dimecres, 19 de juny del 2013

Sobre el ple municipal de juny

Resum del ple municipal d'aquest dimarts:

Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida (ICV-EUiA) hem votat a favor de la liquidació del pressupost municipal de 2012 (compte general) ja que l’elaboració dels números i la gestió tècnica financera de l’Ajuntament és correcta. Tanmateix hem deixat clar que no compartim ni les prioritats d’inversió ni la gestió del patrimoni públic que està fent el govern municipal de CiU i PSC.

El govern ha retirat de l’ordre del dia una modificació del pressupost per import de 307.047 € una vegada s’ha posat de manifest que els informes de l’expedient no estaven complets.

Hem votat a favor del nou Conveni Col·lectiu dels treballadors de l’Ajuntament atès que hi ha acord entre el govern municipal i els representants dels treballadors, i que l’assemblea ha ratificat l’acord. Així mateix hem demanat que les retallades salarials es reverteixin com més aviat millor.

Pel que fa a l’apartat de mocions, s’ha aprovat la que presentàvem ICV-EUiA en suport de les comunitats de veïns dels blocs de pisos de Vilafranca davant dels impagaments de les quotes de comunitats per part dels bancs i entitats financeres. En aquest sentit l’Ajuntament s’ha compromès a assessorar a les comunitats afectades.

També hem votat a favor de les mocions presentades per altres grups per demanar la continuïtat del finançament de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència;  a favor de la querella contra els crims del franquisme; i a favor de la masoveria urbana.

Finalment en l’apartat de precs i preguntes hem fet una bateria de preguntes relatives a problemàtiques del transport públic (autobusos interurbans i RENFE); hem preguntat perquè no s’està convocant cap reunió del Consell Municipal del Català; hem demanat que es reguli la xarxa de compostatge casolà que ha de permetre bonificar el rebut de la brossa; i hem tornat a insistir en la necessitat d’ubicar la minideixalleria en un espai més cèntric on pugui tenir un major ús.