dimecres, 25 de febrer del 2009

Les Memòries Socials, una prioritat en l'urbanisme del segle XXI

Reprodueixo a continuació la meva intervenció al Ple municipal d'aquest dimarts en relació a la moció que presentava la Candidatura d'Unitat Popular on es proposava que l'Ajuntament demanés un a la Generalitat la retirada de l'àrea residencial de Les Bassetes:

"Des d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida hem de dir, d’entrada, que no entenem que es plantegi aïlladament un referèndum sobre l’Àrea Residencial de Les Bassetes mentre el Pla Parcial de La Pelegrina va avançant la seva tramitació, tot i que contempla menys habitatge social que la primera, i a diferència d’aquesta, l’Ajuntament haurà de resoldre el finançament dels equipaments que s’hi facin.

Però la qüestió clau no és aquesta sinó aclarir quin és l’objectiu dels creixements que es plantegen a Vilafranca; i una vegada aclarit aquest objectiu, llavors podem passar a veure si els diferents instruments que s’estan tramitant serveixen per assolir-lo o no.

En aquest sentit nosaltres des d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida defensem que l’objectiu dels creixements residencials és cobrir les necessitats d’habitatge de la ciutadania, entenent al respecte:

Primer, que la funció social d’un habitatge és que hi visquin persones, no pas ser un producte d’inversió financera. No volem barris fantasma mig buits que suposin més despesa d’enllumenat, més despesa de recollida de la brossa, més despesa de policies que hi haurien de patrullar, etc.

Segon, que només tenen sentit els creixements residencials orientats a cobrir aquesta funció social i, per tant, només s’haurien de realitzaran quan la Memòria Social en demostri necessitat.

Tercer, en aquest sentit entenem que són prioritàries les actuacions de regeneració urbana, de rehabilitació de cases antigues en desús, de foment del lloguer i d’intervenció en els espais que ja són sòl urbà, quedant en reserva el desenvolupament del sòl urbanitzable. En cas que calgui utilitzar aquesta reserva haurien de ser prioritaris aquells plans que tinguin més percentatge d’habitatge social, menor impacte ambiental i els equipaments públics ja finançats.

Nosaltres defensem que l’Ajuntament ha de fer una política urbanística i d’habitatge basada en aquests principis; i que l’Agenda Urbanística i el Pla Local de l’Habitatge són instruments adequats per plasmar aquesta política urbanística social i sostenible.

No entenem perquè els dos grups majoritaris, PSC i CiU, si diuen compartir aquests principis, s’han limitat primer a fer dues propostes superficials i gairebé idèntiques d’agenda urbanística, i després a no tramitar-ne ni una ni l’altra i a abandonar la tasca de fer una agenda urbanística que doni resposta a la qüestió de quin és l’objectiu dels creixements que es plantegen.

Per tot això presentem una esmena on en comptes de demanar la retirada de l’àrea residencial de Les Bassetes, es demani la congelació de la seva tramitació fins que l’Ajuntament de Vilafranca finalitzi l’agenda urbanística i el Pla Local de l'Habitatge que està realitzant."

"Estem en un moment convuls i la nostra proposta és que siguem prudents, que no tanquem cap porta i que vinculem l'agenda urbanística i el Pla Local de l'Habitatge a la memòria social dels plans urbanístics".

Finalment la nostra esmena ha estat aprovada amb els 11 vots a favor d'ICV-EUiA, la CUP, CiU; l'abstenció dels 9 vots d'ERC i PSC i 1 vot en contra del PP. En els propers dies espero explicar en aquest bloc com s'han desenvolupat altres punts d'aquest ple municipal.

Bona nit!