dilluns, 21 de maig de 2007

INTERVENCIÓ

Adjunto a continuació el guió de la meva intervenció en l'acte de l'altre dia. No és una transcripció literal perquè vaig intentar no llegir, i sempre s'improvitza algun canvi sobre la marxa, però bé, s'hi ajusta força. Aquí va:

Bona tarda a tots i a totes, gràcies, Patro, Raül i Laura per les vostres paraules. Novament, benvinguts i benvingudes.

Abans el Patro ha presentat l’equip. Un equipàs! Vull donar les gràcies a tots aquells i aquelles que esteu participant d’aquest projecte col·lectiu.

No només a les persones que formeu la llista, també a aquells que esteu passant gairebé a diari pel local, per la parada del mercat, sempre disposats a donar un cop de mà, a penjar cartells, a ajudar en les rodes de premsa, a portar el missatge fins a l’´últim racó de la Vila.

Hi ha il·lusió per aquest equip de renovació, però que compta amb els coneixements i l’experiència per tirar endavant Vilafranca des de l’Ajuntament. Hi ha il·lusió perquè hi ha un programa treballat, que no fa volar coloms, que toca de peus a terra, que està a peu de carrer. Un programa treballat, amb propostes sensates i fàctibles, que es poden portar a terme amb les competències i els recursos que compta un Ajuntament com el nostre. El podeu trobar complert, i també la versió reduïda a la tauleta de l’entrada i també a internet.

És un programa per governar, amb un missatge clar: Podem marcar la diferència. Perquè, no en tingueu cap dubte, nosaltres marcarem la diferència.

Alguns diuen que hi ha dos models de Vilafranca, d’altres que ja no hi ha dretes ni esquerres, que tot és simple gestió. Nosaltres creiem que a Vilafranca hi ha molta diversitat, molts models; i que evidentment, hi ha maneres diferents d’encarar els problemes.

A Iniciativa sabem gestionar, i ho estem demostrant a la Generalitat, però sobretot som gent amb valors, amb idees.

L’Ajuntament no és un negociat i no pot ser només gestió: Ha transmetre i perseguir uns valors.

Uns valors que, com explicava la Laura, per nosaltres es concreten en la justícia social, el dret a l’habitatge, l’ocupació digna, les polítiques redistributives, la veritable igualtat d’oportunitats entre sexes, generacions, orígens socials o geogràfics; la reorgantizació dels temps i dels horaris conforme les necessitats de la vida quotidiana, el desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic.

Nosaltres volem posar l’accent en unes coses concretes, volem marcar la diferència...

Entre l’exclusió o la qualitat de vida per tothom

Entre l’escalfament climàtic o una ciutat ecològica

Entre la precarietat o els drets laborals
Entre el preus inabastables o una potent política d’habitatge

Entre els embussos o la promoció d’una mobilitat alternativa

Entre la discriminació o la igualtat de drets de ciutadania


Els homes i les dones d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida volem un Ajuntament de proximitat, de qüotidianitat, que doni atenció directa a les persones des de la proximitat ciutadana, amb la inclusió social, la qualitat de vida i la modernització ecològica com a prioritats.

I aquesta proximitat per a nosaltres vol dir, sobretot, dues coses:

Rapidesa i eficàcia en el dia a dia, prestant atenció directa, atenció als detalls i als acabats de les obres,

Consens, serenor i debat previ en els grans projectes de ciutat. Tots els partits fem propostes per Vilafranca, i les fem amb ganes i il·lusió. Escoltem-nos els uns als altres, contraposem idees i propostes, obrim els debats a la societat civil, a la participació ciutadana (nosaltres hem començat ja en la mateixa elaboració del programa).

Evidentment que la participació no és només omplir formularis. Vol dir també no anar amb presses, escoltar tothom, prendre’ns el temps necessari per prendre una decisió, escoltar tots els sectors afectats. Mireu, a tall d’exemple, la nostra proposta en matèria d’acció cultural, una proposta que està ja generant debat i molt d’interés entre el sector.

Volem una política de cultura que aposti pel coneixement, la creativitat, la crítica, la memòria, la pertinença, el risc, el debat i la innovació.

Una política cultural en codesició amb la societat civil.

