diumenge, 31 d’octubre del 2010

Intensitat plenària (1): Impostos i taxes 2011

Aquesta setmana que tanquem avui s'han realitzat dos plens municipals. Començo fent un resum del primer, el ple municipal ordinari celebrat dimarts:

Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) hem votat a favor de la modificació del Pla de Millora Urbana núm. 22 (Font de l’Ametlló) per evitar l’enderroc de la Masia de Ca l’Alaio, una de les més antigues de la Vila.

Hem valorat positivament la proposta de bases per a les subvencions per a habitatges de lloguer però hem plantejat la necessitat d’una major coordinació amb les subvencions de la Generalitat.

Hem votat a favor de modificar el pressupost 2010 bàsicament en dues grans partides: Acceptar una subvenció de la Generalitat per atendre a les persones en situació de dependència; i aplicar el resultat de la participació ciutadana de 2010; Tanmateix hem recordat al govern que la de 2009 encara està pendent (actuacions als carrers Pere III i Abat Copons).

Hem votat a favor de les modificacions de pressuposts dels patronats municipals d’esports (manteniment d’instal•lacions); de comerç i turisme (acceptar subvenció de la Generalitat per arreglar la teulada del pavelló Firavi); i de Cal Bolet (bàsicament, despeses de gas i electricitat).

Pel que fa les Ordenances Fiscals 2011 (és a dir els impostos i taxes municipals) que el govern proposa actualitzar amb l’IPC de l’1,8%, ICV-EUiA hem plantejat que cal mantenir els criteris de progressivitat (qui té més diners ha de fer un esforç de contribució més intens que no pas qui té pocs diners) i avançar cap als de fiscalitat verda (bonificar qui recicla i qui estalvia recursos i penalitzar qui els malbarata). En aquest sentit, hem hagut de votar en contra de les ordenances perquè, el govern, a diferència d’altres grups, no ens ha donat accés a l’estudi sobre el funcionament i els costos de la recollida porta a porta de les escombraries que diuen voler implantar l'any vinent.

En relació a la tarifa de l’aigua i el clavegueram pel 2011 ICV-EUiA hem plantejat una alternativa de fiscalitat verda: eliminar la quota fixa i augmentar les variables, buscant que el preu vaig en funció del consum; amb un factor de correcció per famílies nombroses i indústries. L’alternativa no ha estat recollida de moment però hi ha el compromís del govern d’estudiar-la amb detall de cara a l’any vinent. Per aquest motiu el nostre vot va ser l’abstenció.

Pel que fa a l’apartat de mocions, el PSC ha plantejat que es redacti una agenda urbanística per la vila. Hi hem votat a favor, tot recordant però que aquest tema ja s’ha tractat repetidament en els últims anys topant, a l’hora de la veritat, amb el bloqueig tan de CiU com del PSC. També hem votat favorablement una moció de la CUP perquè no es subvencioni amb diners públics la visita del Papa Benet XVI a Barcelona. En la nostra intervenció hem explicat que estem a favor que tothom pugui visitar Catalunya i que si una persona està amençada cal garantir-ne la seguretat. Els vots contraris de PP, PSC i part de CiU han impedit que la moció prosperés. Finalment hem votat a favor i demanat encapçalar la demanda per un Pacte Nacional per la Laïcitat presentada per ERC i que ICV-EUiA hem recolzat a nivell nacional a petició del Moviment Laïc i Progressista.

En l’apartat de precs i preguntes i desprès de mesos (des del febrer) de no respondre a les preguntes i de promeses incomplertes de reunir-se amb el veïnat afectat, l’alcalde ha donat alguna explicació verbal sobre l’antena de telefonia del carrer de la Granada al barri de l’Espirall: Remunant-se una dècada enrere ha afirmat que tot es correcte però que de moment encara no poden atorgar la llicència. Ens ha semblat tan sorprenent que li hem demanat còpia per escrit de les seves paraules. També hem fet un prec perquè l’Ajuntament demani que la megafonia i els panells lluminosos de l’estació de tren de Vilafranca funcionin correctament i com ara que van a deshora.

[origen imatge]