dijous, 21 d’abril de 2011

Recuperar consensosFins fa poques setmanes hi havia una consens en que el sector sanitari era estratègic pel Penedès i que calia apostar-hi amb força (sense anar més lluny així s'afirma a les línies de treball del III Pla Estratègic del Penedès presentades el passat 15 de març, amb presència d'un ampli espectre social, sindical, empresarial, polític i institucional).

Cal doncs recuperar aquest consens i que els nostres ajuntaments no afluixin en aquesta matèria. I així ho posàvem de manifest ahir en roda de premsa.


[origen imatges]