dimecres, 28 de setembre del 2011

Sobre el finançament de les administracions

La majoria de la població i de les empreses contribueixen amb els impostos al sosteniment de les infraestructures, dels serveis públics i dels sistemes de protecció social.

Ara bé, els últims anys, a les persones que acumulen les quantitats més grans de riqueses, se’ls han baixat els impostos i se’ls permet un molt elevat nivell de frau fiscal.

Això s’ha d’acabar. Aquest sector minoritari ha de pagar la seva part. I l’Estat ha posar els mitjans per cobrar-la. Tothom s’ha de posar a la pinya, i especialment els que tenen les espatlles més amples.

Perquè l’Estat es dota d’un sistema ben eficaç per recaptar a la gran majoria de la població i les empreses. Però renuncia volgudament a tenir un bon sistema de gestió eficient de la contribució que correspon a les més grans riqueses. Aquesta renuncia als ingressos pren forma de llei. I aquests tipus de llei les han vingut aprovant a Madrid el Partit Popular, el Partit Socialista i Convergència i Unió.

Aquest tipus de renuncia es fa més gran quan conflueix amb altres problemàtiques com la insuficiència i l’incompliment de les inversions i les transferències cap a Catalunya o el fet de descarregar responsabilitats sobre els Ajuntaments sense dotar-los de recursos, tàctica que estan aplicant els governs de Madrid i Barcelona.

Com he defensat, penso que cal una reforma financera, una reforma fiscal i una reforma energètica. Evidentment també cal una bona gestió: una bona gestió per no fer despeses supèrflues i una bona gestió eficient perquè les grans fortunes no continuïn defraudant a la col•lectivitat.