dimarts, 14 de setembre de 2010

Illa de vianants tots els dies de la setmana!

L'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha anunciat que, els diumenges, restringirà l'accés de vehicles a la Plaça Jaume I. Des d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) pensem que aquest anunci és massa tímid i que ja fora hora d'ampliar tots els dies de la setmana l'illa de vianants a les places Jaume I, de l'Oli, Vall del Castell i als carrers Muralla dels Vallets i tram superior del Sant Pau; com ja vam proposar en les al·legacions al Pla de Mobilitat.

[més informació]

[origen imatges]