dilluns, 7 de novembre del 2011

Sobre la pista de gel


El tema ve de lluny (antecedents aquí i aquí). Finalment el 2010 haviem aconseguit que no hi hagués pista de gel i s'optés per altres fòrmules de promoció.

Com ja deiem el 2008 des d'Iniciativa per Catalunya Verds valorem els esforços del Centre Vila per tal de promocionar i reforçar el comerç de proximitat perquè aquest és el més sostenible i responsable, ja que en bona mesura evita desplaçaments en cotxe i alhora, per la seva proximitat i coneixement especialitzat, proporciona als consumidors i les consumidores informació contrastada i de qualitat, permetent una compra més responsable.

Seguint aquesta línia de treball, pensem que no és bó tornar a instal·lar la pista de gel i per això aquesta tarda diverses entitats hem fet pública la carta que hem enviat a l'Ajuntament de Vilafranca en relació a la pista de gel. És la següent:


AJUNTAMENT DE VILAFRANCA

A L'ATENCIÓ DEL SR. PERE REGULL


Davant la instal·lació de nou, de la pista de gel per part de l'Associació de Comerciants del Centre-Vila (en aquest cas a la Rambla de Sant Francesc), les entitats sotasignants volem expressar algunes reflexions i alhora fer unes peticions formals a l'Ajuntament, de les que en volem una resposta concreta en un termini breu de temps:

D'una banda, les entitats signants, estem d'acord en la conveniència de realitzar activitats de promoció del teixit comercial de la vila, sigui la pista de gel, o sigui qualsevol altra activitat de promoció.

Ens sembla més encertat el canvi d'ubicació de la pista cap a la Rambla de Sant Francesc, ja que fa dos anys, la majoria de les entitats que avui signem aquest document, ja vàrem proposar aquesta ubicació degut a l'impacte que la pista de gel tenia a la plaça Jaume I per als veïns/es a nivell de sorolls i d'impacte paísatgístic, entre altres qüestions (seguretat, mollader constant dels carrers on s'instal·la la pista, etc.).

Però la nostra reivindicació principal, la de l'impacte ambiental que generava la pista de gel no s'ha tingut en compte novament, i sembla que s'ha refusat de nou la proposta d'instal·lar una pista de gel sintètica.

Instal·lar una pista de gel sintètica representa poder fer compatible la realització d'activitats a la vila i la sostenibilitat. Comportaria un gran estalvi d'aigua i d'energia que ja no hauriem d'estar conservant el gel durant les 24 hores del dia, i evitariem també la contaminació acústica que provoca el generador que realitza aquesta funció.

El fet d’utilitzar una pista de gel sintètica, aportaria una important millora pel que fa als valors ecològics que actualment s’implanten a la nostra societat, ja que la despesa energètica i dels milers de litres d’aigua potable que s’inverteixen a la pista són molt elevats.

Per aquests motius demanem a l'Ajuntament tres qüestions:

1) Autoritzi la pista de gel només en el cas de que sigui sintètica i de que respecti els paràmetres ambientals expressats.

2) Degut als temps de crisi que patim tots/es demanem a l'Ajuntament que en el cas de que s'insta·li una pista de gel NO sintètica, no en pagui les despeses d'energia i d'aigua que provoca el manteniment de la pista de gel.

També demanem que els preus per a l'accés a la pista de gel siguin els més populars possibles, per tal de facilitar al màxim que tots els nens/es de la vila i la comarca, hi puguin accedir, i que no s'exclogui així a cap part de la ciutadania.

3) Demanem a l'Ajuntament que ens faciliti els consums d'electricitat i d'aigua generats per les diferents edicions anteriors de la pista de gel, així com, el seu equivalent en quanties dineràries, pagades per l'Ajuntament.

Si ho considereu oportú, podem realitzar una trobada per a parlar-ne. El contacte per a qualsevol qüestió derivada d'aquest document és: AAVV Centre Vila, plaça Jaume I número 3, veins.centrevila[ ]gmail.com (Àngels Bascuñana).

Signen el document, les següents entitats:


Associació de Veïns del Centre (AAVV Centre Vilafranca)
Col·lectiu Ecologista Bosc Verd – EdC (Ecologistes de Catalunya)
Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
Agrupament Escolta i Guia Pere II i Santa Maria de Foix
Moviment Infantil de Vilafranca (MIV)