura.

Cicle de l’aigua. Agència Catalana de l’Aigua. Mostra quin és el cicle que fa l’aigua des de que és evaporada del mar, rius o llacs fins que altra vegada torna a aquests ecosistemes.

20:30h Xerrada - col·loqui: L’ús eficient i racional del vehicle privat, Assumpta Farran, responsable del programa de transport i energia de l’ICAEN. El transport és el principal responsable de les emissions d’efecte hivernacle i el primer consumidor d’energia a Catalunya. Es parlarà de la conducció eficient del vehicle privat i de les dades sobre transport i energia.

21:30h Tast de fruits secs i mistela.


Dissabte 29 de setembre

18:00h Obertura de les exposicions.

18:00h Conferència: Els ocells rapinyaires al Penedès, Xavier Bayer, estudiós de la fauna. En el nostre entorn comarcal hi podem trobar més d’una trentena d’aus rapinyaires: àligues, falcons i mussols, etc. Veurem les seves característiques, costums i la seva distribució. En acabar, degustació d’una copa de cava.

20:00h Conferència: Ecologia domèstica, com podem millorar la nostra relació amb el medi ambient des de casa nostra, Diana Lledó de l’Associació Catalana de Ciències Ambientals. Un repàs a les principals accions que podem fer quotidianament a casa, des de la gestió dels residus, l’aigua, l’energia i en general dels recursos que consumim.


Diumenge 30 de setembre

11:00h Inauguració de la Fira de productes per al reciclatge, energies renovables, estalvi d’aigua i energia, productes ecològics i artesans, comerç just, entitats ecologistes, institucions i entitats del poble. Els expositors restaran a la Fira durant tot el diumenge.

11:00h Obertura de les exposicions, a més de les col·locades l’exterior:

Orgànica. Agència Catalana de Residus. Mostra els beneficis de la recollida selectiva de la fracció orgànica i el procés de transformació fins a la obtenció de compost. Està col·locada a la plaça del Sindicat.

Mostra d’Energies Renovables. Diputació de Barcelona. Caravana que simula un habitatge que funciona autònomament amb energia solar i eòlica. Un monitor va explicant per grups el funcionament de l’habitacle.

A partir de les 11:30h diversos Tallers, en diferents estants de la Fira:

Collarets reciclats. Molí del Foix. Santa Margarida i els Monjos. Aprenguem a reutilitzar els residus que generem convertint-los altra vegada en objectes útils.

Joguines amb materials reutilitzats. Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. Construcció de joguines amb materials reciclats.

Fem sabó. Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. Aprofitant l’oli de cuina usat podem aprendre a fer sabó.

Caixes niu per a òlibes i caixes niu retallables. Miloca. Centre de recuperació de fauna de Torreferrussa. Campanya de sensibilització sobre la manca d’espais de cria.

Un test molt original. Can Rossell Natura. De 5 a 11 anys. Fabricarem un test aprofitant ampolles d’aigua buides i el decorarem amb imaginació.

Blaveta, la goteta més neta. Can Rossell Natura. De 3 a 7 anys. Per conèixer el cicle de l’aigua a través de contes i titelles.

Taller de compostatge casolà: Marc Robert, Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. Podrem aprendre a fer compostatge a partir de la fracció orgànica de la brossa que generem a casa. Aquest compost el podem utilitzar com a adob als nostres jardins i horts. Al Centre Cívic.

11:30h Conferència: A qui serveixen els nostres diners?, Isabel Sánchez, subdirectora de Triodos Bank, banca ètica. La necessitat d’un canvi cultural i social respecte a l’estalvi responsable: banca ètica, el seu origen, principis i evolució. També la donació responsable: a través dels impostos, ONG’s i fundacions.

12:30h Conferència: Que fácil, calentar agua con el sol!, Fernando Vidal, Aplicaciones Solares. Descobrirem com n’és d’assequible escalfar l’aigua calenta sanitària que necessita un habitatge si es té sol. Veurem també diversos exemples de col·locacions de col·lectors solars.

13:30h Tast de productes artesans, ecològics i degustació de most del dia, acompanyats per Els grallers Titots.som de Sant Cugat Sesgarrigues.

17:00h Conferència: A Mediona plouen KWh, Servand Casas, alcalde i Lluís Ferrero, enginyer de l’Ajuntament de Mediona. En aquest municipi s’ha instal·lat la primera planta fotovoltàica municipal més eficient de Catalunya, amb la qual es pretén arribar a l’autosuficiència energètica.

