dimecres, 21 de desembre de 2011

2012

Adjunto la transcripció de la intervenció que he fet com a portaveu d'ICV-EUiA en el debat dels pressupostos municipals per al 2012 en el ple d'aquest dimarts:

"Bona tarda a tothom,

El govern de Vilafranca presenta avui un pressupost de 40,5 milions d’euros per l’entitat pròpiament, que fan 47 milions contant organismes, empreses municipals i patronats.

El primer que volem dir des d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida és que aquest no és el nostre pressupost. És un pressupost que ens ha vingut predefinit per un acord previ entre Convergència i Unió i el Partit Socialista.

És cert que en alguns punts conté aspectes que nosaltres hem vingut proposant des de fa anys, però en el seu conjunt no és el nostre pressupost, pels motius que tot seguit exposarem.

I som conscients que el govern de Vilafranca té poc marge a causa de la situació econòmica general i a causa del comportament de la Generalitat.

Una Generalitat que es queixa de l’Estat, amb raó, amb raó... però que, alhora, sense cap vergonya, aplica en major grau el mateix sistema, ofegant financerament els ajuntaments catalans, amb un deute que en el cas de Vilafranca ja supera els 8 milions d’euros.

A aquest retard en el pagament de 8 milions, cal sumar-hi les retallades, és a dir que cada vegada transfereixen menys recursos cap a l’ajuntament.

Iniciativa Verds – Esquerra Unida som conscients que, des de Vilafranca, fer un pressupost des d’aquest context no és fàcil. I valorem positivament que mantinguin algunes accions socials importants i que finalment hagin pressupostat algunes mesures que nosaltres fa temps que venim proposant, com les partides per crear llocs de treball contractant millores d’eficiència energètica en els 80 edificis municipals, per les que preveuen 150.000 € o realitzant actuacions de rehabilitació, amb 80.000 €.

Però hi ha altres maneres de fer aquest pressupost. I sobretot hi ha coses que no veiem clares: del 2010 al 2012 es calcula una retallada de prop d’1 milió d’euros pels plans d’ocupació.

Es veritat, i vostè em dirà que una part important d’aquesta retallada és perquè la Generalitat ens destina menys diners, i que segurament rebrem alguna subvenció i la diferència no serà tanta, crec que ens han assignat fa pocs dies uns 300.000 euros, oi?

I una cosa similar passa amb els cursos de formació ocupacional i els plans de transició al treball (PTT). Però Iniciativa Verds – Esquerra Unida pensem que l’ajuntament hi podria destinar més recursos perquè en aquests moments la política per crear ocupació és prioritària.

Tampoc ens agrada que hagin previst que la societat municipal d’aigües apliqui 750.000 € de beneficis a l’Ajuntament. Pensem que és una empresa que funciona bé, on s’ha fe bona feina, que presta un servei molt important i no compartim anar-la descapitalitzant perquè pot ser un primer pas cap a la privatització.

I sobretot no compartim la inversió més gran que preveu aquest pressupost: 1.200.000 euros per habilitar l’antic Incavi com a centre de coneixement del vi.

Quedi clar que ens agrada i som favorables al projecte d’escola de gestió del vi. Però està clar que no pot ser només cosa del sector públic, hi ha de jugar també el sector privat, no pot ser tot només municipal, i de moment no està clara aquesta implicació.

D’altra banda les previsions són fer el primer curs a les aules del Museu, o sigui que l’edifici de l’Incavi no és necessari per començar, com va confirmar el sr. Xosé Carlos l’expert que impulsa el projecte conctractat per l’Ajuntament en la reunió que vam tenir.

Nosaltres pensem que en aquests moments aquests diners es poden aplicar a altres prioritats. I que si el projecte d’escola de gestió del vi es consolida, tant de bo que sí, tindrem temps d’adequar nous espais si veiem que amb el Vinseum no n’hi ha prou.

Però d’entrada son molts diners d’inversió en un projecte que encara està per veure quina dimensió té...

Bàsicament per aquests motius que he exposat, el nostre grup votarà en contra del pressupost municipal. Moltes gràcies."