dilluns, 3 d’octubre del 2011

Per què la proposta dels 6 punts?

En l’actual context de fort atur i crisi som molts els que considerem que és indispensable i ha de ser possible assolir consensos bàsics, si més no a nivell de gestió municipal. Amb aquest objectiu Iniciativa per Catalunya Verds hem presentat el document 6 punts de consens per Vilafranca.

És un text sintètic, que no pretén abordar totes les problemàtiques. Vol ser un document de treball obert on, per part nostra, reflectim sis punts que considerem importants i entorn dels quals pensem que, a dia d’avui, pot ser fàcil teixir complicitats amb les altres forces polítiques de la Vila, així com amb les entitats i els sectors dinàmics de la societat civil.

Són unes línies de treball adaptables en ritme i envergadura en funció de les disponibilitats pressupostàries, però que marquen una direcció per on avançar: garantir la cohesió, generar treball d’utilitat social i econòmica, i contribuir a preparar Vilafranca i la comarca per la realitat dels propers anys.

El que proposem té un precedent clar: l’acord social de març de 2010 on els sis grups polítics municipals vam coincidir en que feia falta garantir i donar prioritat a totes les actuacions encaminades a garantir la inclusió social.

De fet, actualitzar i posar al dia aquest acord és l’esperit i el primer punt de la nostra proposta. El segon punt és completar el projecte de la Llei de Barris i el tercer afrontar la situació d’envelliment de la població de la Vila, que en els propers anys anirà a més. Així mateix plantegem dos potents plans d’ocupació pels que s’hauria de comptar amb les empreses de la vila i la comarca: un entorn les millores d’estalvi energètic i l’altre entorn la regeneració urbana i la rehabilitació d’habitatges. Finalment el sisè punt fa referència a l’estratègia d’impuls de l’enoturisme com a punta de llança de la indústria del vi i el cava, definint les actuacions que Vilafranca, com a capital del Penedès, hauria de materialitzar.

No se’ns escapa que a la Vila hi ha altres reptes i problemàtiques però pensem que entorn aquests sis punts ja hi ha moltes coincidències i és factible arribar a acords amplis. I estem convençuts que, si hi ha un bon clima de treball, també serà més fàcil avançar en la resta de qüestions.