dimarts, 24 de novembre de 2009

Novembre: a l'espera

Arribem a finals de novembre i el govern de Vilafranca (CiU) encara no ha posat sobre la taula números pressupostaris concrets per al 2010. Així el ple municipal d’aquest mes ha tingut relativament poca substància i poc contingut...

... s’ha aprovat una modificació tècnica del pressupost actual (incorporar els arranjaments de voreres que ha proposat el grup de participació ciutadana junt amb la remodelació dels carrers Pere III El Gran i Abat Copons (actuació que fa temps que venim reclamant), transferència per pagar el personal de l’escola de música, subvencions que estaven pendents amb diverses entitats...). Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) hem agraït el treball del grup de participació i hem votat favor de la proposta.

... s’ha aprovat el pressupost de l’Escola de Música Dolors Calvet, punt en el que ICV-EUiA ens hem abstingut ja que pensem que, si l’escola és municipal, la comptabilitat no pot estar externalitzada a una gestoria. Al respecte novament hem tornat a plantejar la necessitat de crear un Institut de Cultura que, entre d’altres funcions, doni suport tècnic en matèria econòmica i comptable al Patronat del Teatre Cal Bolet, a l’Auditori, a l’Escola de Música, al Vinseum i a l’administració de la Festa Major.

... s’ha aprovat el Pla de Millora Urbana de l’Hort Gran (PAU 14) situat per on hi havia l’antiga discoteca HG per entendre’ns, en un solar totalment urbà i actualment sense ús, on s’hi faran una quarantena d’habitatges i s’obrirà un nou carrer entre els actuals Santa Magdalena i Montserrat. És doncs el tipus d’actuació urbanística que des d’Iniciativa pensem que s’ha de prioritzar: abans que nous creixements extensius cap a terrenys rústics, cal reutilitzar i reciclar els terrenys que ja són urbans i que ja tenen bona part dels serveis.

... l’Ajuntament s’ha adherit al pacte contra l’escalfament de la terra. ICV-EUiA hem votat a favor d’apuntar-nos a aquest pacte però sobretot hem demanat que aquest compromís es traslladi en polítiques concretes (en els propers dies reproduirem integrament en aquest bloc la intervenció d’ICV-EUiA que no es va poder sentir per televisió a causa de problemes de so).

... Desprès d’un any de donar tombs al tema, s’ha aprovat un informe sobre horts urbans. Per part d’ICV-EUiA hem recordat que ja és l’hora de passar de l’informe a la realitat i que s’acondicionin els primers terrenys d’horts urbans a Vilafranca, com ja s’ha fet a altres poblacions del Penedès, com per exemple El Vendrell, i a ciutats com Girona o Barcelona.

... L’Ajuntament s’ha adherit a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Com que Vilafranca ja està adherida a la Federació Catalana de Municipis, des d’Iniciativa hem expressat que cal un acord entre les dues entitats (associació i federació) per fusionar-se i no duplicar serveis i malgastar recursos de la ciutadania. A proposta nostra, l’Ajuntament de Vilafranca així ho demanarà.


... altres actes de tràmit i nomenaments per substitució.[origen de la imatge]