dimecres, 16 de maig del 2012

Sobre el servei de llars d'infants

En el ple municipal del mes de maig hem tractat molts assumptes (més de 20). Entre aquests l'actualització de la taxa de les llars d'infants. A l'inici de curs aquesta taxa, a diferència de les altres, no s'havia actualitzat per manca d'acord i per això havia quedat congelada. En aquesta ocasió s'ha aprovat amb 16 vots a favor (CiU, PSC i ICV-EUiA); 4 abstencions (PP i CUP) i només 1 vot en contra (ERC). Reprodueixo la intervenció que he fet com a portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA):


“Els incompliments de la Generalitat respecte el finançament de les llars d’infants suposen [per Vilafranca] 300.000 € menys el curs vinent respecte la situació abans de les polítiques d’ofec i les retallades.

Ara bé, no és la primera vegada que pels governs nacionals de CiU, les llars d’infants no són pas una prioritat: Recordem, per exemple, que en les èpoques dels governs Pujol la Generalitat hi aportava molt pocs diners (entorn el 8%). [1]

Així doncs, si tenim un bon servei de llars d’infants a Vilafranca és, en bona part, perquè l’Ajuntament s’ha esforçat al llarg de molts anys per assolir-lo.

ICV-EUiA volem dir per tant, en primer lloc, que pensem que cal mantenir l’objectiu de disposar d’un bon servei de llars d’infants: des d’un punt de vista educatiu i des d’un punt de vista d’igualtat social, perquè els pares i les mares puguin compaginar i consolidar la seva carrera formativa i laboral, en especial quan tots dos treballen en actiu.

En segon lloc, dir que, en línies generals, estem d’acord amb el sistema de taxes progressives que ja tenim, on cada família paga en funció de la seva capacitat econòmica.

Entenem que es pugui fer algun ajust moderat en les tarifes, però sense canvis dràstics que comportin deixar famílies excloses del servei.

Dir també que valorem positivament que el govern [municipal] no hagi seguit la peculiar ocurrència de la Consellera d’Ensenyament [de la Generalitat] en el sentit d’aturar les pre–inscripcions ja que això crearia incertesa i podria deteriorar el servei.

Per aquests motius votarem a favor de la proposta. Gràcies.”


[1] L'aportació econòmica prevista pel curs 2012-13 pel servei d'escolarització en llars d'infants és, aproximadament: Ajuntament 55%, famílies 23%, Generalitat 22%. A l'inici del curs 2010-2011 l'aportació en canvi era, aproximadament, Ajuntament 40%, famílies 25%, Generalitat 35%. El cost global ronda entorn 1.675.000 € anuals.

Pel que fa al servei de menjador l'aportació prevista pel 2012-13 és 62% Ajutament, 38% famílies, 0% Generalitat; és a dir la mateixa que hi havi el 2010-11. Val a dir que el curs actual (2011-2012) l'aportació municipal ha arribat al 69%. El cost ronda de mitjana uns 340 €/mes per alumne (inclou menjar i monitoratge 2 hores). Font: Servei d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.