dissabte, 31 de març del 2012

Sobre el civisme

Entorn la tramitació d'una nova Ordenança de Civisme el govern municipal [CiU] ha iniciat una molt ben dirigida campanya de comunicació per construir-se una imatge de govern d'ordre. Al ple d'aquesta setmana s'ha debatut la primera versió del text. Reprodueixo la intervenció que he fet com a protaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida:

"Bona nit a tothom,

En relació a aquesta ordenança volem dir en primer lloc que Iniciativa Verds – Esquerra Unida estem a favor del civisme, que pensem que hi ha d’haver unes normes i que la tasca de l’Ajuntament és fer-les complir.

En segon lloc estem contra la burocràcia i contra les complicacions administratives innecessàries.

Vostès proposen una nova regulació molt detallada de 58 pàgines. I d’aquesta proposta n’estan fent una gran campanya de comunicació. Bé. Però quan llegim aquestes 58 pàgines el que veiem és que la gran majoria de coses ja estan regulades, i que el problema no és que no hi hagi ordenances sinó que no s’estan fent complir.

Nosaltres veiem, per posar un exemple, que hi ha incivisme amb els cotxes mal aparcats, envaint les voreres, dificultant el pas de les persones amb mobilitat reduïda, etc.

Veiem que la grua municipal ha retirat el 2011 la meitat de cotxes que quatre anys abans. Tant és així que abans el servei de grua s’autofinançava i ara té un dèficit de 100.000 € perquè el seu govern retira tan pocs cotxes que mantenir un servei de grua ens acaba costant diners a tots, inclosos els que aparquen cívicament i la gran majoria que anem a peu... Això sí, ningú s'enfada amb l'alcalde perquè, clar, es posen poques multes.

Veiem que hi ha problemes d’incivisme amb els sorolls d’alguns bars i establiments. Veiem, i ens ho diuen les Associacions de Veïns, que hi a problemes amb la brutícia d’alguns solars en desús, amb la gestió de runes d’obra; o que amb la brossa i els residus hi ha molt a millorar, i que aquest incivisme, no només perjudica el medi ambient, sinó que a més a més ens costa diners a tots els vilafranquins i vilafranquines, que hem de pagar molts diners pel contenidor “de rebuig” per residus que no haurien de ser allà.

Són alguns exemples. Tot aquest incivisme ja està ara prohibit. Potser no cal tanta regulació burocràtica i tanta ordenança sinó fer complir les normes que ja existeixen.

En canvi es fa una gran campanya mediàtica amb una nova ordenança de civisme que té una filosofia de fons més freda, menys humanista, poc facilitadora de la llibertat d’expressió, i que prohibeix qüestions com la mendicitat o el fet que la gent es netegi a les fonts públiques.

Sembla que vulguin amagar la pobresa; que aquesta surti de l’espai públic, que no es visualitzi. I Iniciativa Verds – Esquerra Unida pensem que no és bo que els regidors i l’Ajuntament mirin cap a una altra banda o vulguin que no es vegi la pobresa.

Si hi ha pobres pensem que el paper de l’Ajuntament no és multar a qui demana ajuda o a qui es neteja en una font perquè ja no pot pagar i li han tallat l’aigua o perquè, directament, l’han desnonat de casa seva.

Sabem que l’Ajuntament no té ell sol la solució a l’atur ni a la greu crisi social i econòmica. Però si que pot intervenir amb els serveis socials, si que pot fer algunes actuacions. És aquí on, en la mesura del possible, s’han de destinar els màxims esforços.

En resum: Iniciativa Verds – Esquerra Unida estem a favor del civisme i per això creiem que el repte no és tant aprovar una nova ordenança sinó fer complir a la pràctica les normes que ja tenim. I respecte a la pobresa, creiem que cal detectar-la i mirar d’atacar-ne les causes i de recolzar i contribuir a trobar solucions amb les persones afectades, més que no pas sancionar-les i fer-les invisibles en l’espai públic.

Pensem doncs que calen més fets i menys burocràcia; així com una revisió general del text des d’una filosofia menys freda i més humana.

Moltes gràcies."