dimecres, 27 de juny de 2012

Resum del ple de juny

En el tràmit urbanístic per ajustar el sistema d’equipaments de la Vila (educatius, esportius, religiosos, etc) s’ha acceptat l’al·legació que hem presentat Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i finalment el govern no qualificarà com a privat l’edifici de la Rambla on hi ha el col·legi Sant Josep ja que, com havíem advertit, la propietat de l’edifici és pública, tot i estar llogat actualment a una entitat privada.

El govern però ha inclòs un canvi no previst: qualificar com a privat un terreny d’equipaments públic al barri del Molí d’en Rovira. Objectiu: poder vendre el terreny i anivellar els comptes. Cost de fer això: Al barri hi haurà menys terrenys per fer equipaments públics (educatius, municipals, sanitaris...). ICV-EUiA hem demanat que, abans de l’aprovació definitiva, s’informi de l’operació a l’Associació de Veïns (ja que fins ara el govern no l’ha informat) i es faci un debat a fons sobre un tema que té conseqüències a molts anys vista. De moment doncs ens hem abstingut de votar la proposta.

D’altra banda el govern finalment ha retirat de l’ordre del dia el pla urbanístic de la zona comercial de la Girada, pel que aquest punt no s’ha debatut ni votat.

Hem votat a favor del compte general (document amb que es fan públiques les auditories, els balanços i altres dades econòmiques de l’Ajuntament).

Hem votat en contra de modificar el pressupost municipal a la baixa per reflectir que, en 3 anys de govern a la Vila, CiU no ha estat capaç d’executar el conveni signat en el seu dia amb l’obra social de ‘la Caixa’ de Pensions, pel que l’Ajuntament deixarà d’ingressar 1,5 milions d’euros.

El govern ha rectificat  i finalment es mantindran les funcions i la representativitat del Consell Escolar Municipal, pel que hem pogut votar a favor del nou reglament.

A proposta de CiU s’ha aprovat canviar el seu representant al Consorci Sociosanitari de Vilafranca. Seguim a l’espera que facin més transparent aquest organisme donant-hi entrada a tots els grups municipals.

Hem votat a favor del nomenament del patronat de la fundació de la Festa Major.

Pel que fa a l’apartat de mocions, s’han aprovat les tres que ICV-EUiA presentàvem conjuntament amb altres grups: perquè l’Ajuntament sigui un punt oficial de la recollida de signatures impulsada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) per aconseguir la dació en pagament; perquè el representant de l’Ajuntament doni compte de les reunions i assemblees de Caixa Penedès; i per habilitar un espai per a les persones temporeres de la verema.

En relació a les mocions presentades per altres grups hem votat a favor de l’estratègia catalana de residu zero, contra la possible supressió del partit judicial de Vilafranca, contra l’augment de les taxes universitàries, contra la instal·lació d’Eurovegas a Catalunya (la declaració de rebuig no s’ha aprovat a causa dels vots de CiU i el PP), a favor de demanar la fusió de les entitats municipalistes i a favor de demanar a l’estat que s’emprenguin accions judicials contra els antics gestors de Bankia i altres entitats financeres. Pel que fa als canvis en la distribució de les mestres de les llars d’infants, ens hem abstingut una vegada la regidora d’educació s’ha compromès a reunir-se amb pares i mares per explicar els motius dels canvis.

Finalment en l’apartat de precs i preguntes n’hem presentat un conjunt relatives a qüestions com a la “universitat” del vi, al projecte pendent de residència d’avis o a la manca de tacògraf en els autobusos del servei municipal; entre d’altres qüestions. Les podeu llegir completes en aquest enllaç.