18:00h Conferència: 1r Congrés d’art i paisatge vitivinícola. Present i perspectiva de futur, Miquel Vidal, director d’aquest Congrés. Explicació de les reflexions i conclusions sorgides durant el mateix. També mostrar la necessitat de salvaguardar el paisatge vitivinícola com a identitat comarcal i la seva utilització com a promoció del vi i el cava D.O. Penedès.

19:30 h Cloenda amb “Berenar a l’antiga” acompanyats per Els grallers Titots.som de Sant Cugat Sesgarrigues.

dilluns, 17 de setembre del 2007

JA TENIM MÈTODE DE CÀLCUL PERÒ...


Finalment el Conseller d’Economia i el Ministre Solbes sembla que han arribat a un acord sobre el mètode per calcular les inversions de l’Estat a Catalunya d’acord amb el nou Estatut. És una bona notícia, per bé que és una mica trist que, abans de decidir-se a complir la legalitat (l’Estatut és una Llei Orgànica plenament vigent) el Govern espanyol hagi jugat durant més d’un any a allò que vulgarment se’n diu “fer la puta i la ramoneta”, amb perdó de l’expressió. I es que no queda gens bé que un Govern tardi 14 mesos en complir una llei...

Mentre el President Montilla va dient “¡José Luís no nos falles!” (President! Fa mesos que el “José Luís” està fallant! Fa mesos que va prometent sense concretar [1] mentre va pactant reformes fiscals amb la dreta!) d’altres diem “Ja era hora caram!”.

Vaja que això d’avui és un primer pas, i més val tard que mai, però cal mantenir-se amatents: S’ha acordat la quantitat de la inversió, ara cal veure la qualitat de la mateixa, és a dir, en que se’ls gasten. Si per coses de la vida llegís això el tal José Luís, que prengui nota siusplau: No volem més despesa pública per a les minories, tipus AVE. Sí, sí, costa molts diners, i serveix per maquillar les estadístiques d’inversió a Catalunya, però a la gran majoria de la població ens serveix de ben poca cosa. Volem que s’inverteixi en el que fem servir la gent de carrer. Perquè, José Luís, no se si ho saps, però avui, per variar, per enèsima vegada, les rodalies han tornat a petar, deixant a la gent tirada a llocs com Sants o Sant Sadurní...

I tens sort José Luís. Tens sort que l’Acebes & Co. segueixen amb les seves burrades [1] mentre els altres s’entesten a refundar el catalanisme barallant-se entre ells...

En fi, disculpeu el to d’avui. Quan se’m passi el cabreig-renfe de quatre zones potser estaré més constructiu...
a
a
[1] Sense anar més lluny, avui deia per la ràdio que el govern del PSOE vol omplir d'independentistes el Consell General del Poder Judicial.

diumenge, 9 de setembre del 2007

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA


Actes a Vilafranca del Penedès per la Diada:

Dilluns 10 de setembre

A les 19,30h. Acte Institucional de la Diada Nacional de Catalunya
Conferència: Una visió de la premsa vilafranquina, 1865-1939, a càrrec de Jordi Romeu Rovira, periodista.
Lloc: Saló de sessions de la Casa de la Vila.


A les 20,30h. Ofrena Floral al monument en honor al president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Lluís Companys i Jover.
Lloc: plaça dels Països Catalans, al barri de la Girada.


A les 22h. Pregó, sopar i ball popular en commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, organitzat per l’Associació de Veïns de l’Espirall.
Lloc: plaça del Dr. Bonet.


A les 22,30h. 5a Marxa de Torxes
Sortida de la plaça de la Vila i arribada a la plaça dels Països Catalans.


Dimarts 11 de setembre

A les 12h. Cercavila de la colla castellera Xicots de Vilafranca amb motiu del seu XXV aniversari
En acabar, descobriment d’una placa commemorativa.
Lloc: plaça de Manuel Milà i Fontanals


A les 13h. Concert de Música Catalana
A càrrec de la Capella Joan Cererols
Lloc: claustre de Sant Francesc


A les 19h. Ballada de sardanes
A càrrec de la cobla Catània.
Lloc: plaça de la Vila.


PD: Penjeu senyeres als balcons i finestres!