dijous, 28 de gener de 2010

Sobre les taules (la de mesures contra la crisi i la de pressupostos)

En relació a la Taula de mesures contra la crisi...

El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès de 19 de gener de 2010 ha acordat crear una Taula de mesures anticrisi (antecendent aquí). Ara cal concretar el funcionament d’aquesta taula i com s’articula en relació al pressupost municipal. En aquest sentit des d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) hem proposat la declaració institucional de desembre de 2008 de la Fundació Pro-Penedès La crisi econòmica del segle XXI ja que, en dos fulls sintetitza un anàlisi de deficiències i possibilitats de la comarca que, en línies generals, pensem que segueix vigent. Caldrà, això sí, completar-la amb les xifres més recents de les que es disposi.

En relació al funcionament de la Taula i a la selecció de propostes, proposem que una primera selecció de les propostes concretes que hi ha es faci al debatre el Pressupost 2010: Així allò que es pugui concretar, que s’incorpori al pressupost; mentre que allò que requereixi aprofundir es tracti a la Taula de mesures contra la crisi.

En relació al Pressupost municipal de 2010...

Entre novembre de 2008 i gener de 2009 es va reunir una Taula de Pressupostos amb la participació activa dels grups municipals d’ICV-EUiA, PP, CUP, PSC i, en les primeres sessions, d’ERC. El document final d’aquella Taula de Pressupostos recollia 64 mesures i, en molts casos, la concreció pressupostària i un calendari d’execució.

Des d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida ja vam fer públic el gener de 2009 que estàvem a favor del pressupost que recollia aquest document, que el govern actual té des dels primers dies de ser a la Casa de la Vila.

Alguna d’aquestes mesures estan en curs o s’han aplicat durant el 2009, però la majoria no. Per fer-les realitat és evident que cal una dotació econòmica, però també, necessàriament, una voluntat política a l’hora d’aplicar-les.

Com a primer pas proposem que el govern actual expliqui d’aquesta seixantena de mesures, quines recull implícitament en la seva proposta de pressupost, i en quin grau; i quines descarta o aplaça, i per quin motiu.

Des de la perspectiva de la lluita contra la crisi social i econòmica per la nostra part destacaríem d’entre aquestes mesures:

1) Pla d’inclusió i lluita contra la pobresa: Garantir el suport a les famílies que estan quedant en situació vulnerable, optimitzar coordinació amb el tercer sector, etc. Suficiència pressupostària i de personal als serveis socials.

2) Residència municipal de l’INCAVI: Atenció a les persones grans que ho necessiten, centralitat de l’equipament, fent possible visites a peu (i per tant més habituals), i reforç del sector social de l’economia.

3) Rehabilitació d’habitatges: màxim esforç de l’Ajuntament per fer una política d’habitatge inclusiva, evitant la degradació dels barris i que també ajudi en la reconversió de part del sector de la construcció i que estengui les possibilitats de ‘lloguer just’. Reforç del programa de rehabilitació d’habitatges. Debat i aprovació del Pla Local de l’Habitatge pendent.

4) Intervenció integral i regeneració urbana: executar el que ja està previst i amb partida pressupostària (carrers entorn Plaça Lluís Via; Pere III i Abat Copons). Garantir el finançament i l’execució de la Llei de Barris de l’Espirall i avançar en el Pla Especial de l’entorn del Carrer Sant Pere més enllà del primer tram ja realitzat.

5) Escola Oficial d’Idiomes: fer possible l’ampliació de l’oferta horària i de cursos.

6) Centralitzar a internet la informació dels cursos de formació que s’imparteixen a Vilafranca (cursos de l’oficina de treball, dels sindicats, de les organitzacions empresarials, de l’Ajuntament, de les entitats...). Realitzar un estudi de formació d’adults que permeti adequar l’oferta formativa a les necessitats del mercat laboral de la comarca.

7) Reciclatge i gestió de residus: Reforç de l’economia social i de la indústria mediambiental, avançar en Pla de Gestió de Residus, instal·lar una segona minideixalleria.

8) Estalvi i eficiència energètica: dotació pressupostària per poder aplicar les previsions de la nova auditoria ambiental. Implantar plaques fotovoltàiques en espais de domini públic municipals (reorientació d’oficis vinculats a la construcció). Debat i aprovació del Pla de Mobilitat pendent.

9) Accés al crèdit: evitem que idees viables de negoci quedin al calaix per manca de finançament inicial. Reforçar la política de concertació de micro-crèdits amb altres agents (ICF, entitats bancàries) especialment estudiant acords amb entitats de Banca Ètica. Gestionar amb Banca Ètica els fons d’emergència i els projectes de solidaritat i cooperació.

10) Aposta eno-cultural del territori penedesenc: potenciant sinèrgies en els sectors de la cultura, el vi i el cava, l’agroturisme, la hostaleria i el comerç de proximitat. Suport al projecte del Vinseum i realització del Pla Especial de la muntanya de Sant Pau amb participació ciutadana i sectorial.