dimecres, 7 de març de 2007

FEMINITZAR VILAFRANCA

Soc dels que pensen que les polítiques municipals poden ser (i han de ser!) instruments per transformar les condicions de vida de les persones. I en l’objectiu d’avançar cap a una societat d’homes i dones lliures, diversos i iguals en oportunitats, que puguin portar a terme amb autonomia els seus projectes vitals, la quotidianitat juga un paper molt important. Per això la quotidianitat ha de ser un dels centres de l’acció política.

En el dia a dia, es mantenen encara fortes desigualtats entre homes i dones, desigualtats derivades de la separació dels àmbits públics i privats i de l’assignació de rols segregadors que, sovint, releguen un sexe a l’altre. Per canviar això, insisteixo, cal intervenir en la quotidianitat.

Perquè, evidentment, hem de lluitar contra les situacions extremes que són fruit d’aquesta divisió de rols, situacions com la feminització de la pobresa o la violència de gènere, per posar dos exemples; però cal alhora intervenir en els elements estructurals, compensant les inèrcies socials per garantir la igualtat d’oportunitats entre tots i totes i també per capgirar les prioritats existents, donant més veu a les dones i construint una societat que reconegui totes les tasques necessàries per la societat, ja siguin aquestes taques realitzades (encara) majoritàriament per homes o per dones.

I en aquesta línia des d’Iniciativa per Catalunya Verds de Vilafranca del Penedès ahir presentàvem en roda de premsa les nostres propostes per feminitzar Vilafranca (foto). I ho fèiem amb dos objectius ben clars: en primer lloc volem incidir en aquells àmbits de la nostra societat que no solen estar a l’agenda política, però que per nosaltres són molt importants. Àmbits essencials per al funcionament del dia a dia, on el paper de les dones és molt rellevant però als que sovint no es presta atenció, potser perquè les dones encara són minoria en els centres de decisió. I en segon lloc, volem incidir políticament perquè també els homes assumim, d’una vegada per totes, les nostres responsabilitats en aquestes qüestions. És per això que els homes i les dones d’Iniciativa diem que volem Feminitzar Vilafranca.

I ho fem aportant, penso, propostes innovadores, perquè la majoria de les propostes que vam presentar no estan destinades específicament a les dones, sinó que van orientades al conjunt de la població, com el Pacte Municipal d’Usos del Temps (del que ja hem parlat en aquest bloc fa uns dies), o la proposta d’elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere (perquè, malauradament, els números, els pressupostos, tampoc són neutrals i, si no s’hi presta atenció, acaben reproduint certes dinàmiques imperants encara en la nostra societat).

En definitiva, com molt bé ens deia ahir la Laura Carbó, l’objectiu essencial és “donar igualtat d’oportunitats a la totalitat de la ciutadania: homes i dones”.