dimarts, 15 d’abril del 2008

VINCULAR ELS AJUTS PER A LLIBRES ESCOLARS A LA SEVA REUTILITZACIÓ I A LA DIMENSIÓ PEDAGÒGICA DE L’ACTUACIÓ


Amb dues paraules, pedagogia i reutilització, podríem resumir, a grans trets, la posició que hem defensat des d’Iniciativa en relació al debat sobre l’aportació municipal per a l’adquisició de llibres de text escolars a Vilafranca, tema que va ser un dels assumptes destacats del Ple municipal de fa dues setmanes (27.3.2008).

Durant la complexa negociació pressupostària per a l’any 2008 (va fer falta la concurrència de fins a 4 grups municipals per a la seva aprovació) Esquerra Republicana va plantejar la qüestió dels llibres escolars, que finalment es va recollir vinculant-la a un programa de reutilització de llibres, que era una condició que posàvem, entre d’altres, des d’Iniciativa.

Aprovat el pressupost, i amb el Consell Escolar Municipal treballant sobre el tema, ens trobem que Convergència i Unió, presenta una moció on es demana que, en un mes, tot estigui llest i en marxa. Plis plas. Semblaria que, desprès de votar contra el pressupost municipal ara volguessin apuntar-se el tanto.

Com és fàcil d’entendre, posar en marxa un programa d’aquest tipus és molt complex i no es pot fer d’un dia per l’altre, sense donar veu al Consell Escolar Municipal, a les direccions dels centres, ni a la comunitat educativa en general.

El llistat de qüestions anguloses que hi ha sobre la taula és tant extens que tirar endavant una proposta sense haver-ne concretat els detalls, crearia un seguit de disfuncions i mals entesos que nosaltres pensem que cal evitar.

Per aquests motius, des d’Iniciativa vam mostrar la nostra sorpresa perquè Convergència presentés una moció d’aquest estil, i vam donar suport a una esmena que retornava la qüestió als espais de debat.

Perquè és evident que correspon al govern municipal, fer una proposta, i aportar dades, càlculs i documentació. Ara bé qualsevol proposta en aquest àmbit, abans de passar directament i sense més a ser aplicada, ha de poder ser analitzada pels representants les persones que es veuran més directament afectades: mestres i AMPAs; i, com s’havia acordat prèviament en el Consell Escolar Municipal, tothom ha de poder presentar el seu punt de vista al respecte.

Nosaltres, la gent d’Iniciativa, entenem que aquest projecte ha d’anar indiscutiblement lligat a un programa de reutilització dels llibres que ha de tenir una dimensió pedagògica amb la que s’afavoreixin valors com l’austeritat, la cooperació entre tots els membres de la comunitat educativa, el fet de compartir, la cura del material col·lectiu, el tenir present que els diners públics no es poden malbaratar, la difusió de la consciència mediambiental i de la lluita contra el canvi climàtic.

Hi ha escoles a Vilafranca que ja fan funcionar el programa de reutilització “roda de llibres”, algunes des de fa més de deu anys. Amb aquest programa, cada curs, els alumnes reutilitzen els llibres de text que l’any anterior van fer servir els seus companys. D’aquesta manera es produeix un important estalvi econòmic per les famílies i, amb la implicació dels mestres, es difonen els valors pedagògics que he esmentat en el paràgraf anterior. Ignorarem les experiències i els aprenentatges d’aquests deu anys? Esperem que no.