dimarts, 9 de juliol de 2013

Sobre el PADES: preguntes i respostes

Passen els dies i molts veïns i veïnes de la Vila em continuen preguntat, amb preocupació, quin serà el futur a la nostra comarca del Programa d’Atenció Domiciliària, Equip de Suport (PADES), el servei públic de salut que atén amb cures pal·liatives als malalts oncològics que ho necessiten.

La resposta que puc donar, com a regidor de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i com a portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida (ICV-EUiA) no pot ser, per desgràcia, gaire completa:

Evidentment explico que per nosaltres, pels homes i les dones d’Iniciativa, el PADES és un servei públic necessari, que funciona de forma correcta i que no ha de ser ,en cap cas, privatitzat; ni la seva qualitat retallada, cosa que succeirà si el mateix equip professional ha de dedicar-se, amb els mateixos mitjans, a atendre a un major nombre de persones.

I poca cosa més puc dir, ja que l’administració competent, el Departament de Salut de la Generalitat, sota govern de CiU, ha donat una resposta ambigua als rumors que havien aparegut les darreres setmanes: primer han optat pel silenci, fet que ha amplificat la sensació d’incertesa i opacitat; i després han enviar una confosa nota de premsa que no esvaeix els dubtes de privatització i on s’afirma que el servei no es tanca, sinó que es “reorganitza” i “s’amplia” (sembla que per ‘ampliar’ entenen atendre més malalts, però sense ampliar ni el pressupost ni el personal). D’altra banda, l’administració de proximitat, l’Ajuntament de Vilafranca, governat per CiU i PSC, ha limitat la seva actuació a traslladar de forma acrítica les exigües explicacions del Departament de Salut.

Em preocupa doncs el futur del PADES i com quedarà l’atenció a les persones malaltes que necessiten cures pal·liatives; i em preocupa també la poca transparència del govern de Convergència i Unió i el seu joc a confondre l’opinió pública, així com l’actitud més aviat passiva del govern municipal davant d’aquesta qüestió.

La nostra proposta? Reclamar que és lliuri, de forma oberta i transparent, tota la informació; i posar sobre la taula la proposta perquè es realitzi a Vilafranca una audiència pública oberta a tota la ciutadania, i en especial als professionals i a les entitats d’usuaris de la salut per analitzar amb detall en quina situació quedaran els serveis de salut a la comarca després dels “ajustos” (retallades) dels darrers dos anys i dels nous endarreriments en l’entrada en servei del segon ambulatori de la Vila.