dimecres, 25 de juny del 2008

MÉS SOBRE PEATGES

Al Ple ordinari del 17 de juny, només uns pocs dies desprès del Ple extraordinari per tractar sobre el peatges, CiU va presentar una nova moció que finalment vam encapçalar tots els grups municipals.

Reprodueixo la meva intervenció al respecte:

"Des d’Iniciativa reiterem el que vam dir en l’últim ple:

D’una banda, des del punt de vista de material, és a dir en el tema de fons, volem remarcar tres aspectes:

En primer lloc que des d’Iniciativa pensem que la primera prioritat en matèria de mobilitat és l’aposta i la inversió en la millora del transport públic i en especial per a Vilafranca del servei de Rodalies de la RENFE. Aquesta és per nosaltres la primera prioritat d’inversió en mobilitat.

En segon lloc que nosaltres pensem i defensem aquí i al Parlament de Catalunya que, en global, cal avançar cap a la implementació d’un sistema de gestió de la mobilitat basat en una taxa reguladora de la mobilitat, que incorpori criteris de sostenibilitat, tenint en compte factors tals com les alternatives de transport públic, l'hora del dia, etc.

En tercer lloc que aquest sistema creiem que hauria de permetre la gratuïtat per a la mobilitat quotidiana obligada en el cas de l’Alt Penedès cap a Barcelona.

D’altra banda, també reiterant-nos en el darrer Ple, des del punt de vista de les formes, de l’estratègia, pensem que aquest tema l’hem de tractar de forma unitària, sense que uns i altres fem moviments continuats per sortir al capdavant de tot de la foto.

Nosaltres vam exposar els nostres criteris, que ens consta i és públic que s’està debatent en aquesta línia d’establir un sistema de gestió de la mobilitat, aquí tenen el que publicava el diari Avui el passat divendres [enllaç a la referència].

Nosaltres, la gent d’Iniciativa, pensem que, si anem tots a la una, en aquest debat podem introduir una qüestió de la gratuïtat per a la mobilitat quotidinana obligada en el cas de l’Alt Penedès cap a Barcelona. Ara bé, insistim, això només serà possible si tots renunciem a protagonismes i anem a la una."