dimecres, 26 d’octubre de 2011

Manifest en defensa de la vinculació social i territorial de Caixa Penedès

La passada nit al ple municipal de Vilafranca del Penedès hem aprovat el següent manifest:

Caixa Penedès ha tingut una gestió que ha portat l’entitat a fusionar-se amb 3 altres caixes. Ara, s’ha iniciat la privatització donant entrada a capital privat no institucional.

Davant d’aquesta situació, les persones, administracions i entitats sotasignants volem posar de manifest que aquesta privatització podria comportar la liquidació definitiva de la voluntat fundacional de l’entitat de servir a l’interès col•lectiu i contribuir al dinamisme econòmic, social i cultural de les comarques penedesenques.

Per tot això demanem que:

1. S’exigeixi a Caixa Penedès que mantingui l’arrelament a la comarca i que destini la totalitat dels beneficis anuals que li corresponguin a l’Obra Social.

2. S’elabori anualment un programa d’Obra Social que atengui les prioritats de la comarca, lluny de clientelismes, i en la redacció del qual s’impliqui als ajuntaments penedesencs.

3. S’estableixi un nou sistema de govern a Caixa Penedès i Banco Mare Nostrum; que sigui plenament transparent; que permeti l’accés a les assemblees generals als mitjans de comunicació; amb uns directius renovats i responsables; amb mecanismes de control transparents, de participació lliure i efectiva del conjunt plural de la societat penedesenca en la gestió de la mateixa i sense exclusions; amb una gestió professional retribuïda segons criteris objectius, no arbitraris ni desproporcionats, i de ple coneixement públic; amb un govern corporatiu exemplar, que prohibeixi expressament que els membres dels òrgans de govern obtinguin beneficis particulars en forma de crèdits o préstecs personals. Aquest procés per establir un nou sistema de govern ha de començar amb la renovació democràtica de tots els càrrecs i amb l’assumpció de responsabilitats, en cas que corresponguin.