dilluns, 10 de novembre de 2008

Millorar la gestió de les escombraries

Continuant amb el comentari de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Vilafranca pel 2009, val a dir que una part important de les intervencions van fer referència a la taxa de la brossa.

Novament posàvem de manifest que cada cop generem més escombraries i que els costos de recollida i tractament són cada vegada més elevats, especialment si, com és el cas de Vilafranca, moltes restes orgàniques encara van a parar al contenidor ‘tradicional’ que es coneix com “contenidor de rebuig” i que potser hauríem de passar a anomenar com a “contenidor car”.

En aquest context ja l’any passat, tant Iniciativa com la Cup, vam condicionar el nostre suport a les ordenances fiscals al fet que es fes un pla per millorar la gestió dels residus i que en el pressupost pel 2008 es consignés una partida per aplicar-lo. Des del grup d’ICV-EUiA vam presentar una moció que va ser aprovada. El grup de la CUP fins i tot va afegir com a condició que es quantifiqués en un mínim de 400.000 € la partida pressupostaria per aplicar el pla.

Un parell de mesos més tard, el govern del Partit dels Socialistes va incloure aquests compromisos al pressupost del 2008, juntament amb la proposta d’Iniciativa d’emplaçar una mini-deixalleria en un espai cèntric de la Vila (amb aquest punt verd es pretén la recollida en proximitat de diversos residus i, sobretot, l’educació i la conscienciació entorn de la problemàtica dels residus).

També a proposta d’Iniciativa es contemplava al pressupost del 2008 una partida per desenvolupar alternatives a les bosses de plàstic d’un sol ús (un residu important que, a més a més dificulta la transformació de la brossa orgànica en compost), proposta que el mes de febrer era recollida ja de forma més concreta en la moció “Vilafranca lliure de bosses de plàstic”.

Aquests doncs eren els compromisos adquirits pel govern. I el cert és l’estudi sobre la gestió de les escombraries s’ha realitzat (més tard del previst, i sense els mecanismes de seguiment que proposava la nostra moció, però s’ha fet, i amb força rigor). I el que és més important, a partir del mes de setembre, s’han començat a aplicar les mesures més urgents que s’hi proposen, es especial la recollida porta a porta de la matèria orgànica als ‘grans generadors’ (restaurants, alimentació...). Pel que fa a la mini-deixalleria, s'ha obtingut una important subvenció (del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat) i l'Ajuntament ja ha licitat el contracte pel que esperem que, en unes setmanes, pugui començar la seva instal·lació.

Pel que fa a les bosses de plàstic, durant l’any s’han fet mesures puntals de difusió, però la primera mesura de profunditat no ha arribat fins aquestes ordenances pel 2009: les bonificacions fiscals del 10% de la taxa d’escombraries per aquells comerços d’alimentació que no donin bosses de plàstic; i del 5% per aquells que, tot i facilitar bosses, aquestes bé es cobren a la clientela que en demana o bé se’n descompta el cost a la clientela que no en requereix perquè utilitza cistells, carros de la compra o similars.

Aquí trobareu un esquema que explica el funcionament d’aquesta bonificació.

Val a dir que aquest només és un primer pas per assolir l’objectiu d’una Vilafranca lliure de bosses de plàstic fixat per al 2010. Els propers passos, que ja s’estan treballant, són mesures per estendre la campanya als mercats municipals (Pelegrina, Carn i Sant Salvador), als mercats a l’aire lliure (especialment el dels dissabtes, però també el de davant la Pelegrina i el de la verdura); cap a altres tipus de comerços i, posteriorment, cap a altres tipus d’embolcalls, més enllà de les bosses. Així doncs hi ha molta feina per fer!


[origen imatge]