diumenge, 27 de gener de 2008

EL PLE DE GENER (Sessió de 22.01.2008)

El primer ple municipal de l’any presentava pocs assumptes a l’ordre del dia, però una gran novetat: era el primer que s’emetia íntegrament i en directe per Vilafranca Televisió, en compliment d’un acord adoptat pel Ple el passat mes de novembre.

En diverses ocasions els grups de l’oposició hem mostrat el nostre desacord amb el tractament informatiu de les sessions plenàries, en especial dels resum que es realitzen de les mateixes (bé, més que “és realitzen”, amb els resums que “finalment s’emeten”).

És cert que també hi ha mitjans privats que fan tractaments informatius igualment “curiosos” però la diferència és que Vilafranca Televisió no és un mitjà privat, sinó de què és de tots els vilafranquins i totes les vilafranquines.

Com hem pogut comprovar ja en aquesta ocasió, que els plens s’emetin en directe no ha fet variar el to dels informatius però, com a mínim, permet a aquelles persones que ho desitgen accedir a la noticia des de casa seva i sense intermediaris.

I dic que el to no ha variat perquè, sincerament, considero que és un punt a destacar en un informatiu el fet que el govern hagi de retirar de l’ordre del dia una proposta important (la relativa a Domenys III) perquè no disposa de la majoria per tirar-lo endavant. I que consti que ICV-EUiA hauríem votat a favor de la proposta, però una cosa no treu l’altre, i si s’està en minoria no té perquè amagar-se o minimitzar-se.

Bé, entrant al detall, com comentava, els dos primers punts de l’ordre del dia feien referència a l’aprovació definitiva del Pla Parcial del polígon industrial Domenys III. Un sector que el Pla General Urbanístic de 2003 (POUM) preveu que es faci entre la variant de la N-340 i la carretera de Sant Jaume dels Domenys, més enllà de la Riera de Llitrà.

L’equip de govern va retirar els dos punts (l’acord en si, i una correcció d’errades relacionada amb el mateix) de l’ordre del dia perquè semblava que CiU, ERC i CUP hi votarien en contra.

Des d’ICV-EUiA creiem que el que va passar té dues causes: En primer lloc, i com ja ve sent habitual, que el govern del PSC apura fins a l’últim moment per informar a la resta de grups de quins temes pensa incloure a l’ordre del dia, de forma que si algú no ho veu clar, ja no hi ha pràcticament temps de parlar-ne. És un error amb majúscules que, amb poques excepcions, venen repetint dia sí dia també, sense que un servidor aconsegueixi entendre quin motiu els porta actuar d’una manera tant poc operativa: Que una força política no dialogui és un error de principis. Que un govern en minoria ho faci poc i tard és senzillament inexplicable.

D’altra banda, però, en aquesta ocasió hi havia més causes: El Pla de Domenys III porta tramitant-se des del setembre de 2006. Hi ha hagut la fase d’aprovació inicial i la fase d’informació pública i d’al·legacions.

No s’entén doncs que des de Convergència i Unió i Esquerra Republicana no sigui fins a l’últim tràmit de tots que mostren els seus dubtes. Quan parlen de les zones verdes suposo que no volen fer un parc infantil al mig d’un polígon industrial, així doncs, exactament què volen? A mi personalment no em va quedar gaire clar, la veritat.

El 2003 l’Ajuntament va aprovar democràticament on aniríem els nous polígons industrials. És evident doncs que en aquest moments (gener de 2008), el debat no està en si es fa o no el polígon de Domenys III, perquè fa anys que aquests terrenys són urbanitzables. Avui el debat real en relació a Domenys III és quin tipus de polígon volem.

Per nosaltres, ara que es deixaria enrere la fase de planejament i s’estaria per entrar en la fase d’urbanització, les preguntes essencials serien: S’urbanitzarà un polígon pensant en el benefici dels promotors que l’impulsen, o pensant en les persones i les empreses que hi hauran d’accedir i treballar cada dia? S’abocarà més “merda” (perdoneu-me l’expressió) a la Riera de Llitrà o es garantirà la instal·lació d’una depuradora dimensionada? Els treballadors i les treballadores podran accedir a aquest polígon a peu? Hi podran accedir en transport públic o, per què no, en bicicleta? O, com en la majoria de polígons actuals, aquest també serà pràcticament inaccessible si no és amb cotxe? Les xarxes de serveis i subministraments (especialment telefonia-internet) estaran correctament dimensionades?

Potser resultarà menys mediàtic que qüestionar amb grans escarafalls les errades numèriques dels projectes o la ubicació més o menys cèntrica de les zones verdes, però des d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida treballarem perquè les respostes que es donin a les preguntes del paràgraf anterior siguin les adequades.

Sigui com sigui, Domenys III, de moment, no ha quedat resolt i, per tant, n’haurem de continuar parlant.

El tercer punt de l’ordre del dia era, la resolució parcial d’un recurs de reposició contra l’acord de suspensió de tramitacions de plans parcials urbanístics residencials i de revisió de l’agenda del POUM.

En altres paraules, el novembre els regidors i regidores vam acordar que estudiaríem amb detall en quin ordre s’havien de produir els creixements residencials a Vilafranca, i que mentre estudiàvem això no es podien tramitar plans residencials. Hi ha promotors que han al·legat contra això últim. Evidentment tots els grups vam desestimar aquest recurs, perquè sense la suspensió de tramitacions no té sentit plantejar-se revisar l’agenda del POUM.

A continuació es van aprovar tres mocions per unanimitat: la primera en el sentit de demanar un seguiment més exhaustiu en relació als treballs d’eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública, la segona fent extensiva als grups del Parlament de Catalunya la petició per portar a la pràctica la resolució que ja han acordat relativa a l’àmbit de planificació funcional de les comarques del Penedès; i la tercera reivindicant que s’acceleri la construcció del segon ambulatori de Vilafranca.

Posteriorment, va tenir lloc el moment emotiu de la nit quan el regidor socialista, Joan Pareta, van fer públic que renuncia al càrrec perquè ha de ser intervingut quirúrgicament, amb un període posterior de recuperació. Com ja vaig manifestar en el plenari, des d’Iniciativa volem destacar la dedicació que ha tingut cap a Vilafranca aquests darrers tretze anys i, especialment, agrair-li el seu caràcter conciliador i dialogant. Estem convençuts que una persona lluitadora com ell superarà amb energia els reptes a que ha de fer front en els propers mesos.

La sessió va finalitzar amb l’apartat de precs i preguntes on és van plantejar múltiples qüestions. Des del nostre grup vam posar de manifest la problemàtica d’acabats existent en els recentment estrenats pisos de protecció oficial de lloguer al Carrer Falcons de Vilafranca. Estem a l’espera de la resposta per escrit de l’equip de govern.