dilluns, 5 de novembre del 2012

Sobre l'aigua i altres qüestions (resum del ple municipal)


En el tràmit urbanístic per ajustar el sistema d’equipaments de la Vila (educatius, esportius, religiosos, etc) el govern ha tornat a introduir canvis de darrera hora, pel que ens hem abstingut per un criteri de prudència, vistos els antecedents de l’expedient en que el govern va qualificar com a “privat” un edifici públic de la rambla, fet que ICV-EUiA vam advertir i va ser rectificat (veure el Full 32 de març, i el Full 35 de juny).

Hem votat a favor de permetre nous usos al polígon industrial ‘Els Cirerers’ (front l’Avinguda de la Pelegrina) vetllant perquè es preservi l’entorn de la Riera de l’Adoveria i demanant que es facin els estudis de mobilitat i les actuacions perquè s’hi pugui accedir caminant sense problemes, evitant generar més trànsit del necessari ni aïllar a qui no tingui cotxe.

S’han aprovat les ordenances fiscals pel 2013 que regulen els impostos i les taxes municipals, que s’han actualitzat amb l’IPC (2,7%). El govern ha acceptat algunes propostes que hem fet ICV-EUiA: canvis en l’IBI per facilitar instal·lacions renovables i crear ocupació; en l’impost de construccions per facilitar l’adaptació dels habitatges per a la gent gran i crear ocupació; en l’impost de vehicles per incentivar reparacions amb criteris ambientals i crear ocupació; en les taxes dels mercats per bonificar els productes de proximitat; i en la taxa de la brossa per qui faci compostatge casolà.

Per contra CiU no ha acceptat les nostres propostes de més impacte: no han volgut que l’esforç fiscal en la taxa de les llars d’infants sigui equitatiu (ja que ara les famílies d’ingressos baixos i mitjos fan un esforç superior a les d’ingressos alts), ni que a la taxa de la brossa s’implanti un sistema per bonificar a qui recicla i fa bé les coses (repercutint costos a qui no té una actitud responsable). Això sumat al fet que han incorporat per sorpresa propostes del PP que no compartim, ha fet que finalment ens hàgim abstingut en la votació.

Hem votat en contra de les tarifes de l’aigua i el clavegueram pel 2013 ja que comporten un injust increment de preus per tots els usuaris. L’alternativa que proposàvem ICV-EUiA era concentrar l’increment en el 15% d’abonats que fa un consum poc responsable, evitant que el 85% que fa un esforç d’estalvi vegi disparada la seva factura. Trist paper el de l’alcalde Pere Regull (CiU) que no ha permès ni tant sols que la nostra alternativa es posés a votació.

S’ha aprovat la modificació del conveni dels treballadors i treballadores municipals, forçada per un decret del govern estatal.

Hem votat en contra de la reducció de capital de l’empresa municipal Aigües de Vilafranca (EMAVSA) per import de 750.000 € ja que entenem que aquest pot ser un primer pas cap a la seva privatització. Hem recordat que l’aigua és un bé escàs i essencial per al dia a dia de la ciutadania i hem explicat que l’aigua és un bé comú, i que per això pensem que la seva gestió hauria de respondre als interessos col·lectius, no a interessos mercantils de grups privats, que és el que passa quan es privatitza.

En l’apartat de mocions, hem votat contra els desnonaments per motius econòmics (recollint el text de la Plataforma d’Afectatsper la Hipoteca); i hem votat a favor demanar al Parlament que continuïn les comissions d’investigació sobre la gestió sanitària i sobre les caixes d’estalvi.

Finalment, en l’apartat de precs i preguntes hem traslladat diverses queixes veïnals i ciutadanes (problemàtica amb les terrasses al barri de la Girada; neteja de la Plaça Espirall, accessos al Parc de Sant Julià, supressió de la línia 3 de bus urbà, problemes amb el servei de bus Vilafranca-Barcelona) i hem proposat millores en la informació de la web municipal.