Perquè no volem que sigui un regidor el que decideixi la política cultural.

Des de l’Ajuntament s’ha de facilitar l’acció cultural, però correspon a la societat civil el fet de desenvolupar-la. D’aquí la proposta de creació de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, format per representants de tots els grups municipals i de la societat cultural vilatana.

És només un exemple. Nosaltres volem radicalitat en els valors i els principis, sensatesa en les propostes i tranquil·litat en les transformacions.

Amb propostes com aquesta marcarem la diferència,

Davant de l’alarmisme d’alguns, nosaltres aplicarem la responsabilitat,

Davant la demagògia, les propostes treballades,

Davant la manipulació, la transparència,

Davant la tensió i el conflicte, el consens i la participació ciutadana,

Davant de la immaduresa, la sensatesa,

A ICV-EUiA liderem el debat i les propostes sobre el canvi climàtic, la lluita contra l’exclusió social, sobre la mobilitat, sobre la modernització ecològica de Vilafranca, sobre el desplegament de la llei pel dret a l’habitatge. El nostre discurs, les nostres idees, calen també en altres formacions. Només això ja és una victòria.

Com diu la Imma Mayol, aquests dies, avui, el canvi climàtic és una amenaça inqüestionable. Durant molts anys només en parlàvem nosaltres (i se’ns titllava de catastrofistes). Avui, hi ha una coincidència molt amplia en aquest diagnòstic: les NN.UU., la Comissió Europea, el govern britànic, Al Gore,….

Qui no parli de canvi climàtic en aquestes eleccions no està capacitat per governar perquè està amagant un dels problemes més importants.

Perquè les ciutats tenim una part important de responsabilitat en aquest assumpte: hem de mirar de reduir les emissions de CO2, desenvolupar i afavorir una cultura d’estalvi, internalitzar els costos del nostre consum energètic.

Per això proposem la modernització ecològica de Vilafranca.

I això és pot promoure, amb aquest urbanisme de “Menjar menys i pair bé” sobre el que tant estem insistint en aquesta campanya, amb una política urbanística de “creixement contingut”, amb les grans decisions preses amb serenor i debat previ, apostant per la rehabilitació dels edificis vells i per la multiplicació de l’ecoeficiència en les noves construccions.

I abans de fer nous pisos volem que els que ja hi ha es destinin a la seva funció social, i la funció social de l’habitatge no és altra que estar ocupats, que hi visquin persones. La vivenda no ha de ser un producte financer d’inversió. I aplicarem la nova Llei del dret a l’habitatge, amb tots els seus efectes. Una llei que ICV-EUiA hem impulsat al parlament, desprès de 23 anys sense polítiques d’habitatge.

Per exemple, arribant a acords amb els propietaris de pisos buits, perquè els posin al mercat de lloguer. Sense por, amb el cobrament de la renda garantit per l’Ajuntament. Amb una garantia que si hi ha desperfectes aquests seran reparats; o amb la rehabilitació dels edificis vells: No podem tenir sòl amb tots els serveis, amb el que ens costa porta aquests serveis, i que els edificis estiguin mig en runes o en males condicions. Cal "reciclar" i reutilitzar també els habitatges.

Amb una mobilitat alternativa al vehicle privat, un estil de vida de proximitat que faci possible la vida sense cotxes, amb aquesta ciutat pels vianants que proposem, perquè a Vilafranca la millor opció, la més ràpida i eficient, per la majoria és desplaçar-nos a peu. Volem una ciutat per passejar front una ciutat per transitar. Carrers amb plataforma única, sense problemes pels cotxets, els carrets de la compra, les cadires de rodes...

Amb aparcaments dissuasoris a les entrades de la Vila. Cal continuar aquesta política!

Potenciat l’ús de la bicicleta, que és una opció, sobretot per als més joves. Tenim per exemple la proposta del bicing: un parc públic de bicicletes al carrer com els que ja hi ha al nord d’Europa, com el que s’està començant a implantar a Barcelona i està sent un èxit, amb carrils bici als carrers nous, i allà on es pugui: aplicarem el pla de mobilitat aprovat!

