diumenge, 2 de maig del 2010

I la participació ciutadana en el Consell de Medi Ambient?

[adjunto els precs i les preguntes que ICV-EUiA vam fer en el darrer ple municipal]

1.- No convocatòria del Consell de Medi Ambient. Manca de presentació dels plans resultants de la revisió de l’auditoria ambiental. Incompliment de la moció ‘Vilafranca lliure de bosses de plàstic’.

En el pressupost de l’any 2008 es va incloure, a proposta d’Iniciativa, una revisió de l’auditoria ambiental i l’Agenda 21 de Vilafranca, a causa de la necessitat de disposar d’una estratègia ambiental actualitzada, amb les actuacions i projectes necessaris per fer de Vilafranca una vila més sostenible i respectuosa amb el medi.
Finalment desprès d’haver-lo reclamat en diverses ocasions, el mes passat se’ns va lliurar una còpia del Pla d’Acció Ambiental i del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible fruït d’aquesta revisió. Uns plans on es plantegen estratègies a seguir durant els pròxims anys, i en els que és indispensable la participació ciutadana de tots els implicats per tal de difondre’ls, debatre’ls i consensuar-los entre tota la societat.
El Consell de Medi Ambient, un dels òrgans de participació ciutadana més importants de l’Ajuntament, es va reunir per última vegada el juliol de 2009 i, de moment, vostès no l’han tornat a convocar. El Consell s’havia plantejat com a òrgan participatiu per a debatre, entre d’altres, projectes com el Pla d’Acció Ambiental. Fins i tot es va crear una subcomissió per treballar concretament aquest tema, que no s’ha convocat mai.
1) Està previst que, després de 8 mesos es torni a convocar el Consell de Medi Ambient?
2) Està ha previst un procés de comunicació i participació ciutadana del Pla d’Acció Ambiental abans de portar-lo a aprovació?
3) En el mateix sentit, tampoc han convocat la subcomissió per aplicar la moció per una “Vilafranca lliure de bosses de plàstic el 2010”, i ja portem quatre mesos de l’any acordat com a límit pel ple municipal. Està previst donar-li continuïtat?
2.- Prec perquè es garanteixi la correcta instal•lació i funcionament d’una antena de telefonia mòbil

Les antenes de telefonia són necessàries per fer possibles les comunicacions en l’era digital i l’Ordenança Municipal de 28 de maig de 2002 en regula les llicències d’acord amb les previsions legals, garantint que, en principi, tot sigui correcte.

Ara bé, arran de les queixes veïnals s’ha constat que l’antena del Carrer de la Granada està en funcionament tot i que encara no té llicència. A instàncies del nostre grup s'ha obert l'expedient de control amb llicència. Demanaríem que s’acceleri la tramitació d’aquest expedient per tal que els veïns i veïnes puguin tenir la certesa que tot està correcte o, en cas que hi hagués algun problema, s'adoptin les mesures correctores que corresponguin. Gràcies.

3.- Problemes amb el servei interurbà de Monbús – Hispano Igualadina
Fa gairebé dos mesos, en el ple del mes de març, vam fer un prec perquè es fessin gestions amb la Direcció de Transports de la Generalitat i amb l’empresa Monbús – Hispano Igualadina per recuperar el servei d’autobus de les 8.20 del matí cap a Barcelona, que ha estat eliminat unilateralment per l’empresa. Voldríem saber si s’han fet aquestes gestions i, en cas afirmatiu, quina ha estat la resposta. Gràcies.

4.- (prec conjunt amb el grup de la CUP) Subvencions i activitat de la regidoria de gent gran
Voldríem saber quins són els criteris que utilitza la regidoria de gent gran per atorgar ajuts a entitats i, si fos possible, demanaríem disposar d’un llistat on constin els imports, el concepte i l’entitat beneficiària dels ajuts, subvencions i convenis atorgats per aquesta regidoria en l’últim any; així com també de les activitats no ordinàries que hagi organitzat la regidoria (balls, sortides, teatre, etc). Gràcies.

Bernat Villarroya i Garcia
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA
Vilafranca del Penedès, 27 d’abril de 2010