dimarts, 21 d’octubre de 2008

Audiència pública: Vilafranca té un problema important amb el mal acabat de l’obra de cobriment de les vies

[Perla fotogràfica: Cartellet ple de promeses que el Ministerio de Fomento encara té penjat a l’estació de Vilafranca i on expliquen la obra de cobriment de les vies]

El passat dijous, utilitzant per primera vegada el mecanisme de participació democràtica que és l’Audiència Pública, nombrosos veïns i veïnes de Vilafranca (més de sis cents) van forçar una reunió amb els responsables polítics municipals, per tal que s’afronti la problemàtica que ha generat la mala execució per part del Ministerio de Fomento de les obres de cobriment de les vies del tren al seu pas pel nucli urbà de la Vila.

Vilafranca té un problema important amb aquesta obra. És un problema tècnic i nosaltres, des d’Iniciativa per Catalunya Verds, el que diem és que a problemes tècnics, solucions tècniques.

El Ministerio de Fomento, que és el responsable de la obra, ha de plantejar aquestes solucions tècniques. És la seva responsabilitat: Un projecte que es fa, entre d’altres motius, per millorar la seguretat i reduir l’impacte sonor, no pot acabar, com està passant, generant vibracions i sorolls majors dels que hi havia abans.

Perquè, com vaig dir l’altre dia, si mirem el cartell informatiu del Ministerio que encara hi ha a l’estació de tren de Vilafranca podem llegir clarament que, entre els objectius de l’obra, entre d’altres, es destacaven com a “beneficis per als ciutadans” l’existència d’una “infraestructura segura” i la reducció de l’”impacte acústic del sistema ferroviari” [1].

El tema no és nou. Els veïns i veïnes de les dues zones més afectades fa temps que es queixen i demanen explicacions. A l’Ajuntament fa mesos que, amb el vot de tots els grups, vàrem aprovar fer estudis fiables sobre la situació, per tal de saber a que ens ateníem.

No seria cert dir que el govern municipal no ha fet res durant aquests mesos, però si que es pot dir que, fins al moment, ha faltat empenta i resolució per afrontar el tema. I també és bastant evident que, donada la envergadura de la obra, l’Ajuntament no es va dotar dels mitjans necessaris per fer un seguiment més acurat de la obra.

Però nosaltres ara volem mirar endavant, mirar de, entre tots i totes, trobar solucions a les greus problemàtiques dels veïns i veïnes. Perquè aquesta obra no està ben acabada i no pot ser que les coses quedin mal fetes.

No és un tema fàcil: com a mostra el fet que, tot i els esforços realitzats les últimes setmanes per l’Alcalde, ningú del Ministerio de Fomento es va dignar a venir a donar explicacions als veïns el dijous passat.

Nosaltres, d’es d’Iniciativa per Catalunya Verds, estarem al costat de l’Alcalde en aquest assumpte sempre que mostri compromís i determinació per remoure els obstacles que, actualment, mantenen aquest assumpte sense solucionar.

Farem costat a l’Alcalde en la determinació de no recepcionar les obres, i per tant de no pagar-ne el cost que pertoca a l’Ajuntament fins que el problema estigui resolt. Si cal emprendre accions judicials contra el Ministerio les recolzarem (tot i que, no ens enganyem, aquesta via segurament no resoldrà per si sola el problema).

Demanarem a totes les instàncies, començant pel Congrés dels Diputats, que és on es fixa el pressupost del Ministerio de Fomento, que es faci un estudi de quines són les alternatives tècniques possibles (cobrir amb un ‘calaix’, canviar les travesses, instal·lar pantalles acústiques...) i que es pressuposti pel 2009 una partida per executar i dur a la pràctica l’alternativa que els tècnics estimin com a més adequada per solucionar el problema. Evidentment aquest estudi, s’haurà de contrastar per tècnics de la confiança municipal i, si fos possible, també del moviment veïnal.

Mentrestant, a un nivell més immediat, hi ha aspectes no tant complexos que l’equip de govern de Vilafranca hauria de resoldre com més aviat millor, com la neteja dels espais propers a les vies a la zona no coberta; o les gestions perquè l’AVE i els trens de mercaderies redueixin la velocitat al seu pas pel nucli urbà, per reduir d’aquesta manera els sorolls i les vibracions, evitant que s’agreugin els problemes d’esquerdes i permetent unes hores descans una mica menys sorolloses. Per emprendre aquestes mesures com més aviat millor, tot el nostre suport!

[1] Per no parlar del “més confort i regularitat ens els desplaçaments” que també promet el famós cartellet... Però això és un altre tema, del que també n’hem parlat recenment.

2 comentaris:

Antoni Puig Solé ha dit...

Acabo d'incorporar al meu bloc, un recurs que permet accedir a les esmenes que vaig elaborant amb la finalitat d'animar el debat de la Assemblea d’ICV. Si pot accedir punxant sobre el dibuix situat a l'esquerra, en el qual posa ESMENES. Bon debat.

Bernat Villarroya i Garcia ha dit...

Merci per la info Antoni. Intentaré seguir el debat, tot i que tot just estic llegint els primers documents...