Amb un bus urbà potent, que és una altra alternativa, sobretot per a les persones grans, hem incrementat les línies i les freqüències de pas, cal continuar-ho fent. Hi havia qui dubtava. El temps ens dóna la raó. Més freqüències de pas, ha multiplicat les persones usuàries.

Aquesta modernització ecològica de Vilafranca passa també per una fiscalitat verda: cal premiar amb bonificacions i descomptes, les persones que fan un esforç per optimitzar recursos; i cal que els que no fan aquest esforç ho notin. Per exemple volem que hi hagi més trams a la factura de l’aigua.

Farem unes factures més pedagògiques, on es vegin els consum, on s’incentivi a la població cap a l’estalvi.

Cal tractar millor els residus: promocionar que hi hagi bosses reciclables i de paper a les botigues; incentivar que qui tingui un jardí instal·li un compostador per a la brossa orgànica i d’aquesta manera ni bossa, ni contenidor, ni recollida, ni abocador pels quilos que generi aquella família; mini-deixalleries de proximitat, als barris, que no calgui anar fins a Moja; o fer la recollida porta a porta de la brossa per als comerços.

Proposem, en definitiva, la construcció verda de Vilafranca.

Perquè volem una Vilafranca sostenible, on el més important siguin les persones i la qualitat de vida. I també aquí volem marcar la diferència.

Un Ajuntament que planifiqui els serveis que seran necessaris, que s’avanci al futur.

Un Ajuntament protagonista en la lluita contra l’exclusió social, amb l’aposta per un model de serveis socials i d’atenció a la dependència de tipus universal, i amb increment de serveis d’atenció a la gent gran.

Un model amb diversitat d’opcions, amb xecs servei, però que incrementa també l’atenció domiciliària, que ampli la residència Sant Francesc, que aconsegueixi més places concertades al centre socio-sanitari Ricard Fortuny, que cerqui recursos per construir una nova residència, que faci pisos tutelats per a gent gran a l’edifici que quedarà lliure de l’estació enològica. Un model divers, perquè la situació de cada família és diferent, i perquè tothom pugui adaptar-s’hi.

Un Ajuntament que apliqui la nova Llei de dependència, que prevegi oficines d’informació sobre les prestacions de la nova llei. I demanem al govern central més recursos perquè la llei aprovada està molt bé, però cal dedicar-hi pressupost.

Volem també, i amb això seré molt clar, una ciutadania plena per tothom que viu i treballa a Vilafranca, independentment de l’origen social, cultural o geogràfic, de cadascú. Nosaltres apostem l’empadronament actiu, perquè no té sentit amagar la realitat i no fer-ho distorsiona les estadístiques i dificulta la planificació de serveis que cal fer.

Potenciarem les activitats d’intercanvi cultural, gastronòmic, religiós i esportiu i potenciarem el coneixement mutu entre tots els vilafranquins i les vilafranquines.

No si val la demagògia, i aquí també marquem la diferència perquè som conscients que de les mesures que emprenguem ara en dependrà el grau de cohesió social de la Vilafranca del futur, i evitem respostes simples a qüestions complexes.

En matèria educativa, reclamarem també més competències per l’oficina d’escolarització doncs d’aquesta manera s’aconseguiria un procés de matriculació més equitatiu i es garantirien els criteris d’igualtat d’accés, gratuïtat i no segregació. Aquest tema és molt important per al dia a dia de les persones. Han aparegut recentment alguns problemes que sembla que estan ja en procés de solució. En tot cas, perseguirem aquest assumpte.

Volem també un Pacte Local per a l’Emancipació Juvenil que abasti de forma transversal àmbits com l’educació, l’emancipació i l’accés a l’habitatge, l’esport, l’oci o la cultura.

En definitiva, volem dur a terme polítiques d’igualtat d’oportunitats que afavoreixin la justícia social i que es centrin per davant de tot en l’atenció a les persones.

De ben segur que em deixo moltes coses al tinter, però tampoc voldria allargar-me més.

Vull acabar però dient-vos que tinc una ferma convicció: el 27 de maig Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida irromprem amb força i amb veu pròpia a l’Ajuntament de Vilafranca. I és notarà la nostra presència perquè, us ho asseguro, marcarem la diferència!

Moltes gràcies!